Wachttijd Algemene Interne Geneeskunde

Wachttijden polikliniek:

Algemene interne geneeskunde: 7 dagen.

a) Endocrinologie: 28 dagen.
b) Nefrologie: 42 dagen.
c) Immunologie: -
d) Infectieziekten: 14 dagen.
e) Hypertensie: 7 dagen.
f) Hematologie: 35 dagen.

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw   zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin   ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare   wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de   Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor   behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken.

Wachttijd Algemene kindergeneeskunde

Wachttijden polikliniek:

Algemene kindergeneeskunde: 26 dagen.

a) Cardiologie: 46 dagen.
b) Endocrinologie: 52 dagen.
c) Gastro-enterologie: 21 dagen.
d) Reumatologie: 14 dagen.
e) Metabole ziekten: 7 dagen.
f) Nefrologie: 7 dagen.
g) Sociale pediatrie: 18 dagen.

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw   zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin   ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare   wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de   Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor   behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken.

Wachttijd Allergologie

Wachttijden polikliniek:

Allergologie: 84 dagen.

Wachttijd Anesthesiologie

Wachttijden polikliniek

Pijnbestrijding/Anesthesiologie: 28 dagen

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw   zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin   ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare   wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de   Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor   behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken.

Wachttijd Audiologisch Centrum

Wachttijden polikliniek

De wachttijd wordt bepaald door het soort onderzoek dat u moet ondergaan. Bij het maken van de afspraak kunt u vragen naar de duur van de wachtlijst. Indien de wachttijd voor u te lang is proberen we u alternatieven te geven. Uw verwijzer kan schriftelijk om een spoedafspraak vragen.

Wachttijd Cardiogenetica

Wachttijd polikliniek circa 8 - 12 weken.

  Wachttijd Cardiologie

  Wachttijden polikliniek:

  Cardiologie: 34 dagen.

  Dit is de gemiddelde wachttijd. De wachttijd kan per patient verschillen. Het is afhankelijk van de reden voor verwijzing. De wachttijd is niet afhankelijk van de ziektekostenverzekering waarbij u verzekerd  bent.

  Wachttijden behandeling:

  Dotterbehandeling (cardiologie): 0 dagen.

  Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken.

  Wachttijd Cardiologie (kindergeneeskunde)

  Wachttijden polikliniek:

  Cardiologie (kindergeneeskunde): 46 dagen.

  Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw   zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin   ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare   wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de   Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor   behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken.

  Wachttijd Cardiothoracale Chirurgie

  Wachttijden polikliniek

  Voor uw eerste polibezoek streven we ernaar om u binnen 2-4 weken op de poli te zien voor een eerste consult, waarbij we een risico-inschatting zullen doen. Zo nodig volgt vervolgonderzoek (o.a. CT-scan, vaatonderzoek e.d.) of aanvullende voorbereidingen in samenwerking met andere disciplines (zoals diëtiste, fysiotherapie en leefstijlspreekuur e.d.).

  Wachtijd operatie wordt gerekend vanaf aanmeldingsdatum en zal afhankelijk van de indicatie zijn (die in eerste instantie door de verwijzend cardioloog wordt bepaald):

  Bij patiënten die vanuit huis komen is dat bij:

  • voorrang: 6- max. 8 weken;
  • wachtlijst: 10- max. 12 weken.

  Klinische patiënten (opgenomen in verwijzend ziekenhuis) zullen we zo snel mogelijk inplannen (minder dan 2 weken).

  Wachttijden behandeling

  • Operatieve behandeling van carotispathologie rond doorbloeding/ continuïteit: te weinig waarnemingen
  • Open hartoperatie: 7 dagen.

  Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken.

  Wachttijd Chirurgie

  Wachttijden polikliniek:

  Chirurgie: 3 dagen.

  Dit is de gemiddelde wachttijd. De wachttijd kan per patient verschillen. Het is afhankelijk van de reden voor verwijzing. De wachttijd is niet afhankelijk van de ziektekostenverzekering waarbij u verzekerd  bent.

  a) Vaatchirurgie: 15 dagen.
  b) Gastro-entrologie: 16 dagen.
  c) Mammapoli: 5 dagen.
  d) Oncologie: 7 dagen.

  Wachttijden behandeling:

  • Operatieve behandeling of endovasculaire procedure van aneurysma van aorta (inclusief aneurysmata die zich voortzetten in aanpalende arterieën): 33 dagen
  • Operatieve verwijdering borstkanker: te weinig waarnemingen
  • Operatieve verwijdering kanker van dikke darm: 29 dagen.
  • Galblaasverwijdering: 33 dagen.
  • Operatieve behandeling liesbreuk (hernia inguinalis/ hernia femoralis): 13 dagen.
  • Initiële operatieve behandeling van slokdarmkanker en/of kanker van overgang slokdarm-maag (exclusief debulking operatie, exclusief HIPEC): 105 dagen.
  • Initiële operatieve behandeling van maagkanker exclusief kanker van overgang slokdarm-maag (exclusief debulking operatie, exclusief HIPEC): te weinig waarnemingen
  • Vaatchirurgische behandeling (open en/of transluminaal) in verband met PAOD: te weinig waarnemingen.
  • Operatieve behandeling meniscus en/of kniebanden (geen vers letsel, exclusief artroscopische behandeling): te weinig waarnemingen. Alleen complexe operaties.

  Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken.

  Wachttijd Chirurgie (kindergeneeskunde)

  Wachttijden polikliniek

  De wachttijd voor de polikliniek Kinderchirurgie: 4 weken.

  Wachttijd Decubitus/Wondconsulenten
  Voor deze polikliniek is er geen wachttijd.
  Wachttijd Diabetesverpleegkundigen

  Wachttijden

  De wachttijd om op gesprek te komen bij een van onze diabetesverpleegkundigen kan wisselen van een week tot een maand. De wachttijd is afhankelijk van de indicatie.

  Wachttijd Diëtetiek

  Wachttijden polikliniek

  Tussen de 2 - 4 weken.

  Wachttijd Endocrinologie (kindergeneeskunde)

  Wachttijden polikliniek:

  Endocrinologie (kindergeneeskunde): 52 dagen.

  Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw   zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin   ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare   wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de   Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor   behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken.

  Wachttijd Endocrinologie en Metabolisme

  Wachttijden polikliniek:

  Endocrinologie en Metabolisme: 28 dagen.

  Wachttijd Endoscopic Skull Base Surgery Amsterdam

  Wachttijden polikliniek

  • Wachttijd tot de polikliniek ESA is 3 tot 5 weken.
  • In geval van spoed kunt u dezelfde week terecht.
  Wachttijd Endoscopie

  Wachttijden polikliniek

  De weergegeven wachttijden zijn de actuele wachttijden per november 2018

  • Reguliere gastroscopie: 2 tot 3 maanden.
  • Reguliere coloscopie: 2 tot 3 maanden.
  • Endosonografie: 1-2 weken Een ERCP: 1-2 weken.
  Wachttijd Gastro-enterologie

  Wachttijden polikliniek:

  Gastro-enterologie: 90 dagen.

  Wachttijden diagnostiek:

  Gastroscopie: -

  Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw   zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin   ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare   wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de   Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor   behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken.

  Wachttijd Gastro-enterologie (kindergeneeskunde)

  Wachttijden polikliniek:

  Gastro-enterologie (kindergeneeskunde): 21 dagen.

  Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw   zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin   ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare   wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de   Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor   behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken.

  Wachttijd Geneesmiddelenpoli

  Wachttijden polikliniek

  Geneesmiddelenpoli: - weken.

  Wachttijd Geriatrie/Ouderengeneeskunde

  Wachttijden polikliniek

  Klinische Geriatrie: 35 dagen.

  Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw   zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin   ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare   wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de   Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor   behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken.

  Wachttijd GIOCA

  Wachttijden polikliniek

  Na het aanleveren van de informatie door de verwijzend specialist krijgt u binnen maximaal 1 week (5 werkdagen) een afspraak op de polikliniek GIOCA.

  Wachttijd Gynaecologie

  Wachttijden polikliniek:

  Gynaecologie: 2 dagen.

  a. Oncologie: 14 dagen.
  b. (Infertiliteit) Voortplantingsgeneeskunde: 90 dagen.
  c. Incontinentie voor de vrouw: -

  Wachttijden behandeling:

  • Geïsoleerde/ op zichzelf staande baarmoederverwijdering: 97 dagen.
  • Baarmoederverwijdering in combinatie met andere ingre(e)p(en): 30 dagen
  • Initiële operatieve behandeling ovariumkanker ongeacht prognose (curatief en/of palliatief): 65 dagen.
  • Sterilisatie vrouw: te weinig waarnemingen
  • Operatieve behandeling stressincontinentie: te weinig waarnemingen

  Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw   zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin   ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare   wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de   Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor   behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken.

  Wachttijd Hartcatheterisatie

  Wachttijden behandeling

  • Catheterablatie: 4-5 maanden.
  • Dotterbehandeling: 3-4 weken.
  • Hartcatheterisatie (CAG): minstens 3 weken.
  • ICD, pacemaker of reveal procedure: 2-3 weken.
  • Transcatheter Hartklep Interventie (THI): 2 maanden.
  Wachttijd Hartfalen

  Wachttijden polikliniek

  • Hart- en vaatpolikliniek: 5 weken
  • Fast-track polikliniek voor patiënten met pijn op de borst: 1 week

  Bovengenoemde wachttijden gelden niet voor spoedconsulten.

  Wachttijden behandeling

  • Dotterbehandeling: 1 week
  • Catheterablatie: 5 weken
  • ICD-implantatie: 3 weken

  Bovengenoemde wachttijden gelden niet voor spoedconsulten.

  Wachttijd Hematologie

  Wachttijden polikliniek:

  Hematologie: 35 dagen.

  Wachttijd Hematologie (kindergeneeskunde)

  Wachttijden polikliniek

  Trombose: 1 – 4 weken.

  Wachttijd Hemofiliebehandelcentrum (Hematologie)

  Wachttijden polikliniek

  De wachttijd voor de polikliniek van het Hemofiliebehandelcentrum is miniem; over het algemeen kunt u binnen zeven werkdagen geholpen worden.

  Wachttijd HIV/Aids

  Wachttijden polikliniek

  Polikliniek HIV/Aids: 1 week.

  Wachttijd Huidziekten (Dermatologie)

  Wachttijden polikliniek

  • Dermatologie/huidziekten: 12 dagen
  • Venerologie: 2 dagen
  • Dermato-allergologie: 120 dagen

  Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw   zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin   ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare   wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de   Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor   behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken.

   Wachttijd Hypertensie

   Wachttijden polikliniek:

   Hypertensie: 7 dagen.

   Wachttijd Immunologie (kindergeneeskunde)

   Wachttijden polikliniek

   De wachttijd voor de polikliniek Immunologie: 1 week.

   Wachttijd Incontinentie voor de vrouw

   EPIC code

   -

   Automatische berekening in EPIC (dagen)

   -

   Vaste toegangstijd

   -

   Toegangstijd op website AFGELOPEN maand (dagen)

   -

   Toegangstijd op website HUIDIGE maand (dagen)

   -

    Wachttijd Infectieziekten

    Wachttijden polikliniek:

    Infectieziekten: 14 dagen.

    Wachttijd Keel-, Neus- en Oorheelkunde

    Wachttijden polikliniek:

    Keel-, Neus- en Oorheelkunde: 83 dagen.

    Wachttijden behandeling:

    • Tonsillectomie en/of adenotomie: 63 dagen.
    • Primair operatieve behandeling van afwijkingen van neustussenschot: te weinig waarnemingen
    • Plaatsen middenoorbeluchtingsbuisjes: 59 dagen.

    Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken.

    Wachttijd Kinderpsychiatrie

    Stemmingsstoornissen

    • Aanmelding: 4 weken.
    • Behandeling: 2 weken.

    Angststoornissen

    • Aanmelding: 7 weken.
    • Behandeling: 2 weken.

    Vroege Psychose

    • Aanmelding: 3 weken.
    • Behandeling: 2 weken.

    Misofonie

    • Aanmelding: 7 weken.
    • Behandeling: 7 maanden.
    Wachttijd Klinische Genetica

    Aanleg & Ontwikkelen: 2,5 maand

    Cardiogenetica:                 2 maanden

    Oncogenetica:                  3,5 maand

    Wachttijd Klinische Genetica (kindergeneeskunde)

    Wachttijden polikliniek

    De wachttijd voor de polikliniek Klinische Genetica: 9 weken

    Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw   zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin   ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare   wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de   Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor   behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken.

    Wachttijd Klinische Immunologie en Reumatologie

    Wachttijden polikliniek:

    Klinische Immunologie en Reumatologie: - dagen.

    Wachttijd Longfunctie

    Wachttijden polikliniek

    Afhankelijk van het onderzoek is de wachttijd 1 tot 3 weken.

    Wachttijd Longziekten

    Wachttijden polikliniek

    • Longziekten: 37 dagen.
    • Oncologie: 3 dagen.

    Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw   zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin   ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare   wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de   Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor   behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken.

    Wachttijd Longziekten (kindergeneeskunde)

    Wachttijden polikliniek

    De wachttijd voor de polikliniek Longziekten: 3 weken.

    Wachttijd Maag-, Darm- en Leverziekten

    Wachttijden polikliniek:

    90 dagen.

    Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw   zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin   ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare   wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de   Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor   behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken.

     Wachttijd Mammapolikliniek

     Wachttijden polikliniek:

     Mammapolikliniek: 5 dagen.

     Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw   zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin   ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare   wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de   Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor   behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken.

     Wachttijd Medische Oncologie

     Wachttijden polikliniek:

     7 dagen.

     Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw   zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin   ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare   wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de   Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor   behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken.

     Wachttijd Mens en Arbeid (Arbeidsgeneeskunde)

     Wachttijden polikliniek

     De beroepsziektespecialist van de polikliniek Mens en Arbeid neemt zo snel mogelijk na de verwijzing contact met u op. Omdat de polikliniek Mens en Arbeid in de meeste gevallen een beroep doet op artsen uit verschillende ziekenhuizen, zijn we afhankelijk van de wachttijden van die specialismen.

     Wachttijd Metabole ziekten (kindergeneeskunde)

     Wachttijden polikliniek:

     Metabole ziekten (kindergeneeskunde): 7 dagen.

     Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw   zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin   ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare   wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de   Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor   behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken.

     Wachttijd Mondziekten en Kaakchirurgie

     Wachttijden polikliniek:

     Mondziekten en Kaakchirurgie: 28 dagen.

     Dit is de gemiddelde wachttijd. De wachttijd kan per patient verschillen en oplopen naar een maximum van 3 maanden. Het is afhankelijk van de reden voor verwijzing.

     Wachttijd Motiliteitscentrum

     Wachttijden

     De wachttijd voor de polikliniek van het Motiliteitscentrum is 6 weken.

     Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw   zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin   ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare   wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de   Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor   behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken.

     Wachttijd Motoriekstoornissen van de slokdarm/maag

     Wachttijden polikliniek

     Na het aanleveren van de informatie door de verwijzend specialist krijgt u binnen maximaal 5 weken (30 dagen) een afspraak op de MOT-CHIR polikliniek.

     Wachttijd Nefrologie (kindergeneeskunde)

     Wachttijden polikliniek:

     Nefrologie (kindergeneeskunde): 7 dagen.

     Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw   zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin   ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare   wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de   Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor   behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken.

     Wachttijd Neonatologie (kindergeneeskunde)

     Wachttijden polikliniek

     De wachttijd voor de polikliniek Neonatologie: 4 weken.

     Wachttijd Neurochirurgie

     Wachttijden polikliniek:

     Neurochirurgie: 7 dagen.

     Wachttijden behandeling:

     • Neurolyse perifere zenuw, waaronder carpaal tunnel syndroom: te weinig waarnemingen
     • Operatieve behandeling of endovasculaire procedure intracraniële vaatafwijkingen (aneurysma, av-anomalie): te weinig waarnemingen
     • Initiëel plaatsen epiduraal electrode voor aansluiting ruggenmergstimulator (eventueel proefplaatsing): te weinig waarnemingen
     • Initiële operatieve behandeling hernia nuclei pulposi/kanaalstenose:te weinig waarnemingen

     Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken.

     Wachttijd Neurologie

     Wachttijden polikliniek

     Neurologie: 34 dagen.

     Dit is de gemiddelde wachttijd. De wachttijd kan per patient verschillen. Het is afhankelijk van de reden voor verwijzing. De wachttijd is niet afhankelijk van de ziektekostenverzekering waarbij u verzekerd  bent.

     Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw   zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin   ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare   wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de   Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor   behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken.

     Wachttijd Neurologie (kindergeneeskunde)

     Wachttijden polikliniek

     De wachttijd voor de polikliniek Neurologie: 2 weken.

     Wachttijd Nierziekten/Nefrologie

     Wachttijden polikliniek:

     Nierziekten/Nefrologie: 42 dagen.

     Wachttijd Nucleaire Geneeskunde

     Wachttijden polikliniek

     Wachttijd onderzoek

     Dexa (botdichtheidsmeting): 1 dag

     Nucleair Geneeskundig onderzoek: 7 dagen

     PET-CT scan: 8 dagen

     Voor spoedonderzoeken is er geen wachttijd.

     Wachttijd Oncologie (kindergeneeskunde)

     Wachttijden polikliniek

     De wachttijd voor de polikliniek Oncologie: 2 weken.

     Wachttijd Oogheelkunde

     Wachttijden polikliniek:

     Oogheelkunde: 85 dagen.

     Wachttijden behandeling:

     Initiële staaroperatie: 91 dagen

     Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken.

     Wachttijd Oogheelkunde (kindergeneeskunde)

     Wachttijden polikliniek

     De wachttijd voor de polikliniek Oogheelkunde: 9 weken.

     Wachttijd Orthopedie

     Wachttijden polikliniek

     Orthopedie: 42 dagen.

     Voor oncologische aandoeningen geldt een wachttijd van 7 - 14 dagen .

     Dit is de gemiddelde wachttijd. De wachttijd kan per patient verschillen. Het is afhankelijk van de reden voor verwijzing. De wachttijd is niet afhankelijk van de ziektekostenverzekering waarbij u verzekerd  bent.

     Wachttijden behandeling:

     • Initiële totale heupvervanging: 116 dagen (alleen complexe operaties).
     • Diagnostische en/of therapeutische kijkoperatie knie: 22 dagen (alleen complexe operaties).
     • Initiële totale knievervanging: 218 dagen (alleen complexe operaties).
     • Initiële operatieve behandeling hernia nuclei pulposi/kanaalstenose: te weinig waarnemingen.

     Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken.

     Wachttijd Orthopedie (kindergeneeskunde)

     Wachttijden polikliniek

     De wachttijd voor de polikliniek Kinderorthopedie: 3 weken.

     Wachttijd Pigmentstoornissen, moedervlekken en laserbehandelingen

     Wachttijden polikliniek

     Pigmentstoornissen, moedervlekken en laserbehandelingen: 1 tot 2 weken

     Wachttijd Pijnbestrijding (Pijngeneeskunde)

     Wachttijden polikliniek

     Polikliniek Pijngeneeskunde: 28 dagen.

     Wachttijd tot behandelingen op het dagcentrum 2 tot 4 weken.

     Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw   zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin   ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare   wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de   Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor   behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken. Het kan voorkomen dat de wachttijd voor de behandeling langer is dan de maximaal aanvaardbare wachttijd.

     Bovengenoemde wachttijd geldt niet voor spoedconsulten.

     Wachttijd Plastische chirurgie (kindergeneeskunde)

     Wachttijden polikliniek

     De wachttijd voor de polikliniek Plastische Chirurgie: 3 weken.

     Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw   zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin   ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare   wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de   Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor   behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken.

     Wachttijd Plastische, reconstructieve en handchirurgie

     Wachttijden polikliniek:

     Plastische chirurgie: 5 dagen.

     Dit is de gemiddelde wachttijd. De wachttijd kan per patient verschillen. Het is afhankelijk van de reden voor verwijzing. De wachttijd is niet afhankelijk van de ziektekostenverzekering waarbij u verzekerd bent.

     Wachttijden behandeling:

     • Borstvergroting: te weinig waarnemingen
     • Borstverkleining: te weinig waarnemingen
     • Operatieve behandeling van Dupuytren: te weinig waarnemingen
     • Buikwandcorrectie: te weinig waarnemingen

     Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken.

     Wachttijd Prenatale Diagnostiek (Gynaecologie)

     Wachttijden polikliniek

     Als u een indicatie heeft voor prenatale diagnostiek en in aanmerking komt voor geavanceerd echoscopisch onderzoek of invasieve prenatale diagnostiek (vlokkentest of vruchtwaterpuntie), kunt u, zodra u de exacte termijn van uw zwangerschap weet, een afspraak maken. De datum van uw afspraak hangt samen met uw zwangerschapsduur.

     In geval van spoed kunt u meestal binnen een week terecht bij de Polikliniek Prenatale Diagnostiek. Houdt u er alstublieft rekening mee, dat indien u een spoedafspraak heeft, uw consult mogelijk tussen bestaande afspraken wordt gepland. De tijd van uw afspraak is daarom een streeftijd, het kan zijn dat u even moet wachten.

     Wachttijd Psychiatrie
     Aanmelden Behandeling
     Bipolair en overigen 4 weken 2 weken
     Depressie 4 weken 2 weken
     Angst-stoornissen 14 weken 2 weken
     BDD 14 weken 2 weken
     OCD 14 weken 2 weken
     Aandachtstekort en gedrag 16 weken 11 weken
     Misofonie kids (12 t/m 14 jaar) 16 weken 10 weken
     Misofonie kids (15 t/m 17 jaar) 15 weken 11 weken
     Misofonie 18 jaar en ouder 16 weken 10 weken
     Vroege psychose (14-35 jaar) 5 weken 2 weken
     Eet-stoornissen 1 week 3 weken

     Toelichting

     De wachttijden zijn gebaseerd op de gemiddelde wachtijd van de afgelopen 2 maanden. De wachttijden zijn niet afhankelijk van verzekeraars.

     Aanmeldwachttijd:

     Dit is de periode van aanmelding tot intake.

     Behandelwachttijd:

     Dit is de wachttijd vanaf het laatste intakecontact tot de behandeling start.

     In geval van acute crisis is er geen wachttijd!

     Wie dringend hulp nodig heeft moet eerst naar uw huisarts of de vervanger. De huisarts kan contact opnemen met de plaatselijke crisisdienst. Als een patient al in behandeling is bij een ggz-instellng kan hij of zij contact opnemen met de huidige behandelaar.

     Zorgbemiddeling

     Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met ons, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intake gesprek krijgt en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).

     Wachttijd Pulmonologie (kindergeneeskunde)

     De wachttijd voor de polikliniek Pulmonologie: 2 weken.

     Wachttijd Radiologie

      Wachttijden diagnostiek

      CT-scan: 17 dagen

      CT-scan hart: 16 dagen

      Echografie volwassenen: 15 dagen

      Echografie kinderen: 5 dagen

      Röntgenonderzoek: 2 dagen

      Mammografie: 9 dagen

      MRI: 33 dagen.

      MRI hart: 37 dagen

      Belangrijk: dit is de gemiddelde wachttijd. De wachttijd kan per patiënt verschillen en is afhankelijk van de reden voor verwijzing. Deze door de afdeling opgestelde wachttijden gelden niet voor spoedconsulten.

      Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken.

      Wachttijd Radiologie (kindergeneeskunde)

      Wachttijden diagnostiek

      • MRI: onder narcose : 25 dagen.
      • gewone röntgenfoto: geen wachttijden
      • Echo: 4 dagen
      • maag/darmkanaal onderzoek: in overleg met kinderradioloog

      Belangrijk: dit is de gemiddelde wachttijd. De wachttijd kan per patiënt verschillen en is afhankelijk van de reden voor verwijzing. Deze door de afdeling opgestelde wachttijden gelden niet voor spoedconsulten.

      Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken.

       Wachttijd Radiotherapie

       Wachttijden polikliniek

       Radiotherapie: 1 a 2 weken

       Wachttijden diagnostiek

       Bovengenoemde toegangstijd geldt niet voor spoedconsulten.

       Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw   zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin   ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare   wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de   Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor   behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken.

       Wachttijd Reizigersbureau/Travel Clinic

       Wachttijden polikliniek

       De wachttijd voor het vaccinatiebureau en de polikliniek Tropische ziekten is 1 week (0 tot 1 werkdag).

       Wachttijd Reumatologie

       Wachttijden polikliniek:

       Reumatologie: 2

       Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw   zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin   ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare   wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de   Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor   behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken.

       Wachttijd Reumatologie (kindergeneeskunde)

       Wachttijden polikliniek:

       Reumatologie (kindergeneeskunde): 14 dagen.

       Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw   zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin   ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare   wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de   Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor   behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken.

       Wachttijd Revalidatie

       Wachttijden polikliniek:

       Revalidatie: 29 dagen.

       a) Volwassenen neurologische aandoeningen: 29 dagen.
       b) Volwassenen overig: 12 dagen.

       Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw   zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin   ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare   wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de   Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor   behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken.

       Wachttijd Revalidatie (kindergeneeskunde)

       Wachttijden polikliniek:

       Revalidatie (kindergeneeskunde): 1 dagen.

       Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw   zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin   ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare   wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor   behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken.

       Wachttijd Seksuologie

       Wachttijden polikliniek

       U moet rekenen op een wachttijd van minstens enkele weken tot in enkele gevallen enkele maanden voordat u een eerste afspraak kunt krijgen. Er is een tijdelijke patientenstop voor patienten die niet door een medisch specialist van het Amsterdam UMC zijn doorverwezen. Deze patientenstop geldt tot 1 april 2020.

       Wachttijd Sociale pediatrie (kindergeneeskunde)

       Wachttijden polikliniek:

       Sociale pediatrie (kindergeneeskunde): 18 dagen.

       Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw   zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin   ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare   wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de   Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor   behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken.

       Wachttijd Spoedeisende Hulp (SEH)

       Wachttijden polikliniek

       Wij doen ons best om u zo snel mogelijk te helpen. De SEH is een drukbezochte afdeling met wisselende wachttijden. Uw wachttijd hangt onder andere samen met de ernst van uw klachten en de drukte op de afdeling.

       Mochten uw klachten tijdens het wachten verergeren, dan kunt u zich bij de triageverpleegkundige of de receptiebalie melden.

       Wachttijd Stoma, Continentie, Wond en Andrologie (Urologie)

       Wachttijden polikliniek

       Als u een indicatie heeft voor prenatale diagnostiek en in aanmerking komt voor geavanceerd echoscopisch onderzoek of invasieve prenatale diagnostiek (vlokkentest of vruchtwaterpuntie), kunt u, zodra u de exacte termijn van uw zwangerschap weet, een afspraak maken. De datum van uw afspraak hangt samen met uw zwangerschapsduur.

       In geval van spoed kunt u meestal binnen een week terecht bij de polikliniek Prenatale Diagnostiek. Houdt u er alstublieft rekening mee, dat indien u een spoedafspraak heeft, uw consult mogelijk tussen bestaande afspraken wordt gepland. De tijd van uw afspraak is daarom een streeftijd, het kan zijn dat u even moet wachten.

       Wachttijd Thoraxchirurgie

       Wachttijden polikliniek:

       Thoraxchirurgie: 3 dagen.

       Wachttijd TPV Thuisteam

       Wachttijden polikliniek

       • Wachttijd voor deze polikliniek: 2 tot 3 weken.
       • Tijd tot behandeling: 2 tot 4 weken.

       Informatie via mail: wordt binnen een werkdag beantwoord.

       Wachttijd Traumatologie

       Wachttijden polikliniek

       De wachttijd voor de polikliniek Traumatologie: 1 week.

       Wachttijd Urologie

       Wachttijden polikliniek:

       Urologie:5 dagen.

       Dit is de gemiddelde wachttijd. De wachttijd kan per patient verschillen. Het is afhankelijk van de reden voor verwijzing. De wachttijd is niet afhankelijk van de ziektekostenverzekering waarbij u verzekerd  bent.

       Wachttijden behandeling

       • Totale blaasverwijdering bij blaascarcinoom: te weinig waarnemingen
       • Operatieve behandeling prostaatcarcinoom: te weinig waarnemingen
       • Sterilisatie man: te weinig waarnemingen: te weinig waarnemingen

       Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken.

       Wachttijd Urologie (kindergeneeskunde)
       De wachttijd voor de polikliniek Urologie: 1 week.
       Wachttijd Vaatchirurgie

       Wachttijden polikliniek:

       Vaatchirurgie: 15 dagen.

       Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw   zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin   ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare   wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de   Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor   behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken.

       Wachttijd Vasculaire Geneeskunde

       Wachttijden polikliniek

       • Polikliniek Vasculaire Geneeskunde: 1 week
       • Vasculair cholesterol: 6 weken
        Wachttijd Verloskunde

        Wachttijden polikliniek

        • Verloskunde: 14 dagen
        • Gynaecologie: 9 dagen
        • Seksuologie: 35 dagen
        • Medische Oncologie: 14 dagen (Infertiliteit)
        • Voortplantingsgeneeskunde: 90 dagen
        • Incontinentie voor de vrouw: -

        Bovengenoemde wachttijden gelden niet voor spoedconsulten.

        Wachttijden behandeling

        • Geïsoleerde/ op zichzelf staande baarmoederverwijdering: 50 dagen.
        • Baarmoederverwijdering in combinatie met andere ingre(e)p(en): 36 dagen.
        • Initiële operatieve behandeling ovariumkanker ongeacht prognose (curatief en/of palliatief): 28 dagen.
        • Sterilisatie vrouw: -
        • Operatieve behandeling stressincontinentie: -

        Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken.

        Wachttijd voor gesprekken en behandelingen CVV

        We doen ons best u zo snel mogelijk te helpen, maar meestal kunt u niet meteen terecht in het ziekenhuis. Deze wachttijd is een indicatie, uw wachttijd kan hiervan afwijken. Aan deze wachttijden kunnen geen rechten worden ontleend.

        Onder wachttijd wordt verstaan het aantal weken tussen het moment dat u een afspraak maakt voor een polikliniekbezoek tot het moment dat u terecht kunt voor een eerste consult.

        Wordt u verwezen voor een eerste afspraak, dan duurt het langer dan 2 dagen voordat wij uw verwijzing in behandeling kunnen nemen. Het is belangrijk dat zowel de vrouw als haar partner (indien van toepassing) verwezen worden. Zonder dubbele verwijzing kunnen wij u geen afspraak geven.

        Wachttijd voor eerste bezoek 90 dagen
        KID* Lange wachttijd i.v.m. tekort aan donoren.
        IUI Geen wachttijd
        IVF/ICSI Geen wachtlijst, 2 maanden wachttijd voor start 1e behandeling
        Zoek-ICSI Geen wachtlijst, 2 maanden wachttijd voor start 1e behandeling
        MESA en/of TESE operatie** Twee maanden wachttijd
        Eicelvitrificatie (geen spoed) Drie maanden
        IVF-ICSI-behandeling ten behoeve van PGD** Geen wachtlijst, 2 maanden wachttijd voor start 1e behandeling

        Wachttijd Ziekenhuistandheelkunde
        Er is momenteel geen wachttijd voor een afspraak als nieuwe patiënt op de polikliniek Ziekenhuistandheelkunde. Gemiddeld is het eerste bezoek binnen een week na aanmelding bij de poliklliniek.
        Wachttijd Ziekte van Lyme

        Wachttijden polikliniek

        Amsterdams Multidisciplinair Lyme Centrum (AMLC): 3 weken.

        Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw   zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin   ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare   wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de   Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor   behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken.