De afdeling kinderplastische chirurgie van Amsterdam UMC biedt gespecialiseerde zorg voor kinderen met aangeboren aandoeningen. Wij zijn expert in het behandelen en opereren van kinderen met schisis, Robin sequentie, congenitale handafwijkingen, aangeboren vaatafwijkingen, hemangiomen (aardbeivlekken), microtie, craniofaciale microsomie, congenitale naevi (moedervlekken), dermoid cysten, Beckwith Wiedemann syndroom en spastische parese. Ook kunt u bij ons terecht voor vaker voorkomende kinderplastische aandoeningen zoals bijvoorbeeld afstaande oren (flaporen) en verworven afwijkingen als gevolg van een ongeval.

Kinderplastische chirurgie

Meibergdreef 9
1105 AZ Amsterdam
phone
020-5669111

Wij hebben een nationale erkenning van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport als expertisecentrum voor de volgende aandoeningen: schisis, Robin Sequentie, aangeboren vaatafwijkingen en hemangiomen, microtie en craniofaciale microsomie, congenitale naevi, dermoid cysten en Beckwith Wiedemann syndroom (BWS).