Informatie voor bezoekers

Bezoek of begeleiding door naasten is belangrijk voor onze patiënten en dus voor Amsterdam UMC. Om ons ziekenhuis veilig te houden voor patiënten en bezoekers, hebben we onze bezoekregels in coronatijd aangepast. Zo houden we het risico op besmetting met het coronavirus zo laag mogelijk. Houdt u er rekening mee dat de bezoekersafspraken kunnen wijzigen als de situatie rond corona verandert.

  Bezoekregels

  Let op!
  Vanaf 4 september gelden onderstaande regels per afdeling. Controleert u dus goed welke afdeling u wenst te bezoeken. In geval van twijfel, neem contact met ons op via het algemene telefoonnummer 020 - 566 9111. U voorkomt dan dat wij u vanwege de Coronamaatregelen de toegang moeten weigeren. Dank voor uw begrip en uw medewerking!
  Kan ik met iemand mee naar zijn of haar afspraak?
  Alleen als de persoon die u wilt begeleiden echt niet alleen naar een afspraak kan komen, kunt u hem of haar begeleiden. Bij minderjarige patiënten mag altijd één ouder mee. Ook mensen in een rolstoel mogen iemand meenemen. Het is mogelijk dat u als begeleider wordt gevraagd even ergens anders te wachten tijdens het consult of de behandeling. Leest u onze aangepaste regels voor begeleiding goed door.
  Is het dragen van een mondneusmasker verplicht in het ziekenhuis?

  Ja. Het is vanaf vrijdag 2 oktober voor patiënten en bezoekers verplicht om een mondneusmasker te dragen op beide locaties van Amsterdam UMC. Dit geldt voor alle patiënten en bezoekers vanaf 13 jaar. Neem een eigen, niet-medisch mondneusmasker mee. Uw mondneusmasker doet u op voordat u binnenkomt en houdt u gedurende uw hele bezoek op.

  Ook medewerkers dragen vanaf 2 oktober een mondneusmasker of face shield in publieke ruimtes van beide ziekenhuislocaties.

  Bezoek op de verpleegafdeling
  • Er zijn maximaal 2 volwassen bezoekers per patiënt per dag toegestaan.
  • Eén bezoeker vóór 16.30 uur en één bezoeker na 16.30 uur. We vragen u niet samen te komen i.v.m. het houden van 1,5 meter afstand op de kamers.
  • Per volwassen bezoeker mogen maximaal 2 kinderen onder de 12 jaar uit hetzelfde huishouden mee.
  • Er is geen vaste tijd of maximale duur voor het bezoek, dit gaat in overleg met de afdeling.
  • Soms wordt een uitzondering gemaakt op deze afspraken, bijvoorbeeld als een patiënt zeer ernstig ziek is. Dit zal het behandelteam dan met u bespreken.

  Bezoek aan (mogelijke) coronapatiënten:

  • Als vermoed wordt dat een patiënt een corona-besmetting heeft, of als de patiënt een bewezen corona-besmetting heeft, dan is 1 volwassen bezoeker per dag welkom. Bezoek mag maximaal 4 uur duren in verband met de werking van mondmaskers. Kinderen mogen helaas niet mee.
  Bezoek op de intensive care volwassenen
  • Er zijn maximaal 2 volwassen bezoekers per patiënt per dag toegestaan.
  • Per volwassen bezoeker mogen maximaal 2 kinderen onder de 12 jaar uit hetzelfde huishouden mee.
  • Er is geen vaste tijd of maximale duur voor het bezoek, dit gaat in overleg met de afdeling.
  • Soms wordt een uitzondering gemaakt op deze afspraken, bijvoorbeeld als een patiënt zeer ernstig ziek is. Dit zal het behandelteam dan met u bespreken.

  Bezoek aan (mogelijke) coronapatiënten:

  • Als vermoed wordt dat een patiënt een corona-besmetting heeft, of als de patiënt een bewezen corona-besmetting heeft, dan zijn 2 volwassen bezoekers per dag welkom. Het bezoek mag maximaal 4 uur duren in verband met de werking van mondmaskers. Kinderen mogen helaas niet mee.
  Bezoek in het Emma Kinderziekenhuis
  • Er zijn maximaal 2 volwassen bezoekers per patiënt per dag toegestaan.
  • Er mogen maximaal 2 kinderen onder de 12 jaar uit hetzelfde huishouden mee
  • De bezoekende kinderen blijven op de kamer van de patiënt.
  • Op de dagbehandeling Emma Haven kan vanwege de beperkte ruimte slechts één begeleider met het kind meekomen.
  • Er is geen vaste tijd of maximale duur voor het bezoek, dit gaat in overleg met de afdeling.
  • Soms wordt een uitzondering gemaakt op deze afspraken, bijvoorbeeld als een patiënt zeer ernstig ziek is. Dit zal het behandelteam dan met u bespreken.

  Bezoek aan (mogelijke) coronapatiënten:

  • Als vermoed wordt dat de patiënt een corona-besmetting heeft, of als de patiënt een bewezen corona-besmetting heeft, dan mag continu 1 volwassene aanwezig zijn. Bij uitzondering en in overleg met de afdeling wisselt deze persoon met een andere volwassene.
  Bezoek aan de SEH

  Volwassen patiënten

  • Er is maximaal 1 volwassen bezoeker aanwezig op de behandelkamer bij de patiënt

  • Bezoekers mogen elkaar afwisselen, waarbij er 1 buiten de SEH wacht en 1 bij de patiënt is. Het afwisselen gebeurt buiten de SEH en met een maximum van 2 bezoekers in totaal

  Volwassen patiënten met verdenking/bewezen corona-besmetting

  • Er is maximaal 1 bezoeker aanwezig op de behandelkamer bij de patiënt met mondmasker volgens de richtlijnen.
  • Afwisselen is niet toegestaan. De bezoeker verlaat na het SEH-bezoek het ziekenhuis en komt niet terug.

  Patiënten onder de 18 jaar

  • Beide ouders mogen bij het kind blijven op de behandelkamer

  • Heeft het kind (mogelijk) een corona-besmetting, dan moet bezoek op de kamer blijven

  Per volwassen bezoeker mogen maximaal 2 kinderen onder de 12 jaar uit hetzelfde huishouden mee.

  Soms wordt een uitzondering gemaakt op deze afspraken, bijvoorbeeld als een patiënt zeer ernstig ziek is. Dit bespreekt het behandelteam dan met u.

  Belangrijk

  We vragen u direct naar de afdeling te gaan en na uw bezoek weer direct het ziekenhuis te verlaten.
  Patiënten en bezoekers worden gescreend bij de ingang.

  U mag het ziekenhuis niet betreden als u:

  • klachten heeft die kunnen passen bij een besmetting met het coronavirus (koorts, hoesten, kortademigheid, keelpijn, neusverkoudheid, smaak en/of reukverlies, spierpijn, algehele malaise, vermoeidheid, pijn achter de ogen of diarree), of

  • volgens de GGD-regels in thuisquarantaine zou moeten (bijvoorbeeld als een huisgenoot/partner besmet is met het coronavirus, of bij terugkomst uit een risicogebied