Informatie voor bezoekers

Ons ziekenhuis willen we in coronatijd veilig houden voor iedereen. Daarom zijn onze regels voor bezoek en begeleiding aangepast. Deze regels gelden voor iedereen, óók als u gevaccineerd bent. Zo houden we het risico op besmetting met het coronavirus zo laag mogelijk. De regels voor bezoek kunnen veranderen als de situatie rond corona verandert. Bekijk daarom deze pagina vlak voor uw bezoek.

  Bezoekregels

  Let op!
  Vanaf 7 juni gelden onderstaande regels per afdeling. Controleer deze regels goed voordat u de betreffende afdeling bezoekt. Als u twijfelt, bel ons dan via het algemene telefoonnummer 020 - 566 9111. U voorkomt dan dat wij u vanwege de coronamaatregelen de toegang moeten weigeren. Dank voor uw begrip en uw medewerking!
  Kan ik met iemand mee naar zijn of haar afspraak?
  Patiënten mogen één persoon meenemen als begeleider. Bij patiënten die jonger dan 18 jaar zijn mag ook altijd één ouder mee. Broertjes en zusjes mogen niet mee. Leest u onze aangepaste regels voor begeleiding goed door.
  Is het dragen van een mondneusmasker verplicht in het ziekenhuis?

  Ja. Het is vanaf vrijdag 2 oktober voor alle patiënten, bezoekers en begeleiders vanaf 13 jaar verplicht om een mondneusmasker te dragen op beide locaties van Amsterdam UMC. Neem een eigen, niet-medisch mondneusmasker mee. Uw mondneusmasker houdt u de hele tijd in het ziekenhuis op. Op de website van de Rijksoverheid leest u wat goede mondneusmaskers zijn en hoe u deze draagt.

  Ook medewerkers dragen vanaf 2 oktober een mondneusmasker of face shield in publieke ruimtes van het ziekenhuis. Lees hier meer over het gebruik van face shields.

  Kunt u door een beperking of ziekte geen mondneusmasker dragen? Neem dan vóór uw bezoek aan het ziekenhuis contact op met de behandelend arts. De arts kan u toestemming geven om géén mondneusmasker, of een face shield, te dragen. Een kaartje van de Rijksoverheid voor uitzondering op de mondkapjesplicht is níet geldig in Amsterdam UMC.

  Bezoek op de verpleegafdeling
  • Maximaal 2 volwassen bezoeker per patiënt per dag.
  • Bezoek is mogelijk tussen 15.00 en 20.00 uur.
  • Er mogen maximaal 2 kinderen onder de 13 jaar uit hetzelfde huishouden mee.
  • Er is geen maximale duur voor het bezoek, dit gaat in overleg met de afdeling.
  • Bezoekers blijven op de patiëntenkamer tijdens hun bezoek. Na het bezoek verlaten zij direct het ziekenhuis.

  Bezoek aan (mogelijke) coronapatiënten:

  • Een patiënt met een (mogelijke) corona-besmetting mag per dag 1 volwassen bezoeker ontvangen. Deze bezoeker mag maximaal 3 uur op de patiëntenkamer blijven. Kinderen mogen helaas niet mee.
  • Bezoek is mogelijk tussen 15.00 en 20.00 uur. Soms wordt een uitzondering gemaakt op deze afspraken, bijvoorbeeld als een patiënt zeer ernstig ziek is. Dit zal het behandelteam dan met u bespreken.

  Soms wordt een uitzondering gemaakt op deze afspraken, bijvoorbeeld als een patiënt zeer ernstig ziek is. Dit zal het behandelteam dan met u bespreken.

  Bezoek op de intensive care volwassenen
  • Er mogen per dag 2 volwassen bezoekers samen op bezoek komen. Het bezoek mag maximaal 1 uur duren, tussen 13.00-15.00 uur en van 17.00-20.00 uur
  • Er mogen maximaal 2 kinderen onder de 13 jaar uit hetzelfde huishouden mee.
  • Bezoekers blijven op de patiëntenkamer tijdens hun bezoek. Na het bezoek verlaten zij direct het ziekenhuis.
  • Bezoek aan (mogelijke) coronapatiënten:

   • Als een patiënt (mogelijk) een corona-besmetting heeft, mogen per dag 2 volwassen bezoekers samen op bezoek komen. Het bezoek mag maximaal 1 uur duren, tussen 13.00-15.00 uur of tussen 17.00-20.00 uur.
   • Kinderen mogen helaas niet mee.
   • Bezoekers blijven op de patiëntenkamer tijdens hun bezoek. Na het bezoek verlaten zij direct het ziekenhuis.

  Soms wordt een uitzondering gemaakt op deze afspraken, bijvoorbeeld als een patiënt zeer ernstig ziek is. Dit zal het behandelteam dan met u bespreken.

  Bezoek aan het Emma Kinderziekenhuis of Verloskunde
  • Er zijn maximaal 2 volwassen bezoekers per patiënt per dag toegestaan.
  • Er mogen maximaal 2 kinderen onder de 13 jaar uit hetzelfde huishouden mee.
  • De bezoekers blijven op de kamer van de patiënt.
  • Op de dagbehandeling Emma Haven kan vanwege de beperkte ruimte slechts één begeleider met het kind meekomen.
  • Er is geen vaste tijd of maximale duur voor het bezoek, dit gaat in overleg met de afdeling.
  • Soms wordt een uitzondering gemaakt op deze afspraken, bijvoorbeeld als een patiënt zeer ernstig ziek is. Dit zal het behandelteam dan met u bespreken.

  Bezoek aan (mogelijke) coronapatiënten:

  • Als vermoed wordt dat de patiënt een corona-besmetting heeft, of als de patiënt een bewezen corona-besmetting heeft, dan mag continu 1 volwassene aanwezig zijn. Bij uitzondering en in overleg met de afdeling wisselt deze persoon met een andere volwassene.
  Bezoek aan de SEH

  Bezoek aan patiënten vanaf 18 jaar zonder corona:

  • Er is maximaal 1 volwassen bezoeker aanwezig op de behandelkamer bij de patiënt.

  • Bezoekers mogen elkaar afwisselen, waarbij er 1 buiten de SEH wacht en 1 bij de patiënt is. Het afwisselen gebeurt buiten de SEH en met een maximum van 2 bezoekers in totaal.

  Bezoek aan patiënten vanaf 18 jaar met (mogelijk) corona:

  • Er is maximaal 1 bezoeker aanwezig op de behandelkamer bij de patiënt met mondmasker volgens de richtlijnen.
  • Afwisselen is niet toegestaan. De bezoeker verlaat na het SEH-bezoek het ziekenhuis en komt niet terug.

  Bezoek aan patiënten onder de 18 jaar:

  • Beide ouders mogen bij het kind blijven op de behandelkamer.

  • Heeft het kind (mogelijk) een corona-besmetting, dan moet bezoek op de kamer blijven.

  Per volwassen bezoeker mogen maximaal 2 kinderen onder de 13 jaar uit hetzelfde huishouden mee.

  Soms wordt een uitzondering gemaakt op deze afspraken, bijvoorbeeld als een patiënt zeer ernstig ziek is. Dit bespreekt het behandelteam dan met u.

  Belangrijk

  We vragen u direct naar de afdeling te gaan en na uw bezoek weer direct het ziekenhuis te verlaten. Patiënten en bezoekers worden gescreend bij de ingang.

  U mag het ziekenhuis niet betreden als u:

  • klachten heeft die kunnen passen bij een besmetting met het coronavirus (koorts, hoesten, kortademigheid, keelpijn, neusverkoudheid, smaak en/of reukverlies, spierpijn, algehele malaise, vermoeidheid, pijn achter de ogen of diarree), of

  Corona-maatregelen

  We zetten ons in om ons ziekenhuis veilig te houden tijdens de coronacrisis.

  Lees deze extra maatregelen goed door voordat u een van onze locaties bezoekt: