Afgeronde onderzoeken

38 jaar of ouder: eerst thuiskansen optimaliseren of direct IVF?

IVF38+ studie – Het is bekend dat IVF zinvol is als het wordt toegepast bij vrouwen met dichte eileiders. Maar het is nog nooit onderzocht of IVF zinvol is voor paren bij wie de oorzaak voor de verminderde vruchtbaarheid de oudere leeftijd van de vrouw is. Ook na een IVF behandeling is de kans op een zwangerschap bij oudere vrouwen laag.

Uit ervaring en eerdere onderzoeken weten wij dat de kans op een spontane zwangerschap bij vrouwen boven de 38 ongeveer 30% per jaar is. De kans op een levend geborene per cyclus is niet bekend. Wat betreft IVF is de kans op zwangerschap na 1 jaar behandelen ook ongeveer 30%Per IVF cyclus is de kans op een levend geborene 7-11%.

Het doel van dit onderzoek is om te weten te komen of de zwangerschapskans met IVF hoger, lager of gelijk is aan de kans op een spontane zwangerschap. Omdat IVF in de huidige praktijk in principe wel wordt aangeboden aan paren in uw omstandigheden, maar een belastende behandeling is, willen wij goed onderzoeken of IVF wel een goede behandeloptie is.

Met behulp van een lotingsprogramma op de computer werd bepaald of u meteen gaat beginnen met IVF, gedurende 8 maanden met een maximum van 3 eicelpuncties, of dat u nog 8 maanden op de natuurlijke manier probeert zwanger te worden en om daarna zo nodig aan IVF te beginnen. De studie is in 2019 gesloten, u kunt niet meer deelnemen. De resultaten worden eind 2020 verwacht.

Meer informatie op www.zorgevaluatienederland.nl, keuzehulp online beschikbaar.

Diagnostiek: schuimecho of baarmoederfoto?

FOAM - U heeft met uw arts  besproken dat er bij u een baarmoederonderzoek verricht zal worden om te kijken of uw eileiders doorgankelijk zijn. Een schuimecho (HyFoSy) betekent het zichtbaar maken van de baarmoeder en de eileiders door middel van een inwendige (vaginale) echo. Deze echo wordt gemaakt nadat er een kleine hoeveelheid (ongeveer 5-10 ml) schuim in de baarmoederholte is ingebracht via de baarmoedermond en –hals. Dit onderzoek zal antwoord geven op de vraag of de baarmoederfoto kan worden vervangen door een schuimecho.

Als u besluit deel te nemen aan dit onderzoek zal er bij u zowel een schuimecho als ook een baarmoederfoto verricht worden om de doorgankelijkheid van de eileiders te onderzoeken. Door middel van loting zal worden bepaald of u eerst de schuimecho gevolgd door een baarmoederfoto krijgt of andersom. Het kan zijn dat het resultaat van de schuimecho (HyFoSy) niet hetzelfde is als het resultaat van de baarmoederfoto (HSG). Dan wordt er opnieuw geloot voor de verdere behandeling. Dit kan zijn een kijkoperatie, zoals standaard bij een afwijking op de baarmoederfoto, of geen kijkoperatie.

Meer informatie U vindt meer informatie over de FOAM studie op hun website.

Diagnostiek: tussenschot in de baarmoeder verwijderen?

TRUST-studie - het is onduidelijk of het verwijderen van een tussenschot in de baarmoeder de kans op een zwangerschap vergroot. Op dit moment wordt deze ingreep niet standaard verricht, omdat er onvoldoende bewijs is dat het effectief is en er onvoldoende bekend is over de risico’s voor een volgende zwangerschap. Er zijn vrouwen die met een tussenschot in de baarmoeder zwanger worden en bevallen, zonder behandeld te zijn. In het belang van patiënten zal onderzocht worden of opereren zinvol is of overbodig is en alleen risico’s met zich meebrengt.

Het onderzoek heeft als doel na te gaan of operatief verwijderen van het tussenschot in de baarmoeder zinvol is. Alleen door bij een groep vrouwen door loting te bepalen wie geopereerd wordt, kan na geruime tijd vastgesteld worden of in de geopereerde groep meer kinderen geboren worden. Het lot bepaalt of u wel of niet geopereerd wordt.

Indien u besluit mee te doen zal er allereerst vastgesteld worden of u daadwerkelijk een tussenschot in de baarmoeder heeft. Er zal een röntgenfoto (HSG) van de baarmoeder gemaakt worden en er zal met een camera in de baarmoederholte gekeken worden (hysteroscopie) om deze te beoordelen.

Als blijkt dat u een tussenschot in de baarmoeder heeft, zal loting bepalen of u al dan niet operatieve verwijdering van dit tussenschot zult ondergaan. Dit gebeurt onder algehele narcose.

Meer informatie

U vindt meer informatie over de Trust-studie op hun website.

Eicelvitrificatie: hoe is het erna met u en uw eventuele kinderwens gegaan?

Als u ooit gestart bent met een behandeling om eicellen bij ons in te vriezen, willen wij graag weten hoe het met u gaat. Dit doen we met een vragenlijst onderzoek in het kader van evaluatie van zorg. Zo stellen we vragen over de eventuele medische behandeling die u aansluitend hebt ondergaan. Daarnaast hoe uw menstruatiecyclus momenteel is en of u wellicht een zwangerschapswens hebt en het verloop van eventuele zwangerschappen.

Ook als er geen eicellen ooit zijn ingevroren, of de eicellen zijn al gebruikt, verzoeken wij u deze vragenlijst in te vullen. Uw feedback is waardevol voor ons. Door meer inzicht te krijgen hopen wij in de toekomst betere voorlichting te kunnen geven. Het invullen van de vragenlijst neemt ongeveer 10 minuten in beslag en de gegevens die u ons verstrekt worden strikt vertrouwelijk behandeld.

Mocht u vragen hebben over de vragenlijst dan kunt u deze schriftelijk stellen via cvv@amc.nl.

Herhaalde miskraam: antistolling met heparine?

ALIFE2 studie – Vrouwen met erfelijke trombofilie (verhoogde stollingsneiging) hebben iets vaker (herhaalde) miskraam dan vrouwen zonder trombofilie. Voorbeelden van erfelijke trombofilie zijn de Factor V Leiden mutatie en de Protrombine mutatie, of een tekort aan natuurlijke antistollende eiwitten Antitrombine, Proteïne C of Proteïne S. Of iemand erfelijke trombofilie heeft kan worden vastgesteld door bloedonderzoek.

Antistolling en herhaalde miskraam

In de voorgaande ALIFE studie is onderzocht of vrouwen met onverklaard herhaalde miskraam een grotere kans hadden op een levendgeboren kind wanneer zij in de zwangerschap antistollende medicijnen gebruiken. Uit de resultaten van het onderzoek bleek dat deze medicijnen de kans op een levendgeboren kind niet vergroten. Het is nog onbekend of vrouwen met herhaalde miskraam en erfelijke trombofilie wel baat hebben bij antistolling met heparine in de zwangerschap. Dit wordt onderzocht in de ALIFE2 studie.

Meer informatie

Meer informatie over de studie vindt u op de speciale website. U kunnen geen nieuwe vrouwen meer deelnemen. Het is nog onbekend wanneer de resultaten kunnen worden verwacht. Contact met de onderzoekers via mailALIFE2@studies-obsgyn.nl.

Herhaalde miskraam: schildklierhormoon toedienen?

T4-LIFE studie – Er bestaat een associatie tussen herhaalde miskraam (twee of meer miskramen) en schildklier auto-immuniteit. Bij schildklier auto-immuniteit heeft een vrouw een normale schildklierfunctie, dus een normaal TSH maar zijn er wel antistoffen tegen de schildklier aanwezig, namelijk TPO (thyroperoxidase) antistoffen. Bij schildklier auto-immuniteit is er ook een verhoogd risico op zwangerschapscomplicaties zoals vroeggeboorte en postpartum thyroiditis. Vooralsnog is onbekend of er een behandeling bestaat voor deze vrouwen die de kans op miskraam of andere zwangerschapscomplicaties doet afnemen.

Schildklierhormoon en herhaalde miskramen

Deze studie kijkt of het toedienen van schildklierhormoon (levothyroxine) een effectieve behandeling is. Dit gebeurt door een groep vrouwen met herhaalde miskraam en schildklier auto-immuniteit te behandelen met schildklierhormoon en deze te vergelijken met een controlegroep waar vrouwen met herhaalde miskraam en schildklier auto-immuniteit behandeld worden met placebotabletten. In Nederland zullen meerdere klinieken meedoen met dit onderzoek.

Meer informatie

Meer informatie over de studie vindt u op de website van de T4-LIFE studie. Heeft u herhaalde miskramen en schildklier auto-immuniteit en wilt u informatie over deelname, neem dan per mail contact op (t4-life@studies-obsgyn.nl). Per Oktober 2019 kunnen geen nieuwe patienten meer deelnemen. De resultaten worden eind 2020 verwacht.

Herhaalde miskraam: tussenschot in baarmoeder verwijderen?

TRUST-studie - het is onduidelijk of het verwijderen van een tussenschot in de baarmoeder de kans op een miskraam verkleint. Op dit moment wordt deze ingreep niet standaard verricht, omdat er onvoldoende bewijs is dat het effectief is en er onvoldoende bekend is over de risico’s voor een volgende zwangerschap. Er zijn vrouwen die met een tussenschot in de baarmoeder zwanger worden en bevallen, zonder behandeld te zijn. In het belang van patiënten zal onderzocht worden of opereren zinvol is of overbodig is en alleen risico’s met zich meebrengt.

Het onderzoek heeft als doel na te gaan of operatief verwijderen van het tussenschot in de baarmoeder zinvol is. Alleen door bij een groep vrouwen door loting te bepalen wie geopereerd wordt, kan na geruime tijd vastgesteld worden of in de geopereerde groep meer kinderen geboren worden. Het lot bepaalt of u wel of niet geopereerd wordt.

Indien u besluit mee te doen zal er allereerst vastgesteld worden of u daadwerkelijk een tussenschot in de baarmoeder heeft. Er zal een röntgenfoto (HSG) van de baarmoeder gemaakt worden en er zal met een camera in de baarmoederholte gekeken worden (hysteroscopie) om deze te beoordelen. 

Als blijkt dat u een tussenschot in de baarmoeder heeft, zal loting bepalen of u al dan niet operatieve verwijdering van dit tussenschot zult ondergaan. Dit gebeurt onder algehele narcose.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over de Trust-studie op de webpagina.

IUI: voorkeur voor een behandeling?

Wij doen onderzoek naar de voorkeur van patiënten met betrekking tot verschillende vruchtbaarheidsbehandelingen. Wij willen graag weten hoe vrouwen over verschillende behandelingen denken, omdat de voorkeur van een vrouw erg belangrijk is bij het kiezen en het ondergaan van een behandeling. De vragenlijst is bedoeld voor vrouwen die gaan starten of net gestart  zijn met Intra Uteriene Inseminatie (IUI).

Door meer inzicht te krijgen in de factoren die voor u van belang zijn hopen wij nu en in de toekomst betere patiëntenzorg te kunnen leveren.

Het is een digitale vragenlijst en het invullen duurt ongeveer 10 tot 15 minuten. Meer informatie kunt u vragen aan Marije Aker, verpleegkundige van het Centrum Voor Voortplantingsgeneeskunde.

IVF: cryo-embryo in welke natuurlijke cyclus?

ANTARCTICA 2 studie - 2. Deze zorgevaluatie is van toepassing als er tijdens uw IVF of ICSI behandeling één of meerdere embryo’s worden ingevroren (cryo-embryo’s). Cryo embryo’s worden in het baarmoederslijm geplaatst als het slijm ontvankelijk is voor innesteling. Dit is afhankelijk van het moment van de eisprong van de vrouw . Er zijn twee methoden om de dag van uw eisprong te bepalen: met LH testen de natuurlijke eisprong volgen of met echo’s en een injectie een kunstmatige eisprong opwekken. Er is geen risico verbonden aan deelname aan het onderzoek, beide methoden worden landelijk toegepast en geven goede zwangerschapskansen. Hoe die kansen zich precies tot elkaar verhouden, is doel van het onderzoek. Hierbij kijken we ook hoe tevreden vrouwen zijn en in welke mate ze hun partner kunnen betrekken bij de behandeling. Er kunnen geen vrouwen meer deelnemen.

  Algemene informatie op de website www.zorgevaluatienederland.nl/antarctica-2.

   IVF: embryo plaatsing dag 3 of dag 5?

   TOF studie - Deze zorgevaluatie is van toepassing bij IVF of ICSI behandeling. Embryo’s kunnen op verschillende dagen na de eicelpunctie in de baarmoeder geplaatst worden. Het doel van de zorgevaluatie is om te onderzoeken of een embryo het beste in de baarmoeder geplaatst kan worden op dag 3 na de eicelpunctie of op dag 5 na de eicelpunctie.
   Informatie via de researchmedewerker bij het CVV. Hier staat de Nederlandse folder (link) en de Engelse folder (link).

    Algemene informatie op de website https://www.zorgevaluatienederland.nl/evaluations/tof

     IVF: hoe stimuleren bij borstkanker?

     STIM-TRIAL - Vrouwen met borstkanker kunnen door de toekomstige kankerbehandeling onvruchtbaar worden. Het invriezen van eicellen of embryo’s vergroot de kans op het krijgen van kinderen in de toekomst. Voordat de eicellen of embryo’s ingevroren kunnen worden, moeten uw eiblaasjes (follikels) met hormonen gestimuleerd worden zodat de eicellen rijp worden. Net zoals bij een IVF-behandeling, wordt u behandeld met hormooninjecties gedurende een aantal weken. Uw eiblaasjes zullen gedurende deze behandeling extra vrouwelijk hormoon (oestrogenen) produceren, waardoor het oestrogeen gehalte in uw bloed zal stijgen. 

     Het is niet bekend wat de invloed hiervan is op uw borsttumor. Sommige artsen geven voor de zekerheid een extra middel tijdens de hormoonstimulatie (tamoxifen of letrozol). Het idee is dat hiermee de tumor tijdens de hormoonstimulatie niets ‘merkt’ van het hoge oestogeen gehalte in uw bloed. Daarom worden tamoxifen en letrozol in zeer hoge doseringen gegeven. Andere artsen behandelen u zonder extra middelen, omdat zij vinden dat je niet onnodig extra middelen moet geven als er geen bewijs is dat het nodig is. En, stel dat de borsttumor zou groeien onder invloed van de oestrogenen, kan de chemotherapie wellicht zelfs beter aanslaan. 

     Kortom, er zijn veel verschillende ideeën over hoe u behandeld zou moeten worden. De enige manier om in de toekomst vrouwen als u veilig en effectief te behandelen met IVF, is om een goede studie te verrichten waarbij alle bestaande behandelingen met elkaar worden vergeleken. Meer informatie vindt u op de website van Zorgevaluatie Nederland

     IVF: niet zwanger na eerste IVF, scratch zinvol?

     SCRATCH studie. Uit onderzoek is naar voren gekomen dat het aanbrengen van een oppervlakkige wond in het baarmoederslijmvlies (endometrium scratching) vlak voor de IVF/ICSI behandeling een gunstig effect kan hebben op de mate waarin het baarmoederslijmvlies zich voorbereidt op de innesteling van een embryo. Omdat de bestaande onderzoeken nog niet overtuigend zijn, wordt dit in een grote studie uitgezocht bij patiënten bij wie het niet gelukt is zwanger te worden van de 1e volledige IVF/ICSI behandeling.

     Meer informatie via de researchmedewerkers van het Centrum voor Voortplantingsgeneeskunde en op de website van de studie.

     IVF: welke kweekvloeistof?

     MEDIUM2. Tijdens een IVF behandeling worden eicellen, zaadcellen en embryo’s in het laboratorium bewaard in een kweekvloeistof. Een vorig onderzoek door diverse Nederlandse IVF centra (MEDIUM1) heeft uitgewezen dat er inderdaad verschillen in zwangerschapsresultaten kunnen bestaan en dat de groei van de baby anders kan verlopen wanneer 2 verschillende kweekvloeistoffen werden vergeleken. Om dit verder te onderzoeken zijn we nu dit onderzoek (MEDIUM2) gestart, waarin we de IVF resultaten gaan vergelijken na gebruik van twee andere kweekvloeistoffen die in de Nederlandse IVF-centra veel gebruikt worden. Het doel van dit onderzoek is het vergelijken van IVF resultaten na het gebruik van twee verschillende kweekvloeistoffen die in Nederland veelvuldig worden gebruikt.

     Meer informatie

     Meer informatie via de researchmedewerkers van het Centrum voor Voortplantingsgeneeskunde en op de website www.zorgevaluatienederland.nl/medium2

     Onbegrepen niet zwanger: eerst uw thuiskansen optimaliseren of direct IUI?
     EX-IUI studie. U heeft van uw arts te horen gekregen dat er geen oorzaak is gevonden voor het feit dat u tot op heden niet spontaan zwanger bent geworden. Uw menstruele cyclus is regelmatig, één of beide eileiders zijn doorgankelijk en er zijn geen of milde afwijkingen gevonden bij de sperma-analyse. Omdat het onbekend is of IUI met milde hormoonstimulatie uw kansen vergroot, heeft de arts u gevraagd mee te doen aan deze zorgevaluatie (www.zorgevaluatienederland.nl). Het doel van de zorgevaluatie is om te achterhalen of eerst uw thuiskans optimaliseren leidt tot een net zo grote kans op een levend geboren kind in vergelijking met IUI met milde hormoonstimulatie. Meer informatie via de researchmedewerkers van het Centrum voor Voortplantingsgeneeskunde en op de website van de studie. De studie is voor nieuwe deelnemers gesloten, de resultaten worden eind 2021 verwacht.
     Onderzoeksfase: pijnverlichting bij röntgenonderzoek van de eileider?
     VICTORY studie - Dit onderzoek is alleen van toepassing als er tijdens de onderzoeksfase een indicatie is voor röntgenonderzoek naar de doorgankelijkheid van de eileider. Het doel van het onderzoek is om te beoordelen of het gebruik van Virtual Reality (VR) leidt tot een pijnverlichting. Dit is een speciaal ontworpen apparaat dat op uw hoofd gezet wordt. Als u besluit mee te doen aan dit onderzoek, wordt u willekeurig toegewezen aan een van de twee groepen: standaardzorg (pijnstillingsadviezen) of standaardzorg (pijnstillingsadviezen) in combinatie met Virtual Reality.
     Informatie via de researchmedewerker bij het CVV. Hier staat de Nederlandse folder (link) of Engelse folder (link).
     PCOS: voorkeur voor een behandeling?

     Wij doen onderzoek naar de voorkeur van patiënten met PCOS met betrekking tot verschillende vruchtbaarheidsbehandelingen. Wij willen graag weten hoe vrouwen over verschillende behandelingen denken, omdat de voorkeur van een vrouw erg belangrijk is bij het kiezen en het ondergaan van een behandeling. De vragenlijst is bedoeld voor vrouwen die gaan starten of net gestart zijn met Clomid (clomifeen).

     Door meer inzicht te krijgen in de factoren die voor u van belang zijn hopen wij nu en in de toekomst betere patiëntenzorg te kunnen leveren.

     Het invullen duurt ongeveer 10 tot 15 minuten. Meer informatie kunt u vragen aan Marije Aker, verpleegkundige van het Centrum Voor Voortplantingsgeneeskunde.

     Zwanger en antidepressiva: afbouwen of doorgaan?

     Stop or go-studie - Ben je zwanger en slik je antidepressiva vanwege depressieve klachten of angst? Dan kan het gebruik van antidepressiva tijdens je zwangerschap veel vragen oproepen. Is het wel goed voor jou en je kindje? Zijn er ook andere mogelijkheden? Het klinkt misschien raar, maar daar weten we het antwoord niet goed op. Dit is nog nooit onderzocht.

     De ‘Stop or Go‘ studie wil deze vraag beantwoorden en onderzoeken wat de meest veilige behandeling is tijdens de zwangerschap. 'Stop' staat voor het begeleid afbouwen van antidepressiva. Bij het afbouwen wordt een terugvalpreventie training gegeven die zich richt op het voorkómen van depressieve terugval. Deze training wordt door ons vergoed. 'Go' staat voor het doorslikken van antidepressiva.

     U kunt niet langer deelnemen, de studie groep is in afwachting van de resultaten. Bij vragen neem contact op met per e-mail naar stoporgo@erasmusmc.nl.

     Feestdagen

     Tijdens de feestdagen zijn onze poliklinieken gesloten. Lees meer