Wachttijd Algemene Interne Geneeskunde

Wachttijden polikliniek:

Algemene interne geneeskunde: 10 dagen.

  Wachttijd Algemene kindergeneeskunde

  Wachttijden polikliniek:

  Algemene kindergeneeskunde: 18 dagen.

  Wachttijd Allergologie

  Wachttijden polikliniek:

  Allergologie: 84 dagen.

  Wachttijd Anesthesiologie

  Wachttijden polikliniek

  Pijnbestrijding/Anesthesiologie: 33 dagen.

  Wachttijd Audiologisch Centrum

  Wachttijden polikliniek

  De wachttijd wordt bepaald door het soort onderzoek dat u moet ondergaan. Bij het maken van de afspraak kunt u vragen naar de duur van de wachtlijst. Indien de wachttijd voor u te lang is proberen we u alternatieven te geven. Uw verwijzer kan schriftelijk om een spoedafspraak vragen.

  Wachttijd Cardiogenetica

  Wachttijden polikliniek

  • Prenatale diagnostiek: Geen wachttijd*.
  • Richttijd meeste andere onderzoeken: circa 8-12 weken.

  *) Voor prenataal onderzoek geldt dat de patiënt zo snel mogelijk geholpen wordt. Het is zeer wel mogelijk dat de patiënt de bevestiging van de afspraak/verwijzing nog niet per post heeft ontvangen op de dag van de afspraak.

  Wachttijd Cardiologie

  Wachttijden polikliniek:

  Cardiologie: 14 dagen.

  Wachttijd Cardiologie (kindergeneeskunde)

  Wachttijden polikliniek:

  Cardiologie (kindergeneeskunde): 46 dagen.

  Wachttijd Cardiothoracale Chirurgie

  Wachttijden polikliniek

  Voor uw eerste polibezoek streven we ernaar om u binnen 2-4 weken op de poli te zien voor een eerste consult, waarbij we een risico-inschatting zullen doen. Zo nodig volgt vervolgonderzoek (o.a. CT-scan, vaatonderzoek e.d.) of aanvullende voorbereidingen in samenwerking met andere disciplines (zoals diëtiste, fysiotherapie en leefstijlspreekuur e.d.).

  Wachtijd operatie Wordt gerekend vanaf aanmeldingsdatum en zal afhankelijk van de indicatie zijn (die in eerste instantie door de verwijzend cardioloog wordt bepaald):

  Bij patiënten die vanuit huis komen is dat bij:

  • voorrang: 6- max. 8 weken;
  • wachtlijst: 10- max. 12 weken.

  Klinische patiënten (opgenomen in verwijzend ziekenhuis) zullen we zo snel mogelijk inplannen (minder dan 2 weken).

  Wachttijden behandeling

  Operatieve behandeling van carotispathologie rond doorbloeding/ continuïteit: 'onvoldoende waarnemingen beschikbaar'.

  Open hartoperatie: 5 dagen

  Wachttijd Centrum voor Voortplantingsgeneeskunde

  Wachttijden polikliniek:

  Voortplantingsgeneeskunde: 90 dagen.

  Wachttijd Chirurgie

  Wachttijden polikliniek:

  Chirurgie: 2 dagen.

  Wachttijd Chirurgie (kindergeneeskunde)

  Wachttijden polikliniek

  De wachttijd voor de polikliniek Kinderchirurgie: 4 weken.

  Wachttijd Decubitus/Wondconsulenten
  Voor deze polikliniek is er geen wachttijd.
  Wachttijd Diabetesverpleegkundigen

  Wachttijden

  De wachttijd om op gesprek te komen bij een van onze diabetesverpleegkundigen kan wisselen van een week tot een maand. De wachttijd is afhankelijk van de indicatie.

  Wachttijd Diëtetiek

  Wachttijden polikliniek

  Tussen de 2 - 4 weken.

  Wachttijd Endocrinologie (kindergeneeskunde)

  Wachttijden polikliniek:

  Endocrinologie (kindergeneeskunde): 52 dagen.

  Wachttijd Endocrinologie en Metabolisme

  Wachttijden polikliniek:

  Endocrinologie en Metabolisme: 28 dagen.

  Wachttijd Endoscopic Skull Base Surgery Amsterdam

  Wachttijden polikliniek

  • Wachttijd tot de polikliniek ESA is 3 tot 5 weken.
  • In geval van spoed kunt u dezelfde week terecht.
  Wachttijd Endoscopie

  Wachttijden polikliniek

  De weergegeven wachttijden zijn de actuele wachttijden per juni 2017.

  • Reguliere gastroscopie: 2 tot 3 maanden.
  • Reguliere coloscopie: 2 tot 3 maanden.
  • Endosonografie: 1-2 weken Een ERCP: 1-2 weken.
  Wachttijd Gastro-enterologie

  Wachttijden polikliniek:

  Gastro-enterologie: 21 dagen.

  Wachttijd Gastro-enterologie (kindergeneeskunde)

  Wachttijden polikliniek:

  Gastro-enterologie (kindergeneeskunde): 21 dagen.

  Wachttijd Geneesmiddelenpoli

  Wachttijden polikliniek

  Geneesmiddelenpoli: - weken.

  Wachttijd Geriatrie/Ouderengeneeskunde

  Wachttijden polikliniek

  Klinische Geriatrie: 10 dagen

  Wachttijd GIOCA

  Wachttijden polikliniek

  Na het aanleveren van de informatie door de verwijzend specialist krijgt u binnen maximaal 1 week (5 werkdagen) een afspraak op de polikliniek GIOCA.

  Wachttijd Gynaecologie

  Wachttijden polikliniek:

  Gynaecologie: 14 dagen.

   Wachttijd Hartcatheterisatie

   Wachttijden behandeling

   • Catheterablatie: 4-5 maanden.
   • Dotterbehandeling: 3-4 weken.
   • Hartcatheterisatie (CAG): minstens 3 weken.
   • ICD, pacemaker of reveal procedure: 2-3 weken.
   • Transcatheter Hartklep Interventie (THI): 2 maanden.
   Wachttijd Hartfalen

   Wachttijden polikliniek

   • Hart- en vaatpolikliniek: 5 weken
   • Fast-track polikliniek voor patiënten met pijn op de borst: 1 week

   Bovengenoemde wachttijden gelden niet voor spoedconsulten.

   Wachttijden behandeling

   • Dotterbehandeling: 1 week
   • Catheterablatie: 5 weken
   • ICD-implantatie: 3 weken

   Bovengenoemde wachttijden gelden niet voor spoedconsulten.

   Wachttijd Hematologie

   Wachttijden polikliniek:

   Hematologie: 35 dagen.

   Wachttijd Hematologie (kindergeneeskunde)

   Wachttijden polikliniek

   Trombose: 1 – 4 weken.

   Wachttijd Hemofiliebehandelcentrum (Hematologie)

   Wachttijden polikliniek

   De wachttijd voor de polikliniek van het Hemofiliebehandelcentrum is miniem; over het algemeen kunt u binnen zeven werkdagen geholpen worden.

   Wachttijd HIV/Aids

   Wachttijden polikliniek

   Polikliniek HIV/Aids: 1 week.

   Wachttijd Huidziekten (Dermatologie)

   Wachttijden polikliniek

   • Dermatologie/huidziekten: 51 dagen
   • Venerologie: 2 dagen
    Wachttijd Hypertensie

    Wachttijden polikliniek:

    Hypertensie: 7 dagen.

    Wachttijd Immunologie (kindergeneeskunde)

    Wachttijden polikliniek

    De wachttijd voor de polikliniek Immunologie: 1 week.

    Wachttijd Incontinentie voor de vrouw

    EPIC code

    -

    Automatische berekening in EPIC (dagen)

    -

    Vaste toegangstijd

    -

    Toegangstijd op website AFGELOPEN maand (dagen)

    -

    Toegangstijd op website HUIDIGE maand (dagen)

    -

     Wachttijd Infectieziekten

     Wachttijden polikliniek:

     Infectieziekten: 14 dagen.

     Wachttijd Keel-, Neus- en Oorheelkunde

     Wachttijden polikliniek:

     Keel-, Neus- en Oorheelkunde: 18 dagen.

     Wachttijd Kinderpsychiatrie

     Stemmingsstoornissen

     • Aanmelding: 4 weken.
     • Behandeling: 2 weken.

     Angststoornissen

     • Aanmelding: 7 weken.
     • Behandeling: 2 weken.

     Vroege Psychose

     • Aanmelding: 3 weken.
     • Behandeling: 2 weken.

     Misofonie

     • Aanmelding: 7 weken.
     • Behandeling: 7 maanden.
     Wachttijd Klinische Genetica (kindergeneeskunde)

     Wachttijden polikliniek

     De wachttijd voor de polikliniek Klinische Genetica: 9 weken.

     Wachttijd Klinische Immunologie en Reumatologie

     Wachttijden polikliniek:

     Klinische Immunologie en Reumatologie: - dagen.

     Wachttijd Longfunctie

     Wachttijden polikliniek

     Afhankelijk van het onderzoek is de wachttijd 1 tot 3 weken.

     Wachttijd Longziekten

     Wachttijden polikliniek

     • Longziekten: 37 dagen
     • Oncologie: 15 dagen
     Wachttijd Longziekten (kindergeneeskunde)

     Wachttijden polikliniek

     De wachttijd voor de polikliniek Longziekten: 3 weken.

     Wachttijd Maag-, Darm- en Leverziekten

     EPIC code

     -

     Automatische berekening in EPIC (dagen)

     -

     Vaste toegangstijd

     14 dagen.

     Toegangstijd op website AFGELOPEN maand (dagen)

     14 dagen.

     Toegangstijd op website HUIDIGE maand (dagen)

     14 dagen.

      Wachttijd Mammapolikliniek

      Wachttijden polikliniek:

      Mammapolikliniek: 5 dagen.

      Wachttijd Medische Oncologie

      EPIC code

      -

      Automatische berekening in EPIC (dagen)

      -

      Vaste toegangstijd

      7 dagen

      Toegangstijd op website AFGELOPEN maand (dagen)

      7 dagen.

      Toegangstijd op website HUIDIGE maand (dagen)

      7 dagen.

      Wachttijd Mens en Arbeid (Arbeidsgeneeskunde)

      Wachttijden polikliniek

      De beroepsziektespecialist van de polikliniek Mens en Arbeid neemt zo snel mogelijk na de verwijzing contact met u op. Omdat de polikliniek Mens en Arbeid in de meeste gevallen een beroep doet op artsen uit verschillende ziekenhuizen, zijn we afhankelijk van de wachttijden van die specialismen.

      Wachttijd Metabole ziekten (kindergeneeskunde)

      Wachttijden polikliniek:

      Metabole ziekten (kindergeneeskunde): 7 dagen.

      Wachttijd Mondziekten en Kaakchirurgie

      Wachttijden polikliniek:

      Mondziekten en Kaakchirurgie: 28 dagen.

      Wachttijd Motiliteitscentrum

      Wachttijden

      De wachttijd voor dit centrum is 3 weken.

      Wachttijd Motoriekstoornissen van de slokdarm/maag

      Wachttijden polikliniek

      Na het aanleveren van de informatie door de verwijzend specialist krijgt u binnen maximaal 5 weken (30 dagen) een afspraak op de MOT-CHIR polikliniek.

      Wachttijd Nefrologie (kindergeneeskunde)

      Wachttijden polikliniek:

      Nefrologie (kindergeneeskunde): 7 dagen.

      Wachttijd Neonatologie (kindergeneeskunde)

      Wachttijden polikliniek

      De wachttijd voor de polikliniek Neonatologie: 4 weken.

      Wachttijd Neurochirurgie

      Wachttijden polikliniek

      Neurochirurgie: 7 dagen.

       Wachttijd Neurologie

       Wachttijden polikliniek

       Neurologie: 43 dagen.

       Wachttijd Neurologie (kindergeneeskunde)

       Wachttijden polikliniek

       De wachttijd voor de polikliniek Neurologie: 2 weken.

       Wachttijd Nierziekten/Nefrologie

       Wachttijden polikliniek:

       Nierziekten/Nefrologie: 42 dagen.

       Wachttijd Nucleaire Geneeskunde

       Wachttijden polikliniek

       Voor onderzoeken varieert de wachttijd tussen 0 en 4 weken. Voor spoedonderzoeken is er geen wachttijd.

       Wachttijd Oncologie (kindergeneeskunde)

       Wachttijden polikliniek

       De wachttijd voor de polikliniek Oncologie: 2 weken.

       Wachttijd Oogheelkunde

       Wachttijden polikliniek

       Oogheelkunde: 85 dagen.

       Wachttijd Oogheelkunde (kindergeneeskunde)

       Wachttijden polikliniek

       De wachttijd voor de polikliniek Oogheelkunde: 9 weken.

       Wachttijd Orthopedie

       Wachttijden polikliniek

       Orthopedie: 45 dagen.

       Wachttijd Orthopedie (kindergeneeskunde)

       Wachttijden polikliniek

       De wachttijd voor de polikliniek Kinderorthopedie: 3 weken.

       Wachttijd Pigmentstoornissen, moedervlekken en laserbehandelingen

       Wachttijden polikliniek

       Pigmentstoornissen, moedervlekken en laserbehandelingen: 1 tot 2 weken

       Wachttijd Pijnbestrijding (Pijngeneeskunde)

       Wachttijden polikliniek

       Polikliniek Pijngeneeskunde: 63 dagen.
       Wachttijd tot behandelingen op het dagcentrum 2 tot 4 weken.

       Bovengenoemde wachttijd geldt niet voor spoedconsulten.

       Wachttijd Plastische chirurgie (kindergeneeskunde)

       Wachttijden polikliniek

       De wachttijd voor de polikliniek Plastische Chirurgie: 3 weken.

       Wachttijd Plastische, reconstructieve en handchirurgie

       Wachttijden polikliniek:

       Plastische chirurgie: 7 dagen

       Wachttijd Prenatale Diagnostiek (Gynaecologie)

       Wachttijden polikliniek

       Als u een indicatie heeft voor prenatale diagnostiek en in aanmerking komt voor geavanceerd echoscopisch onderzoek of invasieve prenatale diagnostiek (vlokkentest of vruchtwaterpuntie), kunt u, zodra u de exacte termijn van uw zwangerschap weet, een afspraak maken. De datum van uw afspraak hangt samen met uw zwangerschapsduur.

       In geval van spoed kunt u meestal binnen een week terecht bij de Polikliniek Prenatale Diagnostiek. Houdt u er alstublieft rekening mee, dat indien u een spoedafspraak heeft, uw consult mogelijk tussen bestaande afspraken wordt gepland. De tijd van uw afspraak is daarom een streeftijd, het kan zijn dat u even moet wachten.

       Wachttijd Psychiatrie

       Stemmingsstoornissen

       Volwassenen:

       • Aanmelding: 4 weken.
       • Behandeling: 2 weken.

       Ouderen:

       • Aanmelding: 4 weken.
       • Behandeling: 2 weken.

       Angststoornissen

       Volwassenen:

       • Aanmelding: 7 weken.
       • Behandeling: 2 weken.

       Ouderen:

       • Aanmelding: 7 weken.
       • Behandeling: 2 weken.

       Vroege Psychose

       Volwassenen:

       • Aanmelding: 3 weken.
       • Behandeling: 2 weken.

       Ouderen:

       • Aanmelding: 3 weken.
       • Behandeling: 2 weken.

       Misofonie

       Volwassenen:

       • Aanmelding: 7 weken.
       • Behandeling: 7 maanden.

       Bovenstaande wachttijden gelden niet voor de acute zorg.

       Dit is de gemiddelde wachttijd. De wachttijd kan per patiënt verschillen. Het is afhankelijk van de reden voor verwijzing. De wachttijd is niet afhankelijk van de ziektekostenverzekeraar bij wie u verzekerd bent. Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen vier weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intake gesprek krijgt, en binnen vier weken vanaf de intake, de behandeling is gestart.

       Wachttijd Pulmonologie (kindergeneeskunde)

       De wachttijd voor de polikliniek Pulmonologie: 2 weken.

       Wachttijd Radiologie

       Wachttijden polikliniek

       Radiologie: 2 werkdagen

       Wachttijden behandeling

       • MRI: 20 dagen.
       • CT-scan: inloop: 0 dagen.
       • CT-scan op afspraak (buiken): 2 dagen.
       • Gewone röntgenfoto: -.
       • Echo: 10 dagen.
       • Maag/darmkanaal onderzoek: -.

       Deze door de afdeling geprognostiseerde wachttijden gelden niet voor spoedconsulten.

       Wachttijd Radiologie (kindergeneeskunde)

       Wachtijden polikliniek

       Radiologie: 2 werkdagen.

       Wachttijden behandeling

       • MRI: onder narcose - 26 dagen.
       • CT-scan inloop: -
       • CT-scan op afspraak (buiken): -
       • Gewone röntgenfoto: 0 dagen.
       • Echo: 3 dagen.
       • Maag/darmkanaal onderzoek: in overleg met de radioloog.
       • Deze door de afdeling geprognostiseerde wachttijden gelden niet voor spoedconsulten.
       Wachttijd Radiotherapie

       Wachttijden polikliniek

       Radiotherapie: 1 week

       Wachttijden diagnostiek

       Brachytherapie prostaat met Jodium-125 implantaties: 5 weken.

       Bovengenoemde toegangstijd geldt niet voor spoedconsulten.

       Wachttijd Reizigersbureau/Travel Clinic

       Wachttijden polikliniek

       De wachttijd voor het vaccinatiebureau en de polikliniek Tropische ziekten is 1 week (0 tot 1 werkdag).

       Wachttijd Reumatologie

       Wachttijden polikliniek:

       Reumatologie: 28 dagen.

       Wachttijd Reumatologie (kindergeneeskunde)

       Wachttijden polikliniek:

       Reumatologie (kindergeneeskunde): 14 dagen.

       Wachttijd Revalidatie

       Wachttijden polikliniek:

       Revalidatie: 16 dagen.

        Wachttijd Revalidatie (kindergeneeskunde)

        Wachttijden polikliniek:

        Revalidatie (kindergeneeskunde): 16 dagen.

        Wachttijd Seksuologie

        Wachttijden polikliniek

        De wachttijd voor de polikliniek Seksuologie: 5 weken.

        Wachttijd Sociale pediatrie (kindergeneeskunde)

        Wachttijden polikliniek:

        Sociale pediatrie (kindergeneeskunde): 18 dagen.

        Wachttijd Spoedeisende Hulp (SEH)

        Wachttijden polikliniek

        Wij doen ons best om u zo snel mogelijk te helpen. De SEH is een drukbezochte afdeling met wisselende wachttijden. Uw wachttijd hangt onder andere samen met de ernst van uw klachten en de drukte op de afdeling.

        Mochten uw klachten tijdens het wachten verergeren, dan kunt u zich bij de triageverpleegkundige of de receptiebalie melden.

        Wachttijd Stoma, Continentie, Wond en Andrologie (Urologie)

        Wachttijden polikliniek

        Als u een indicatie heeft voor prenatale diagnostiek en in aanmerking komt voor geavanceerd echoscopisch onderzoek of invasieve prenatale diagnostiek (vlokkentest of vruchtwaterpuntie), kunt u, zodra u de exacte termijn van uw zwangerschap weet, een afspraak maken. De datum van uw afspraak hangt samen met uw zwangerschapsduur.

        In geval van spoed kunt u meestal binnen een week terecht bij de polikliniek Prenatale Diagnostiek. Houdt u er alstublieft rekening mee, dat indien u een spoedafspraak heeft, uw consult mogelijk tussen bestaande afspraken wordt gepland. De tijd van uw afspraak is daarom een streeftijd, het kan zijn dat u even moet wachten.

        Wachttijd Thoraxchirurgie

        Wachttijden polikliniek:

        Thoraxchirurgie: - dagen.

        Wachttijd TPV Thuisteam

        Wachttijden polikliniek

        • Wachttijd voor deze polikliniek: 2 tot 3 weken.
        • Tijd tot behandeling: 2 tot 4 weken.

        Informatie via mail: wordt binnen een werkdag beantwoord.

        Wachttijd Traumatologie

        Wachttijden polikliniek

        De wachttijd voor de polikliniek Traumatologie: 1 week.

        Wachttijd Urologie

        Wachttijden polikliniek:

        Urologie: 21 dagen.

        Wachttijd Urologie (kindergeneeskunde)
        De wachttijd voor de polikliniek Urologie: 1 week.
        Wachttijd Vaatchirurgie

        Wachttijden polikliniek:

        Vaatchirurgie: 8 dagen.

        Wachttijd Vasculaire Geneeskunde

        Wachttijden polikliniek

        • Polikliniek Vasculaire Geneeskunde: 1 week
        • Vasculair cholesterol: 6 weken
         Wachttijd Verloskunde

         Wachttijden polikliniek

         • Verloskunde: 14 dagen
         • Gynaecologie: 9 dagen
         • Seksuologie: 35 dagen
         • Medische Oncologie: 14 dagen (Infertiliteit)
         • Voortplantingsgeneeskunde: 90 dagen
         • Incontinentie voor de vrouw: -

         Bovengenoemde wachttijden gelden niet voor spoedconsulten.

         Wachttijden behandeling

         • Geïsoleerde/ op zichzelf staande baarmoederverwijdering: 33 dagen
         • Baarmoederverwijdering in combinatie met andere ingre(e)p(en): 32 dagen
         • Initiële operatieve behandeling ovariumkanker ongeacht prognose (curatief en/of palliatief): 31 dagen
         • Sterilisatie vrouw: onvoldoende waarnemingen beschikbaar
         • Operatieve behandeling stressincontinentie: onvoldoende waarnemingen beschikbaar
         Wachttijd Ziekenhuistandheelkunde
         Er is momenteel geen wachttijd voor een afspraak als nieuwe patiënt op de polikliniek Ziekenhuistandheelkunde. Gemiddeld is het eerste bezoek binnen een week na aanmelding bij de poliklliniek.
         Wachttijd Ziekte van Lyme

         Wachttijden polikliniek

         Amsterdams Multidisciplinair Lyme Centrum (AMLC): 3 weken.

         Ziet u een lege pagina? Waarschijnlijk gebruikt u een verouderde browser. We raden u aan om Google Chrome te gebruiken.