Wachttijd Algemene Interne Geneeskunde

Wachttijden polikliniek:

Algemene interne geneeskunde: 4 dagen.

a) Endocrinologie: 28 dagen.
b) Nefrologie: 42 dagen.
c) Immunologie: -
d) Infectieziekten: 14 dagen.
e) Hypertensie: 7 dagen.
f) Hematologie: 35 dagen.

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw   zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin   ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare   wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de   Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor   behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken.

Wachttijd Algemene kindergeneeskunde

Wachttijden polikliniek:

Algemene kindergeneeskunde: 17 dagen.

a) Cardiologie: 46 dagen.
b) Endocrinologie: 52 dagen.
c) Gastro-enterologie: 21 dagen.
d) Reumatologie: 14 dagen.
e) Metabole ziekten: 7 dagen.
f) Nefrologie: 7 dagen.
g) Sociale pediatrie: 18 dagen.

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw   zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin   ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare   wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de   Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor   behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken.

Wachttijd Allergologie

Wachttijden polikliniek:

Allergologie: 84 dagen.

Wachttijd Anesthesiologie

Wachttijden polikliniek

Pijnbestrijding/Anesthesiologie: 9 dagen.

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw   zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin   ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare   wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de   Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor   behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken.

Wachttijd Audiologisch Centrum

Wachttijden polikliniek

De wachttijd wordt bepaald door het soort onderzoek dat u moet ondergaan. Bij het maken van de afspraak kunt u vragen naar de duur van de wachtlijst. Indien de wachttijd voor u te lang is proberen we u alternatieven te geven. Uw verwijzer kan schriftelijk om een spoedafspraak vragen.

Wachttijd Cardiogenetica

Wachttijden polikliniek

 • Prenatale diagnostiek: Geen wachttijd*.
 • Richttijd meeste andere onderzoeken: circa 8-12 weken.

*) Voor prenataal onderzoek geldt dat de patiënt zo snel mogelijk geholpen wordt. Het is zeer wel mogelijk dat de patiënt de bevestiging van de afspraak/verwijzing nog niet per post heeft ontvangen op de dag van de afspraak.

Wachttijd Cardiologie

Wachttijden polikliniek:

Cardiologie: 14 dagen.

Dit is de gemiddelde wachttijd. De wachttijd kan per patient verschillen. Het is afhankelijk van de reden voor verwijzing. De wachttijd is niet afhankelijk van de ziektekostenverzekering waarbij u verzekerd  bent.

Wachttijden behandeling:

Dotterbehandeling (cardiologie): 0 dagen.

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken.

Wachttijd Cardiologie (kindergeneeskunde)

Wachttijden polikliniek:

Cardiologie (kindergeneeskunde): 46 dagen.

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw   zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin   ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare   wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de   Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor   behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken.

Wachttijd Cardiothoracale Chirurgie

Wachttijden polikliniek

Voor uw eerste polibezoek streven we ernaar om u binnen 2-4 weken op de poli te zien voor een eerste consult, waarbij we een risico-inschatting zullen doen. Zo nodig volgt vervolgonderzoek (o.a. CT-scan, vaatonderzoek e.d.) of aanvullende voorbereidingen in samenwerking met andere disciplines (zoals diëtiste, fysiotherapie en leefstijlspreekuur e.d.).

Wachtijd operatie wordt gerekend vanaf aanmeldingsdatum en zal afhankelijk van de indicatie zijn (die in eerste instantie door de verwijzend cardioloog wordt bepaald):

Bij patiënten die vanuit huis komen is dat bij:

 • voorrang: 6- max. 8 weken;
 • wachtlijst: 10- max. 12 weken.

Klinische patiënten (opgenomen in verwijzend ziekenhuis) zullen we zo snel mogelijk inplannen (minder dan 2 weken).

Wachttijden behandeling

 • Operatieve behandeling van carotispathologie rond doorbloeding/ continuïteit: te weinig waarnemingen
 • Open hartoperatie: 28 dagen.

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken.

Wachttijd Chirurgie

Wachttijden polikliniek:

Chirurgie: 3 dagen.

Dit is de gemiddelde wachttijd. De wachttijd kan per patient verschillen. Het is afhankelijk van de reden voor verwijzing. De wachttijd is niet afhankelijk van de ziektekostenverzekering waarbij u verzekerd  bent.

a) Vaatchirurgie: 22 dagen.
b) Gastro-entrologie: 2 dagen.
c) Mammapoli: 5 dagen.
d) Oncologie: 7 dagen.

Wachttijden behandeling:

 • Operatieve behandeling of endovasculaire procedure van aneurysma van aorta (inclusief aneurysmata die zich voortzetten in aanpalende arterieën): 0 dagen.
 • Operatieve verwijdering borstkanker: te weinig waarnemingen
 • Operatieve behandeling van carotispathologie m.b.t. het autonome zenuwstelsel:  te weinig waarnemingen
 • Operatieve verwijdering kanker van dikke darm: 32 dagen.
 • Galblaasverwijdering: 53 dagen.
 • Operatieve behandeling liesbreuk (hernia inguinalis/ hernia femoralis): 16 dagen.
 • Initiële operatieve behandeling van slokdarmkanker en/of kanker van overgang slokdarm-maag (exclusief debulking operatie, exclusief HIPEC): 120 dagen.
 • Initiële operatieve behandeling van maagkanker exclusief kanker van overgang slokdarm-maag (exclusief debulking operatie, exclusief HIPEC): te weinig waarnemingen
 • Vaatchirurgische behandeling (open en/of transluminaal) in verband met PAOD: te weinig waarnemingen.
 • Chirurgische behandeling spataderen (open procedure stamvene): te weinig waarnemingen
 • Behandeling spataderen (endovasculaire procedure): te weinig waarnemingen
 • Initiële operatieve behandeling carpaal tunnel syndroom: te weinig waarnemingen
 • Operatieve behandeling meniscus en/of kniebanden (geen vers letsel, exclusief artroscopische behandeling): te weinig waarnemingen. Alleen complexe operaties.

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken.

Wachttijd Chirurgie (kindergeneeskunde)

Wachttijden polikliniek

De wachttijd voor de polikliniek Kinderchirurgie: 4 weken.

Wachttijd Decubitus/Wondconsulenten
Voor deze polikliniek is er geen wachttijd.
Wachttijd Diabetesverpleegkundigen

Wachttijden

De wachttijd om op gesprek te komen bij een van onze diabetesverpleegkundigen kan wisselen van een week tot een maand. De wachttijd is afhankelijk van de indicatie.

Wachttijd Diëtetiek

Wachttijden polikliniek

Tussen de 2 - 4 weken.

Wachttijd Endocrinologie (kindergeneeskunde)

Wachttijden polikliniek:

Endocrinologie (kindergeneeskunde): 52 dagen.

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw   zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin   ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare   wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de   Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor   behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken.

Wachttijd Endocrinologie en Metabolisme

Wachttijden polikliniek:

Endocrinologie en Metabolisme: 28 dagen.

Wachttijd Endoscopic Skull Base Surgery Amsterdam

Wachttijden polikliniek

 • Wachttijd tot de polikliniek ESA is 3 tot 5 weken.
 • In geval van spoed kunt u dezelfde week terecht.
Wachttijd Endoscopie

Wachttijden polikliniek

De weergegeven wachttijden zijn de actuele wachttijden per juni 2017.

 • Reguliere gastroscopie: 2 tot 3 maanden.
 • Reguliere coloscopie: 2 tot 3 maanden.
 • Endosonografie: 1-2 weken Een ERCP: 1-2 weken.
Wachttijd Gastro-enterologie

Wachttijden polikliniek:

Gastro-enterologie: 43 dagen.

Wachttijden diagnostiek:

Gastroscopie: -

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw   zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin   ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare   wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de   Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor   behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken.

Wachttijd Gastro-enterologie (kindergeneeskunde)

Wachttijden polikliniek:

Gastro-enterologie (kindergeneeskunde): 21 dagen.

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw   zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin   ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare   wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de   Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor   behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken.

Wachttijd Geneesmiddelenpoli

Wachttijden polikliniek

Geneesmiddelenpoli: - weken.

Wachttijd Geriatrie/Ouderengeneeskunde

Wachttijden polikliniek

Klinische Geriatrie: 31 dagen.

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw   zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin   ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare   wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de   Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor   behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken.

Wachttijd GIOCA

Wachttijden polikliniek

Na het aanleveren van de informatie door de verwijzend specialist krijgt u binnen maximaal 1 week (5 werkdagen) een afspraak op de polikliniek GIOCA.

Wachttijd Gynaecologie

Wachttijden polikliniek:

Gynaecologie: 24 dagen.

a. Oncologie: 14 dagen.
b. (Infertiliteit) Voortplantingsgeneeskunde: 90 dagen.
c. Incontinentie voor de vrouw: -

Wachttijden behandeling:

 • Geïsoleerde/ op zichzelf staande baarmoederverwijdering: 49 dagen.
 • Baarmoederverwijdering in combinatie met andere ingre(e)p(en): 30 dagen.
 • Initiële operatieve behandeling ovariumkanker ongeacht prognose (curatief en/of palliatief): 50 dagen.
 • Sterilisatie vrouw: te weinig waarnemingen
 • Operatieve behandeling stressincontinentie: te weinig waarnemingen

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw   zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin   ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare   wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de   Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor   behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken.

Wachttijd Hartcatheterisatie

Wachttijden behandeling

 • Catheterablatie: 4-5 maanden.
 • Dotterbehandeling: 3-4 weken.
 • Hartcatheterisatie (CAG): minstens 3 weken.
 • ICD, pacemaker of reveal procedure: 2-3 weken.
 • Transcatheter Hartklep Interventie (THI): 2 maanden.
Wachttijd Hartfalen

Wachttijden polikliniek

 • Hart- en vaatpolikliniek: 5 weken
 • Fast-track polikliniek voor patiënten met pijn op de borst: 1 week

Bovengenoemde wachttijden gelden niet voor spoedconsulten.

Wachttijden behandeling

 • Dotterbehandeling: 1 week
 • Catheterablatie: 5 weken
 • ICD-implantatie: 3 weken

Bovengenoemde wachttijden gelden niet voor spoedconsulten.

Wachttijd Hematologie

Wachttijden polikliniek:

Hematologie: 35 dagen.

Wachttijd Hematologie (kindergeneeskunde)

Wachttijden polikliniek

Trombose: 1 – 4 weken.

Wachttijd Hemofiliebehandelcentrum (Hematologie)

Wachttijden polikliniek

De wachttijd voor de polikliniek van het Hemofiliebehandelcentrum is miniem; over het algemeen kunt u binnen zeven werkdagen geholpen worden.

Wachttijd HIV/Aids

Wachttijden polikliniek

Polikliniek HIV/Aids: 1 week.

Wachttijd Huidziekten (Dermatologie)

Wachttijden polikliniek

 • Dermatologie/huidziekten: 14 dagen
 • Venerologie: 2 dagen

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw   zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin   ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare   wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de   Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor   behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken.

  Wachttijd Hypertensie

  Wachttijden polikliniek:

  Hypertensie: 7 dagen.

  Wachttijd Immunologie (kindergeneeskunde)

  Wachttijden polikliniek

  De wachttijd voor de polikliniek Immunologie: 1 week.

  Wachttijd Incontinentie voor de vrouw

  EPIC code

  -

  Automatische berekening in EPIC (dagen)

  -

  Vaste toegangstijd

  -

  Toegangstijd op website AFGELOPEN maand (dagen)

  -

  Toegangstijd op website HUIDIGE maand (dagen)

  -

   Wachttijd Infectieziekten

   Wachttijden polikliniek:

   Infectieziekten: 14 dagen.

   Wachttijd Keel-, Neus- en Oorheelkunde

   Wachttijden polikliniek:

   Keel-, Neus- en Oorheelkunde: 38 dagen.

   Wachttijden behandeling:

   • Tonsillectomie en/of adenotomie: 62 dagen.
   • Primair operatieve behandeling van afwijkingen van neustussenschot: te weinig waarnemingen
   • Plaatsen middenoorbeluchtingsbuisjes: 52 dagen.

   Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken.

   Wachttijd Kinderpsychiatrie

   Stemmingsstoornissen

   • Aanmelding: 4 weken.
   • Behandeling: 2 weken.

   Angststoornissen

   • Aanmelding: 7 weken.
   • Behandeling: 2 weken.

   Vroege Psychose

   • Aanmelding: 3 weken.
   • Behandeling: 2 weken.

   Misofonie

   • Aanmelding: 7 weken.
   • Behandeling: 7 maanden.
   Wachttijd Klinische Genetica (kindergeneeskunde)

   Wachttijden polikliniek

   De wachttijd voor de polikliniek Klinische Genetica: 9 weken

   Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw   zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin   ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare   wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de   Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor   behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken.

   Wachttijd Klinische Immunologie en Reumatologie

   Wachttijden polikliniek:

   Klinische Immunologie en Reumatologie: - dagen.

   Wachttijd Longfunctie

   Wachttijden polikliniek

   Afhankelijk van het onderzoek is de wachttijd 1 tot 3 weken.

   Wachttijd Longziekten

   Wachttijden polikliniek

   • Longziekten: 37 dagen.
   • Oncologie: 3 dagen.

   Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw   zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin   ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare   wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de   Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor   behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken.

   Wachttijd Longziekten (kindergeneeskunde)

   Wachttijden polikliniek

   De wachttijd voor de polikliniek Longziekten: 3 weken.

   Wachttijd Maag-, Darm- en Leverziekten

   Wachttijden polikliniek:

   36 dagen.

   Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw   zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin   ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare   wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de   Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor   behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken.

    Wachttijd Mammapolikliniek

    Wachttijden polikliniek:

    Mammapolikliniek: 5 dagen.

    Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw   zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin   ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare   wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de   Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor   behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken.

    Wachttijd Medische Oncologie

    Wachttijden polikliniek:

    7 dagen.

    Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw   zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin   ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare   wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de   Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor   behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken.

    Wachttijd Mens en Arbeid (Arbeidsgeneeskunde)

    Wachttijden polikliniek

    De beroepsziektespecialist van de polikliniek Mens en Arbeid neemt zo snel mogelijk na de verwijzing contact met u op. Omdat de polikliniek Mens en Arbeid in de meeste gevallen een beroep doet op artsen uit verschillende ziekenhuizen, zijn we afhankelijk van de wachttijden van die specialismen.

    Wachttijd Metabole ziekten (kindergeneeskunde)

    Wachttijden polikliniek:

    Metabole ziekten (kindergeneeskunde): 7 dagen.

    Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw   zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin   ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare   wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de   Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor   behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken.

    Wachttijd Mondziekten en Kaakchirurgie

    Wachttijden polikliniek:

    Mondziekten en Kaakchirurgie: 28 dagen.

    Wachttijd Motiliteitscentrum

    Wachttijden

    De wachttijd voor de polikliniek van het Motiliteitscentrum is 6 weken.

    Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw   zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin   ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare   wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de   Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor   behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken.

    Wachttijd Motoriekstoornissen van de slokdarm/maag

    Wachttijden polikliniek

    Na het aanleveren van de informatie door de verwijzend specialist krijgt u binnen maximaal 5 weken (30 dagen) een afspraak op de MOT-CHIR polikliniek.

    Wachttijd Nefrologie (kindergeneeskunde)

    Wachttijden polikliniek:

    Nefrologie (kindergeneeskunde): 7 dagen.

    Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw   zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin   ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare   wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de   Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor   behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken.

    Wachttijd Neonatologie (kindergeneeskunde)

    Wachttijden polikliniek

    De wachttijd voor de polikliniek Neonatologie: 4 weken.

    Wachttijd Neurochirurgie

    Wachttijden polikliniek:

    Neurochirurgie: 7 dagen.

    Wachttijden behandeling:

    • Neurolyse perifere zenuw, waaronder carpaal tunnel syndroom: te weinig waarnemingen
    • Operatieve behandeling of endovasculaire procedure intracraniële vaatafwijkingen (aneurysma, av-anomalie): te weinig waarnemingen
    • Initiëel plaatsen epiduraal electrode voor aansluiting ruggenmergstimulator (eventueel proefplaatsing): te weinig waarnemingen
    • Initiële operatieve behandeling hernia nuclei pulposi/kanaalstenose:te weinig waarnemingen

    Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken.

    Wachttijd Neurologie

    Wachttijden polikliniek

    Neurologie: 9 dagen.

    Dit is de gemiddelde wachttijd. De wachttijd kan per patient verschillen. Het is afhankelijk van de reden voor verwijzing. De wachttijd is niet afhankelijk van de ziektekostenverzekering waarbij u verzekerd  bent.

    Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw   zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin   ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare   wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de   Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor   behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken.

    Wachttijd Neurologie (kindergeneeskunde)

    Wachttijden polikliniek

    De wachttijd voor de polikliniek Neurologie: 2 weken.

    Wachttijd Nierziekten/Nefrologie

    Wachttijden polikliniek:

    Nierziekten/Nefrologie: 42 dagen.

    Wachttijd Nucleaire Geneeskunde

    Wachttijden polikliniek

    Voor onderzoeken varieert de wachttijd tussen 0 en 4 weken. Voor spoedonderzoeken is er geen wachttijd.

    Wachttijd Oncologie (kindergeneeskunde)

    Wachttijden polikliniek

    De wachttijd voor de polikliniek Oncologie: 2 weken.

    Wachttijd Oogheelkunde

    Wachttijden polikliniek:

    Oogheelkunde: 85 dagen.

    Wachttijden behandeling:

    Initiële staaroperatie: 76 dagen

    Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken.

    Wachttijd Oogheelkunde (kindergeneeskunde)

    Wachttijden polikliniek

    De wachttijd voor de polikliniek Oogheelkunde: 9 weken.

    Wachttijd Orthopedie

    Wachttijden polikliniek

    Orthopedie: 9 dagen.

    Dit is de gemiddelde wachttijd. De wachttijd kan per patient verschillen. Het is afhankelijk van de reden voor verwijzing. De wachttijd is niet afhankelijk van de ziektekostenverzekering waarbij u verzekerd  bent.

    Wachttijden behandeling:

    • Initiële totale heupvervanging: 52 dagen (alleen complexe operaties).
    • Diagnostische en/of therapeutische kijkoperatie knie: 15 dagen (alleen complexe operaties).
    • Initiële totale knie vervanging: te weinig waarnemingen (alleen complexe operaties).
    • Initiële operatieve behandeling hernia nuclei pulposi/kanaalstenose: te weinig waarnemingen

    Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken.

    Wachttijd Orthopedie (kindergeneeskunde)

    Wachttijden polikliniek

    De wachttijd voor de polikliniek Kinderorthopedie: 3 weken.

    Wachttijd Pigmentstoornissen, moedervlekken en laserbehandelingen

    Wachttijden polikliniek

    Pigmentstoornissen, moedervlekken en laserbehandelingen: 1 tot 2 weken

    Wachttijd Pijnbestrijding (Pijngeneeskunde)

    Wachttijden polikliniek

    Polikliniek Pijngeneeskunde: 9 dagen.

    Wachttijd tot behandelingen op het dagcentrum 2 tot 4 weken.

    Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw   zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin   ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare   wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de   Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor   behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken.

    Bovengenoemde wachttijd geldt niet voor spoedconsulten.

    Wachttijd Plastische chirurgie (kindergeneeskunde)

    Wachttijden polikliniek

    De wachttijd voor de polikliniek Plastische Chirurgie: 3 weken.

    Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw   zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin   ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare   wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de   Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor   behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken.

    Wachttijd Plastische, reconstructieve en handchirurgie

    Wachttijden polikliniek:

    Plastische chirurgie: 23 dagen.

    Dit is de gemiddelde wachttijd. De wachttijd kan per patient verschillen. Het is afhankelijk van de reden voor verwijzing. De wachttijd is niet afhankelijk van de ziektekostenverzekering waarbij u verzekerd bent.

    Wachttijden behandeling:

    • Borstvergroting: te weinig waarnemingen
    • Borstverkleining: te weinig waarnemingen
    • Operatieve behandeling van Dupuytren: te weinig waarnemingen
    • Buikwandcorrectie: te weinig waarnemingen

    Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken.

    Wachttijd Prenatale Diagnostiek (Gynaecologie)

    Wachttijden polikliniek

    Als u een indicatie heeft voor prenatale diagnostiek en in aanmerking komt voor geavanceerd echoscopisch onderzoek of invasieve prenatale diagnostiek (vlokkentest of vruchtwaterpuntie), kunt u, zodra u de exacte termijn van uw zwangerschap weet, een afspraak maken. De datum van uw afspraak hangt samen met uw zwangerschapsduur.

    In geval van spoed kunt u meestal binnen een week terecht bij de Polikliniek Prenatale Diagnostiek. Houdt u er alstublieft rekening mee, dat indien u een spoedafspraak heeft, uw consult mogelijk tussen bestaande afspraken wordt gepland. De tijd van uw afspraak is daarom een streeftijd, het kan zijn dat u even moet wachten.

    Wachttijd Psychiatrie

    Stemmingsstoornissen

    • Aanmeldwachttijd: 4 weken.
    • Behandelwachttijd: 2 weken.

      Angststoornissen

      • Aanmeldwachttijd: 12 weken.
      • Behandelwachttijd: 2 weken.

       • BDD. Aanmelding: 11 weken. Behandeling: 2 weken.
       • OCD. Aanmelding: 14 weken. Behandeling: 2 weken.
       • Misofonie kids (12 t/m 14 jaar). Aanmelding: 9 weken. Behandeling: 22 weken.
       • Misofonie kids (15 t/m 17 jaar). Aanmelding: 9 weken. Behandeling: 10 weken.
       • Misofonie (18 jaar en ouder). Aanmelding: 9 weken. Behandeling: 22 weken.

       Vroege Psychose

       • Aanmeldwachttijd: 5 weken.
       • Behandelwachttijd: 2 weken.

        Eetstoornissen

        • Aanmeldwachttijd: 1 week.
        • Behandelwachttijd: 3 weken.

        Bovenstaande wachttijden gelden niet voor de acute zorg.

        Dit is de gemiddelde wachttijd. De wachttijd kan per patiënt verschillen. Het is afhankelijk van de reden voor verwijzing. De wachttijd is niet afhankelijk van de ziektekostenverzekeraar bij wie u verzekerd bent. Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen vier weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intake gesprek krijgt, en binnen vier weken vanaf de intake, de behandeling is gestart.

        Wachttijd Pulmonologie (kindergeneeskunde)

        De wachttijd voor de polikliniek Pulmonologie: 2 weken.

        Wachttijd Radiologie

         Wachttijden diagnostiek

         1. MRI: 18 dagen.

         2. CT-scan inloop: 0 dagen.

         2a. CT-scan op afspraak: 38 dagen.

         3. Echo: 3 dagen.

         Deze door de afdeling geprognostiseerde wachttijden gelden niet voor spoedconsulten.

         Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken.

         Wachttijd Radiologie (kindergeneeskunde)

         Wachttijden diagnostiek

         • MRI: onder narcose : 10 dagen.
         • CT-scan inloop : geen wachttijd
         • CT-scan op afspraak: geen wachttijd
         • Gewone röntgenfoto: geen wachttijd
         • Echo: 3 dagen
         • Maag/darmkanaal onderzoek: in overleg met de kinderradioloog.

         Deze door de afdeling geprognostiseerde wachttijden gelden niet voor de spoedconsulten.

         Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal toegestane wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor behandelingen is de maximaal toegestane wachttijd 7 weken.

          Wachttijd Radiotherapie

          Wachttijden polikliniek

          Radiotherapie: 1 week.

          Wachttijden diagnostiek

          • Brachytherapie prostaat met Jodium-125 implantaties: 5 weken.

          Bovengenoemde toegangstijd geldt niet voor spoedconsulten.

          Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw   zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin   ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare   wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de   Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor   behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken.

          Wachttijd Reizigersbureau/Travel Clinic

          Wachttijden polikliniek

          De wachttijd voor het vaccinatiebureau en de polikliniek Tropische ziekten is 1 week (0 tot 1 werkdag).

          Wachttijd Reumatologie

          Wachttijden polikliniek:

          Reumatologie: 2 dagen.

          Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw   zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin   ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare   wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de   Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor   behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken.

          Wachttijd Reumatologie (kindergeneeskunde)

          Wachttijden polikliniek:

          Reumatologie (kindergeneeskunde): 14 dagen.

          Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw   zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin   ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare   wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de   Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor   behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken.

          Wachttijd Revalidatie

          Wachttijden polikliniek:

          Revalidatie: 22 dagen.

          a) Volwassenen neurologische aandoeningen: 22 dagen.
          b) Volwassenen overig: 22 dagen.

          Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw   zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin   ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare   wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de   Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor   behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken.

          Wachttijd Revalidatie (kindergeneeskunde)

          Wachttijden polikliniek:

          Revalidatie (kindergeneeskunde): 3 dagen.

          Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw   zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin   ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare   wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de   Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor   behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken.

          Wachttijd Seksuologie

          Wachttijden polikliniek

          De wachttijd voor de polikliniek Seksuologie: 5 weken.

          Wachttijd Sociale pediatrie (kindergeneeskunde)

          Wachttijden polikliniek:

          Sociale pediatrie (kindergeneeskunde): 18 dagen.

          Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw   zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin   ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare   wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de   Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor   behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken.

          Wachttijd Spoedeisende Hulp (SEH)

          Wachttijden polikliniek

          Wij doen ons best om u zo snel mogelijk te helpen. De SEH is een drukbezochte afdeling met wisselende wachttijden. Uw wachttijd hangt onder andere samen met de ernst van uw klachten en de drukte op de afdeling.

          Mochten uw klachten tijdens het wachten verergeren, dan kunt u zich bij de triageverpleegkundige of de receptiebalie melden.

          Wachttijd Stoma, Continentie, Wond en Andrologie (Urologie)

          Wachttijden polikliniek

          Als u een indicatie heeft voor prenatale diagnostiek en in aanmerking komt voor geavanceerd echoscopisch onderzoek of invasieve prenatale diagnostiek (vlokkentest of vruchtwaterpuntie), kunt u, zodra u de exacte termijn van uw zwangerschap weet, een afspraak maken. De datum van uw afspraak hangt samen met uw zwangerschapsduur.

          In geval van spoed kunt u meestal binnen een week terecht bij de polikliniek Prenatale Diagnostiek. Houdt u er alstublieft rekening mee, dat indien u een spoedafspraak heeft, uw consult mogelijk tussen bestaande afspraken wordt gepland. De tijd van uw afspraak is daarom een streeftijd, het kan zijn dat u even moet wachten.

          Wachttijd Thoraxchirurgie

          Wachttijden polikliniek:

          Thoraxchirurgie: 8 dagen.

          Wachttijd TPV Thuisteam

          Wachttijden polikliniek

          • Wachttijd voor deze polikliniek: 2 tot 3 weken.
          • Tijd tot behandeling: 2 tot 4 weken.

          Informatie via mail: wordt binnen een werkdag beantwoord.

          Wachttijd Traumatologie

          Wachttijden polikliniek

          De wachttijd voor de polikliniek Traumatologie: 1 week.

          Wachttijd Urologie

          Wachttijden polikliniek:

          Urologie: 17 dagen.

          Dit is de gemiddelde wachttijd. De wachttijd kan per patient verschillen. Het is afhankelijk van de reden voor verwijzing. De wachttijd is niet afhankelijk van de ziektekostenverzekering waarbij u verzekerd  bent.

          Wachttijden behandeling

          • Totale blaasverwijdering bij blaascarcinoom: te weinig waarnemingen
          • Operatieve behandeling prostaatcarcinoom: te weinig waarnemingen
          • Sterilisatie man: te weinig waarnemingen: te weinig waarnemingen

          Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken.

          Wachttijd Urologie (kindergeneeskunde)
          De wachttijd voor de polikliniek Urologie: 1 week.
          Wachttijd Vaatchirurgie

          Wachttijden polikliniek:

          Vaatchirurgie: 22 dagen.

          Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw   zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin   ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare   wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de   Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor   behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken.

          Wachttijd Vasculaire Geneeskunde

          Wachttijden polikliniek

          • Polikliniek Vasculaire Geneeskunde: 1 week
          • Vasculair cholesterol: 6 weken
           Wachttijd Verloskunde

           Wachttijden polikliniek

           • Verloskunde: 14 dagen
           • Gynaecologie: 9 dagen
           • Seksuologie: 35 dagen
           • Medische Oncologie: 14 dagen (Infertiliteit)
           • Voortplantingsgeneeskunde: 90 dagen
           • Incontinentie voor de vrouw: -

           Bovengenoemde wachttijden gelden niet voor spoedconsulten.

           Wachttijden behandeling

           • Geïsoleerde/ op zichzelf staande baarmoederverwijdering: 50 dagen.
           • Baarmoederverwijdering in combinatie met andere ingre(e)p(en): 36 dagen.
           • Initiële operatieve behandeling ovariumkanker ongeacht prognose (curatief en/of palliatief): 28 dagen.
           • Sterilisatie vrouw: -
           • Operatieve behandeling stressincontinentie: -

           Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken.

           Wachttijd voor gesprekken en behandelingen CVV

           We doen ons best u zo snel mogelijk te helpen, maar meestal kunt u niet meteen terecht in het ziekenhuis. Deze wachttijd is een indicatie, uw wachttijd kan hiervan afwijken. Aan deze wachttijden kunnen geen rechten worden ontleend.

           Onder wachttijd wordt verstaan het aantal weken tussen het moment dat u een afspraak maakt voor een polikliniekbezoek tot het moment dat u terecht kunt voor een eerste consult.

           Wordt u verwezen voor een eerste afspraak, dan duurt het langer dan 2 dagen voordat wij uw verwijzing in behandeling kunnen nemen. Het is belangrijk dat zowel de vrouw als haar partner (indien van toepassing) verwezen worden. Zonder dubbele verwijzing kunnen wij u geen afspraak geven.

           Wachttijd voor eerste bezoek 90 dagen
           KID* Lange wachttijd i.v.m. tekort aan donoren.
           IUI Geen wachttijd
           IVF/ICSI Geen wachtlijst, 2 maanden wachttijd voor start 1e behandeling
           Zoek-ICSI Geen wachtlijst, 2 maanden wachttijd voor start 1e behandeling
           MESA en/of TESE operatie** Twee maanden wachttijd
           Eicelvitrificatie (geen spoed) Drie maanden
           IVF-ICSI-behandeling ten behoeve van PGD** Geen wachtlijst, 2 maanden wachttijd voor start 1e behandeling

           Wachttijd Ziekenhuistandheelkunde
           Er is momenteel geen wachttijd voor een afspraak als nieuwe patiënt op de polikliniek Ziekenhuistandheelkunde. Gemiddeld is het eerste bezoek binnen een week na aanmelding bij de poliklliniek.
           Wachttijd Ziekte van Lyme

           Wachttijden polikliniek

           Amsterdams Multidisciplinair Lyme Centrum (AMLC): 3 weken.

           Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw   zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin   ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare   wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de   Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor   behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken.