Verwijzen naar Gynaecologie Oncologie

Informatie over verwijzen naar het specialisme Oncologische Gynaecologie.

U kunt patiënten met (verdenking van) een gynaecologische maligniteit verwijzen naar de afdeling gynaecologische oncologie van AmsterdamUMC via het verwijsformulier.

Voor vragen of overleg over de verwijzing kunt u contact opnemen met één van onze gynaecologisch oncologen via het secretariaat: tel. 020 – 5667191.

Mocht u vragen hebben over het verwijsformulier, belt u dan met een van onze oncologie verpleegkundigen op de polikliniek: tel. 020 – 6974128.