Verloskamers (verpleegafdeling)

Informatie over uw opname op de verloskamers van het AMC.

Contact en afspraak

De geboorte van uw baby zal plaatsvinden in de Verloskamers van het AMC. U kunt om verschillende redenen in het AMC bevallen. Wanneer er een verhoogd risico bestaat op problemen tijdens de zwangerschap of bevalling zult u bij de gynaecoloog onder controle staan en in het ziekenhuis bevallen. Ook als er een complicatie optreedt tijdens de thuisbevalling kan het zijn dat u in het ziekenhuis moet bevallen. Het is ook mogelijk dat uw bevalling onder begeleiding van uw eigen verloskundige in het AMC plaatsvindt.

Wat kan ik verwachten?

Tijdens uw verblijf in het AMC krijgt u te maken met een team van artsen en verpleegkundigen. De zaalarts overziet uw hele behandeling, bij hem of haar kunt u terecht met vragen over het verloop. Met de verpleegkundigen heeft u waarschijnlijk het meeste contact. U kunt alvast kennismaken met het team van de Verloskamers.

Voor algemene informatie over uw verblijf in het AMC kunt u de brochure 'Wegwijs in het AMC' lezen.

Meer over uw bezoek aan het AMC: