Cystic Fibrose (kinderpolikliniek)

Informatie over de afspraak van uw kind op de polikliniek Cystic Fibrose.

  Contact en afspraak

  Uw huisarts of specialist heeft uw zoon/dochter een verwijzing gegeven voor de polikliniek Cystic Fibrose van het AMC. Bij onze polikliniek kunnen kinderen met cystic fibrose (taaislijmziekte) terecht voor zowel onderzoek als behandeling.

  Wat kan ik verwachten?

  Op de polikliniek gaan we na wat er precies met uw zoon of dochter aan de hand is en wat de oorzaken zijn. Natuurlijk laten we weten welke mogelijkheden er zijn om uw kind te behandelen. Misschien zijn er nog vervolgonderzoeken nodig om daar meer duidelijkheid over te krijgen.

  Ook vertelt de arts over de eventuele risico's van de behandeling, en over andere mogelijkheden om de aandoening te behandelen (als die er zijn). Bovendien lichten we u in over de vooruitzichten: wat is er van de behandeling te verwachten?

   Wachttijden

   Door een goed afsprakensysteem kunnen we de wachttijden voor u beperkt houden. Wij streven er naar dat uw kind in ieder geval binnen twintig minuten na uw afspraaktijd een arts te spreken krijgt.

   Langere wachttijden zijn niet altijd te voorkomen. Ze lopen bijvoorbeeld op als patiënten te laat arriveren. Wij verzoeken u daarom vriendelijk om tijdig van huis te vertrekken en rekening te houden met eventuele files en slecht weer.

   Wachttijden kunnen ook uitlopen door bijvoorbeeld een spoedgeval, of als een onderzoek langer duurt dan gepland. Wanneer het spreekuur uitloopt zal u worden geïnformeerd over de reden en de duur van de vertraging.

   Onderzoek door een arts of specialist in opleiding

   Het AMC is een universitair medisch centrum. Niet alleen een ziekenhuis, maar ook een plek waar artsen en specialisten worden opgeleid. Daarom kan het voorkomen dat een co-assistent (arts in opleiding) of een arts-assistent (specialist in opleiding) uw kind onderzoekt. Door mee te kijken en te luisteren, kunnen assistenten het vak goed leren. Natuurlijk staan ze altijd onder toezicht van een ervaren medicus.

   Doorverwijzing naar ons Dagziekenhuis

   Het kan zijn dat uw kind na het bezoek aan de polikliniek wordt doorverwezen voor opname in het AMC Dagziekenhuis voor kinderen.

   Meer over cystische fibrose

   U kunt meer informatie over de diagnose en behandeling van cystische fibrose vinden op de website van het CF-centrum Amsterdam.

   Route

   De polikliniek Cystic Fibrose voor kinderen ligt in het polikliniekgebouw (bouwdeel A) De ingang is rechts naast de liften op de begane grond, route 32.

   Cystic Fibrose

   020 - 566 8000

   Meer over uw bezoek aan het AMC: