Zorgverleners

Naast uw behandelaars kunt u in het AMC te maken krijgen met zorgverleners van uiteenlopende disciplines, van wondverzorgers tot revalidatie-artsen, van geestelijke zorgverleners tot lactatiedeskundigen. Wie zijn deze mensen en wat kunnen ze voor u doen?

Artsen

Bij de behandeling zullen verschillende artsen betrokken zijn. De zaalarts en de specialisten overzien de hele behandeling van uw kind. Bij hen kunt u terecht met vragen over het ziekteverloop. De medische zorg wordt ook verleend door arts-assistenten (in opleiding tot specialist) en door studenten geneeskunde (co-assistenten).

Diëtisten

U kunt in het AMC met een diëtist overleggen. Hij op zij gaat na of uw klachten iets te maken hebben met uw voeding of eetgewoonten. Samen met u kijkt de diëtist of u verstandig eet en drinkt. Uw arts kan ook een diëtist inschakelen als het voor uw gezondheid belangrijk is om uw voeding aan te passen.

Geestelijk verzorgers

Tot het team van zorgverleners die u in het ziekenhuis kunnen bijstaan, behoren ook de geestelijk verzorgers. Het team geestelijke verzorging bestaat uit protestantse geestelijk verzorgers, islamitische geestelijk verzorgers, een katholieke geestelijk verzorger en een humanistische geestelijk verzorger. Lees meer over geestelijke verzorging

Lactatiekundigen (deskundigen in borstvoeding)

Bent u in het AMC bevallen? Dan krijgt u tijdens uw opname borstkompressen en -als dat nodig is- hulpmiddelen om te kolven. De verpleegkundigen kunnen u helpen als u vragen over borstvoeding hebt. Als daar aanleiding voor is, kan de verpleegkundige een lactatiekundige om advies vragen. Lees meer

Maatschappelijk werkers

Elke afdeling van het ziekenhuis en de polikliniek heeft eigen maatschappelijk werkers. Als u in het dagelijks leven problemen heeft (of verwacht) door uw ziekte of behandeling, kan een maatschappelijk werker u ondersteunen en goede adviezen geven. De arts, verpleegkundige en de baliemedewerker kunnen u en/of uw familie helpen om een afspraak te maken. U hebt daarvoor geen verwijzing van de arts nodig.

Medisch maatschappelijk werkers

Medisch maatschappelijk werkers zijn gespecialiseerd in het begeleiden van ouders die de omgang met de ziekte en de behandeling van hun kind moeilijk vinden. Ze kunnen bemiddelen en adviseren bij praktische problemen die verband houden met de medische verzorging van het kind. Als het nodig is, verwijzen ze ouders naar speciale instanties binnen of buiten het ziekenhuis.

Pedagogisch medewerkers

De pedagogisch medewerkers bereiden kinderen voor op ingrepen en onderzoeken. Door spel, gesprekken en ontspannende activiteiten helpen ze hen ook bij de verwerking van ziekenhuiservaringen en bij het omgaan met hun ziekte. Ze richten zich op het voorkomen van problemen in ontwikkeling en opvoeding ten gevolge van de ziekte. Natuurlijk is het belangrijk dat de ontwikkeling van een kind in het ziekenhuis zoveel mogelijk gewoon doorgaat. Daarom biedt het Emma Kinderziekenhuis hen volop gelegenheid om te spelen. Ook hierin vervullen de pedagogisch medewerkers een spilfunctie. Zij zorgen voor verantwoorde afleiding en ontspanning.

Physician assistant

Bij uw bezoek aan het AMC kunt u te maken krijgen met de 'physician assistant'. Deze medewerker neemt taken over van de medisch specialist en kan medische ingrepen doen. U bent bij de physician assistant in goede handen. Wilt u meer weten over deze medische beroepsgroep? Bekijk dan de folder van de Nederlandse Associatie Physician Assistants.

Psychologen

U kunt hulp krijgen van een psycholoog; deze richt zich op onderzoek en behandeling van emotionele problemen en/of gedragsproblemen. Ook verzorgen zij gespreksgroepen en cursussen voor chronisch zieke mensen en hun familie.

Revalidatieteam

Een multidisciplinair team dat zich heeft zich gespecialiseerd in de diagnostiek, behandeling en begeleiding van patiënten die moeten revalideren.

Verpleegkundigen

Tijdens het ziekenhuisverblijf wordt u verzorgd door verpleegkundigen. De verpleegkundigen zijn gespecialiseerd in zorg die past bij uw aandoening. Elke patiënt krijgt een zogenaamde Eerst Verantwoordelijke Verpleegkundige (EVV-er). De EVV-er coördineert en bewaakt de kwaliteit van de verpleegkundige zorg van uzelf en begeleidt u van opname tot ontslag. De zorg wordt ook verleend door studenten die in opleiding zijn tot verpleegkundige.

Verpleegkundig Specialist

Een verpleegkundig specialist (VS) combineert verpleegkundige en medische taken in de zorg voor u als patiënt. Zij zijn ervaren verpleegkundigen die de masteropleiding tot verpleegkundig specialist hebben behaald.

Een VS is bevoegd om medische handelingen voor te schrijven en deze zelfstandig uit te voeren. De VS doet bijvoorbeeld het lichamelijk onderzoek, vraagt indien nodig aanvullend onderzoek aan, beoordeelt uitslagen, stelt de diagnose en maakt samen met u een behandelplan en schrijft indien nodig medicatie voor. Hierbij kan de VS u ook doorverwijzen naar andere behandelaars, zoals een fysiotherapeut, psycholoog, diëtist of begeleiding thuis.

Voedingsassistenten

De voedingsassistenten dragen zorg voor het eten en drinken op de afdeling. Zij beheren de afdelingskeuken en komen langs met de maaltijden. Dagelijks vragen zij de kinderen wat ze willen eten.

Overig ondersteunend personeel

U kunt ook te maken krijgen met fysiotherapeuten, logopedisten, ergotherapeuten, röntgen-medewerkers, afdelingsassistenten en medisch analisten. Daarnaast zijn er in het AMC en het Emma Kinderziekenhuis ook onderwijsconsulenten, huishoudelijk medewerkers en tal van vrijwilligers actief om uw verblijf te veraangenamen.

Corona-maatregelen

We zetten ons in om ons ziekenhuis veilig te houden tijdens de coronacrisis.

Lees deze extra maatregelen goed door voordat u een van onze locaties bezoekt:

Feestdagen

Tijdens de feestdagen zijn onze poliklinieken gesloten. Lees meer