Verloskunde (polikliniek)

Informatie over uw afspraak op de polikliniek Verloskunde.

Contact en afspraak

Uw huisarts of verloskundige heeft u een verwijzing gegeven voor de polikliniek Verloskunde van het AMC. U kunt bij ons terecht voor begeleiding van uw zwangerschap om medische redenen, of zoals wij dat noemen: met een medische indicatie.

Voor wie?

U kunt zo’n medische indicatie hebben vanwege een al langer bestaande ziekte of aandoening, bijvoorbeeld suikerziekte of bloedarmoede. Of vanwege medicijngebruik. Het kan ook zijn dat er tijdens uw zwangerschap een probleem is vastgesteld, bijvoorbeeld hoge bloeddruk. Of dat een eerdere baby met een keizersnee ter wereld moest komen. Daarnaast heeft de polikliniek een Lifestyle poli, voor zwangeren met overgewicht.

   Wat kan ik verwachten?

   Onze polikliniek, onderdeel van het Verloscentrum in het AMC, telt twee ‘echokamers’. Het woord zegt het al: daar maken we echo’s. We werken nauw samen met de polikliniek Prenatale Diagnostiek, waar ook invasief (= binnen in het lichaam) onderzoek wordt uitgevoerd. Verder is er een goede samenwerking met een diverse specialisten van andere vakgebieden, zoals de internist en de hematoloog (bloedspecialist).

   Zo wordt uw zwangerschap aan alle kanten deskundig begeleid.

   Onderzoek door een arts of specialist in opleiding

   Het AMC is een universitair medisch centrum. Niet alleen een ziekenhuis, maar ook een plek waar artsen en specialisten worden opgeleid. Daarom kan het voorkomen dat een co-assistent (arts in opleiding) of een arts-assistent (specialist in opleiding) u onderzoekt. Door mee te kijken en te luisteren, kunnen assistenten het vak goed leren. Natuurlijk staan ze altijd onder toezicht van een ervaren medicus.

   Route

   De polikliniek Verloskunde ligt in het polikliniekgebouw (bouwdeel A) op de eerste verdieping. Om er te komen neemt u de lift naar de eerste verdieping en meldt u zich bij de hoofdbalie, links van de liften.

   Verloskunde

   020 - 566 3400

   Wachttijd Verloskunde

   Wachttijden polikliniek

   • Verloskunde: 14 dagen
   • Gynaecologie: 9 dagen
   • Seksuologie: 35 dagen
   • Medische Oncologie: 14 dagen (Infertiliteit)
   • Voortplantingsgeneeskunde: 90 dagen
   • Incontinentie voor de vrouw: -

   Bovengenoemde wachttijden gelden niet voor spoedconsulten.

   Wachttijden behandeling

   • Geïsoleerde/ op zichzelf staande baarmoederverwijdering: 50 dagen.
   • Baarmoederverwijdering in combinatie met andere ingre(e)p(en): 36 dagen.
   • Initiële operatieve behandeling ovariumkanker ongeacht prognose (curatief en/of palliatief): 28 dagen.
   • Sterilisatie vrouw: -
   • Operatieve behandeling stressincontinentie: -

   Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken.

   Meer over uw bezoek aan het AMC: