De Anna Reynvaanprijzen

Amsterdam UMC en V&VN stellen jaarlijks drie Anna Reynvaanprijzen beschikbaar. Voor elke Anna Reynvaanprijs worden drie inzenders genomineerd. Wij nodigen u van harte uit om een artikel of project in te sturen voor één van de prijzen.

De Anna Reynvaan Wetenschapsprijs gaat naar de beste wetenschappelijke publicatie van een verpleegkundige uit 2018. De jury bestaat uit prof. Dr. Anneke Francke, prof Dr. Peter Goossens, Dr. Lilian Vloet en prof Dr. Marieke Schuurmans.

De Anna Reynvaan Praktijkprijs, mede mogelijk gemaakt door V&VN, is bestemd voor het beste verpleegkundige initiatief om de patiëntenzorg te verbe­teren. De jury van de Praktijkprijs staat onder voorzitterschap van drs. Annamarike Seller-Boersma, verpleegkundig bestuurder divisie Poliklinieken Amsterdam UMC, locatie AMC.

De Anna Reynvaan Studentenprijs, mede mogelijk gemaakt door V&VN, wordt uitgereikt voor het beste artikel van een of twee hbo-v-studenten over het thema van de Anna Reynvaanlezing 2019: patiënt en familie participatie. Voorzitter van de jury van de Studentenprijs is dr. Corine Latour, opleidingsmanager Verpleegkunde en lector Integratie psychiatrische en somatische zorg, faculteit Gezondheid, HvA.

De Wetenschaps- en Praktijkprijs bedragen ieder € 5.000,= en gaan vergezeld van een sculptuur. De Studentenprijs is een bezoek van twee studenten aan een buitenlands congres, bij voorkeur over het thema van de Anna Reynvaanlezing en gaat ook vergezeld van een sculptuur.

Inschrijven voor de Praktijkprijs en de Wetenschapsprijs is mogelijk tot en met vrijdag 15 maart 2019 en voor de Studentenprijs tot donderdag 11 april.

Genomineerdenbijeenkomst

De ochtend voor de lezing wordt er een speciale Genomineerdenbijeenkomst georganiseerd. De genomineerden voor de drie prijzen krijgen de gelegenheid om hun onderzoek, project of artikel te presenteren, waarbij de overige deelnemers kunnen participeren in de discussie.

Alle inzenders voor de prijzen worden uitgenodigd deze bijeenkomst bij te wonen. Na afloop van de bijeenkomst volgt het programma van de Anna Reynvaanlezing. Dan worden ook de winnaars bekend gemaakt. 

Kijk hier voor criteria en wijze van insturen van uw inzending >>