Afspraak maken bij het Centrum voor Voortplantingsgeneeskunde (CVV)

Welkom in het Centrum voor Voortplantingsgeneeskunde (CVV) van het Amsterdam UMC locatie AMC. Om uw eerste afspraak zo goed mogelijk voor u te laten verlopen is het belangrijk dat wij voorafgaand hieraan alle informatie compleet in uw dossier hebben zodat uw arts zich goed kan voorbereiden. Wij hebben hier uw hulp bij nodig.

Wat hebben wij van u nodig?
Verwijzing voor vructhbaarheidsonderzoek of behandeling - Verwijsbrieven van huisarts/specialist nodig voor vrouw en man (of eigen donor). U mag beide genoemd worden in 1 brief van een medisch specialist. Wordt u verwezen via de huisarts, dan ieder een eigen verwijzing (zorgdomein): 1 op naam van mevrouw en 1 op naam van meneer en indien van toepassing ook de eigen donor. Vragenlijst nieuwe patient vrouw en vragenlijst nieuwe patient man. Spermadonor Eiceldonatrice (vrouw)

Verwijzing voor ICSI bij azoospermie (MESA/TESE) - Verwijsbrieven van huisarts/specialist. U mag beide genoemd worden in 1 brief of als 2 losse verwijzingen; 1 op naam van mevrouw en 1 op naam van meneer. Vragenlijst nieuwe patient vrouw en vragenlijst nieuwe patient man. U kunt niet alleen verwezen worden voor MESA/TESE. De ICSI behandeling vindt in ons ziekenhuis plaats.

Refertilisatie man - Verwijsbrieven van huisarts/specialist. U mag beide genoemd worden in 1 brief of als 2 losse verwijzingen; 1 op naam van mevrouw en 1 op naam van meneer.  Vragenlijst nieuwe patient vrouw en vragenlijst nieuwe patient man.  

Herhaalde Miskraam - 1 verwijsbrief van huisarts/specialist. Vragenlijst Herhaalde Miskraam.

PGD - 1 verwijsbrief van het MUMC voor mevrouw/meneer. Of de interne orders van Klinische Genetica van het Amsterdam UMC. Vragenlijst nieuwe patient vrouw PGD en vragenlijst nieuwe patient man PGD.

Behandeling met donorsperma (KID) - 1 verwijsbrief van huisarts/specialist op naam van wensmoeder en indien van toepassing, 1 verwijsbrief op naam van vrouwelijke partner. Vragenlijst Behandeling met donorsperma.

Invriezen van eicellen - 1 verwijsbrief van huisarts/specialist op naam van mevrouw. Indien u een mannelijk partner heeft, dan ook een verwijzing voor meneer en een vragenlijst. Vragenlijst Nieuwe patient fertiliteitspreservatie (vrouw) Nieuwe patiënt (man), .

Hervatten van een behandeling na 1 jaar of wens volgende zwangerschap - Indien nog cryo embryo's aanwezig: 1 verwijsbrief van huisarts/specialist op naam van mevrouw. Verkorte vragenlijst (vrouw).
Indien geen cryo embryo's aanwezig of ten behoeve van andere behandelingen: 2 verwijsbrieven; 1 op naam van mevrouw en 1 op naam van meneer. Verkorte vragenlijst (vrouw).

Verwijzing
Zowel u als uw partner (indien van toepassing) en/of uw eigen donor (indien van toepassing), hebben een geldige verwijsbrief nodig om aanspraak te mogen maken op de basisverzekering (zorgverzekeringswet). Ook als u de behandeling zelf gaat betalen is een verwijzing nodig.

Verwijzing door huisarts
Wordt u verwezen door de huisarts (meestal digitaal via zorgdomein), dan moet de eigen huisarts voor u en uw partner en/of eigen donor (indien van toepassing) een verwijzing maken. Als dit niet gebeurd, dan gaat de factuur alsnog naar uw huisadres en niet naar uw verzekeraar. Het is hierbij praktisch dat de huisarts in de verwijsbrief de naam van uw partner en/of eigen donor noemt zodat wij deze aan elkaar kunnen koppelen.

Verwijzing door medisch specialist
Wordt u verwezen door een medisch specialist dan volstaat 1 verwijsbrief waarin uw persoongegevens worden genoemd. Het is belangrijk dat de gegevens van uw partner hierin volledig zijn opgenomen (naam, initiaal, geboortedatum, adres en bij voorkeur BSN).

Second/third opinion
U kunt alleen bij ons terecht voor second/third opinion na geldige verwijzing. Dit kan op eigen verzoek zijn of op verzoek van uw behandelaar. Complete informatie is heel belangrijk. Zodra wij deze binnen hebben samen met uw vragenlijsten bespreken we uw situatie in ons team. Afhankelijk van het advies bellen wij u op of maken een afspraak voor orienterend gesprek. Uw second opinion is niet hetzelfde als verzoek overname behandeling. Ook na ons advies kunt u uw behandeling vaak voortzetten in uw eigen ziekenhuis.

Na binnenkomst verwijsbrief
Wordt u verwezen voor een eerste afspraak, dan gaat uw verwijsbrief eerst naar de Patientenadministratie van het Amsterdam UMC. Binnen twee werkdagen ontvangen wij de verwijsbrief op onze afdeling. Hebben we alles ontvangen, dan sturen we u automatisch een afspraakbevestiging toe per post. Kijk hier voor de wachttijden voor een eerste bezoek.

Vragenlijsten en uitslagen van eerdere onderzoeken en behandelingen
Alle vragenlijsten per hulpvraag staan op deze pagina. We vragen u alvast uitslagen van onderzoeken of behandelingen elders naar ons op te sturen (zie contactgegevens hieronder). Helaas, mogen wij dit niet voor u opvragen (privacy).

Elders onder behandeling
Wanneer u onder behandeling bent in het buitenland of bij een ander centrum in Nederland, kunnen wij helaas geen onderzoek bij u verrichten, of echo's maken.

Toesturen van vragenlijsten of informatie/uitslagen:
U kunt veilig uw informatie sturen via mijn dossier. Dit heeft onze voorkeur. Lees hier hoe u documenten via mijn dossier kunt versturen. Heeft u nog geen mijn dossier, dan kunt u de informatie opsturen. Het postadres van onze afdeling: CVV Q-900, postbus 22660, 1100 DD Amsterdam. Langsbrengen kan ook (route 66). Zie hieronder onze openingstijden.

Bereikbaarheid Centrum voor Voortplantingsgeneeskunde: maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 11.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur, op telefoonnummer 020 - 566 42 87. E-mail: cvv@amc.nl. Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 16.30 uur.

Feestdagen

Tijdens de feestdagen zijn onze poliklinieken gesloten. Lees meer