Informatie voor verwijzers

Algemene informatie over verwijzen naar Amsterdam UMC: zie de pagina's over verwijzen naar locatie VUmc en verwijzen naar locatie AMC.

Door de coronavirusuitbraak ziet Amsterdam UMC genoodzaakt maatregelen te nemen. Hier leest u hoe dat effect heeft op het verwijzingsproces.

De komende zes weken wordt de reguliere zorg van Amsterdam UMC verder opgeschaald zodat we weer de gebruikelijke zorg kunnen leveren van voor de coronacrisis. Het criterium, wat de afgelopen weken is gehanteerd om de zorg te leveren die binnen nu en drie maanden noodzakelijk is, wordt stapsgewijs verruimd. Het opschalen gebeurt gedoseerd zodat op eventuele knelpunten direct kan worden ingespeeld. Belangrijke randvoorwaarde in het opschalen is dat we de zorg op afstand middels het video en telefonische consult continueren voor ongeveer de helft van de consulten. Ook wordt gekeken naar een betere spreiding van de afspraken over de dag zodat er geen piekmomenten ontstaan. Op deze manier hopen we weer terug te gaan naar het ‘nieuwe normaal’.

Voor u als verwijzer betekent dit dat u weer patiënten kunt verwijzen en onderzoeken kunt aanvragen voor electieve zorg. Elke verwijzing en aanvraag wordt beoordeeld voordat er een afspraak wordt ingepland. Deze herbeoordeling wordt ook toegepast op patiënten die al op de wachtlijst staan. De patiënten worden over hun afspraak geïnformeerd door de afdelingen.

Heeft u vragen of wilt u overleggen over een verwijzing dan kunt u contact opnemen met de afdeling waar u naar toe verwijst. Onze afdelingen, zowel op locatie VUmc als op locatie AMC zijn telefonisch bereikbaar.