Invuldocumenten

Wij verzoeken u om de benodigde vragenlijst/overeenkomst digitaal in te vullen en indien van toepassing te ondertekenen en bij voorkeur op te laden via MijnDossier. Lees hier hoe u documenten toevoegd. Heeft u nog geen Mijn Dossier geactiveerd dan kunt u de informatie opsturen. Het postadres van onze afdeling: CVV Q-900, postbus 22660, 1100 DD Amsterdam. Langsbrengen kan ook (route 66). Onze openingstijden zijn: maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 16.30 uur.

Vragenlijsten intake

  Overeenkomsten

  Behandeling

  Corona-maatregelen

  We zetten ons in om ons ziekenhuis veilig te houden tijdens de coronacrisis.

  Lees deze extra maatregelen goed door voordat u een van onze locaties bezoekt:

  Feestdagen

  Tijdens de feestdagen zijn onze poliklinieken gesloten. Lees meer