Stichting Prenatale Screening Amsterdam en Omstreken (SPSAO)

Het AMC is een van de acht regionale centra die door het ministerie van VWS aangewezen is als Regionaal Centrum voor Prenatale Screening. In die hoedanigheid treedt het AMC op als coördinator van de regio Amsterdam en omstreken.

De Stichting Prenatale Screening Amsterdam en Omstreken (SPSAO) zorgt voor de coördinatie van prenatale screening in de regio.  Zoekt u een zorgverlener in de regio?  De landelijke zoekmachine Peridos helpt u bij het vinden van een verloskundige praktijk of zorginstelling in de buurt die een overeenkomst heeft met een regionaal centrum voor prenatale screening.

Wat doen wij? Voor het mogen uitvoeren van de screening op Downsyndroom en de 20-weken echo bij zwangere vrouwen is een WBO-vergunning nodig (Wet op Bevolkingsonderzoek). De SPSAO is een van de acht regionale centra die van VWS een vergunning heeft verkregen.

Voor ziekenhuizen, huisartsen, echocentra en verloskundigenpraktijken in de regio Amsterdam en omstreken betekent het dat zij een contract met het AMC moeten hebben als ze prenatale screening willen doen. De SPSAO sluit overeenkomsten met deze contractanten om de kwaliteit van de counseling en de daaropvolgende screening te bewaken.  Het AMC voert zelf ook prenatale screeningen uit. Dat wordt gedaan op de polikliniek Prenatale Diagnostiek door het team prenatale screening. Ook vindt in het AMC vervolgonderzoek plaats als na prenatale screening of diagnostiek in een van de ziekenhuizen of verloskundigenpraktijken in de regio bij een kind een afwijking is gevonden. Gynaecologen van deze partijen in de regio verwijzen ouders in dat geval naar het AMC. Ouders krijgen dan een afspraak op de polikliniek Prenatale Diagnostiek in het AMC.

De acht regionale centra met een WBO-vergunning leggen verantwoording af aan het Centrum voor Bevolkingsonderzoek (CVB) van het RIVM. Het Ministerie van VWS heeft bij het CVB de regie en coördinatie van de prenatale screening ondergebracht. Meer informatie over de landelijk coördinatiestructuur vindt u op de website van het RIVM.