Wetenschappelijk onderzoek kinderchirurgie

We verrichten veel wetenschappelijk onderzoek en de kans is groot dat we aan u en uw kind vragen of u deel wilt nemen aan een van de onderzoeken.

Een overzicht van de belangrijkste onderzoeken:

1. De gecompromitteerde darm

Dit onderzoek gaat over darmgenezing en –rijping bij te vroeg geboren baby’s. Pasgeborenen hebben kans om een ontstekingsziekte van de darm te ontwikkelen (necrotiserende enterocolitis of Hirschsprung-geassocieerde enterocolitis). We onderzoeken waarom een kleine groep pasgeborenen dat krijgt, hoe we dat eerder kunnen opsporen en hoe we dat eerder kunnen behandelen.

Dit onderzoek doen we samen met de neonatologen en de onderzoekers van het Tytgat instituut (http://www.gut-research.com/).

2. Blinde darmontsteking

Blinde darmontsteking (appendicitis) is een veel voorkomende oorzaak van buikpijn bij kinderen. Wij vragen ons af welke de beste behandeling is voor blinde darmontsteking zonder veel klachten: antibiotica of operatie (APAC-trial). Daarnaast bestuderen we hoe een blinde darmontsteking met ernstige klachten het best behandeld kan worden.

De ernstige vorm van blindedarmontsteking wordt in Nederland op verschillende manieren behandeld. We weten alleen nog niet welke van deze behandelingen het beste is. Door middel van de CAPP studie (CAPP-studie), een groot landelijk onderzoek, hopen wij erachter te komen wat de beste behandeling is voor kinderen met een ernstige vorm van blindedarmontsteking.

3. Liesbreuk (hernia inguinalis)

Een van de meest uitgevoerde operaties bij kinderen is een liesbreukoperatie. Sommige baby’s ontwikkelen een liesbreuk in de andere lies kort na de eerste operatie voor een liesbreuk aan de ene lies. In een landelijke studie onderzoeken we of het nodig is om tijdens de eerste operatie direct de andere lies te opereren (HERNIIA studie). Daarnaast onderzoeken we hoe we kinderen voor de operatie zo goed mogelijk kunnen voorbereiden op de operatie (Kinderliesbreuk). Als laatste bestuderen we de effectiviteit en tevredenheid van liesbreukbehandeling bij kinderen in een dag (One stop shop).

4. Sacrococcygeaal teratoom

Een sacrococcygeaal teratoom is een zwelling bij het staartbeen en bil, die meestal goedaardig is. Wij bekijken de relatie tussen bevindingen tijdens de zwangerschap en de uitkomst van de operatie en lange termijn uitkomsten.

5. Borstkasafwijkingen

In het Pectus Centrum Amsterdam UMC wordt onderzoek verricht naar de effectiviteit van verschillende behandelingen voor pectus excavatum (trechterborst) en carinatum (kippenborst). Zo wordt er o.a. gekeken naar de kwaliteit van leven tijdens en na de behandeling van een kippenborst met de dynamische compressiebrace (pectusweb).

6. De ziekte van Hirschsprung

De ziekte van Hirschsprung is een aangeboren aandoening van de darm, waarbij in een korter of langer deel van de darm noodzakelijke zenuwcellen ontbreken. Hierdoor kan de de ontlasting niet goed door de darm gaan. Wij doen onderzoek naar het stellen van de diagnose ziekte van Hirschsprung, naar het optimaal uitvoeren van de operatie om de aangedane darm te verwijderen en naar de behandeling van klachten aan de darmen na de operatie voor de ziekte van Hirschsprung.

7. Aangeboren Aandoeningen (Follow Me)

De Follow Me polikliniek Aangeboren Aandoeningen is een nazorg spreekuur voor kinderen met aangeboren aandoeningen. Dit spreekuur houden wij in samenwerking met de fysiotherapeut, psycholoog, kinderlongarts, kinderarts-maag-darm-lever, diëtist en geneticus. Op de Follow Me polikliniek vinden uitgebreide controles plaats van de lichamelijke gezondheid, de hersenontwikkeling, het psychosociaal functioneren van kinderen met aangeboren aandoeningen en de impact op hun ouders. Indien hiervoor toestemming is gegeven, gebruiken we de gegevens die op deze polikliniek worden verzameld voor onderzoek naar de lange termijn gevolgen van aangeboren aandoeningen.

8. Slokdarmafsluiting (oesophagusatresie)

Wij onderzoeken de korte en lange termijn uitkomsten van de operatieve behandeling van een slokdarmafsluiting (oesofagusatresie). Op die manier willen wij bekijken wat de beste behandeling is voor deze patiënten. Daarbij maken we onder andere onderscheid tussen de verschillende typen slokdarmafsluiting, maar kijken we ook naar het effect van bijvoorbeeld geboortegewicht en andere aangeboren afwijkingen op de uitkomsten van de behandeling. Dit doen we in samenwerking met andere specialismen die onderdeel uit maken van het team die kinderen met een slokdarmafsluiting behandelen, zoals de kinder-MDL artsen, neonatologen en kinderanesthesiologen.

9. Kindermishandeling en letsels

Helaas komt kindermishandeling ook in Nederland voor. Als zorgprofessionals zorgen wij voor het welzijn van kinderen, dit betekent dat wij altijd ernaar streven om de beste behandeling te geven. Daar hoort ook de veiligheid van het kind buiten het ziekenhuis bij. Het kan heel lastig zijn om te achterhalen hoe het letsel bij een kind is ontstaan en daarom is wetenschappelijk onderzoek belangrijk. Wij onderzoeken de relatie tussen traumatisch letsel en kindermishandeling en willen met de informatie uit ons onderzoek de zorgprofessionals helpen bij deze lastige afweging.

Vanuit het Amsterdam UMC hebben we een samenwerking opgezet met alle grote ziekenhuizen in Nederland om dit te onderzoeken.

10. Pylorushypertrofie

Pylorushypertrofie is een verdikking van de maaguitgang waardoor voeding niet meer kan passeren. Door deze maagobstructie gaan kinderen hevig braken en kunnen zij veel maagzuur en vocht verliezen. In de literatuur is omschreven dat baby’s hierdoor indirect ademhalingsproblemen kunnen krijgen rondom de operatie. Onbekend is hoe vaak dit voor komt. Voorafgaand aan de operatie krijgen kinderen een infuus om alle verliezen te compenseren. Wij willen onderzoeken welk infuus hiervoor het beste gebruikt kan worden, zodat het kind zo snel mogelijk geopereerd kan worden zonder ademhalingsproblemen te krijgen.

11. Anorectale malformatie

Een anorectale malformatie is een aangeboren afwijking waarbij de uitgang van de darm niet in de kringspier van de anus ligt. Deze aandoening kan voorkomen samen met andere aangeboren afwijkingen, zoals bijvoorbeeld afwijkingen aan het hart, de nieren en de ruggengraat. Dit wordt de VACTERL-associatie genoemd (vertebrae, anorectal, cardial, tracheo-eosophageal, renal, limbs). Wij doen onderzoek naar de screening voor deze andere aangeboren afwijkingen, de VACTERL-screening. Verder doen we ook onderzoek naar het beloop van de aandoening bij kinderen die pas na het eerste levensjaar de operatie krijgen waarbij de uitgang van de darm in de kringspier gelegd wordt.