Mijn Dossier

Het patiëntenportaal Mijn Dossier is een dienst voor patiënten van Amsterdam UMC, locatie AMC en locatie VUmc. U vindt op deze pagina meer informatie over Mijn Dossier. U leest bijvoorbeeld hoe u zich kunt aanmelden, de meest gestelde vragen, een video met uitleg, de algemene voorwaarden en wat u waar kunt vinden in Mijn Dossier.

Heeft u zich al aangemeld voor Mijn Dossier? Dan kunt u hieronder direct inloggen:

Inloggen

Mijn Dossier

Introductie

Een korte introductie over Mijn Dossier vindt u in onderstaand filmpje. Heeft u na het zien van het filmpje nog vragen over Mijn Dossier? Bel dan naar 020 - 444 3336 (op werkdagen van 09.00 uur tot 18.00 uur) of stuur een mail naar patientenloket@amsterdamumc.nl

Wat is Mijn Dossier?

Mijn Dossier is een dienst voor patiënten van Amsterdam UMC, locatie AMC en locatie VUmc. Mijn Dossier is een beveiligde digitale omgeving waarin u:

 • een gedeelte van uw persoonlijke medische dossier kunt raadplegen;
 • uitslagen van onderzoeken kunt bekijken;
 • een overzicht van al uw afspraken in het ziekenhuis kunt inzien, een afspraakverzoek kunt indienen of een afspraak annuleren;
 • inzicht heeft in uw persoonlijke informatie, zoals uw medicatieoverzicht of allergieën;
 • via een beveiligde omgeving vragen kunt stellen aan uw behandelteam;
 • brieven kunt inzien die verzonden zijn door uw behandelaars van het ziekenhuis aan bijvoorbeeld uw huisarts;
 • zelf uw persoonlijke gegevens, zoals uw adresgegevens, kunt wijzigen.

In Mijn Dossier ziet u de gegevens die vanaf 25 oktober 2015 in locatie AMC en 13 maart 2016 in locatie VUmc ingevoerd zijn in het nieuwe Elektronische Patiëntendossier. Voor uw behandelteam zijn oudere gegevens wel zichtbaar.

Mijn Dossier aanvragen

Bent u patiënt bij Amsterdam UMC en voldoet u aan de voorwaarden voor inloggen met DigiD? Dan kunt u zelf eenvoudig een account aanmaken. Ga naar mijndossier.amsterdamumc.nl en klik op ‘inloggen / aanmelden DigiD’. Via enkele eenvoudige stappen krijgt u vervolgens toegang tot Mijn Dossier.

Voorwaarden voor inloggen met DigiD in Mijn Dossier

Aan het inloggen met DigiD in Mijn Dossier zijn enkele voorwaarden verbonden:

 • u moet in het bezit zijn van een BSN;

 • u bent ouder dan 12 jaar;

 • u heeft één patiëntendossier bij Amsterdam UMC. Heeft u een dossier van zowel locatie AMC als van locatie VUmc en wilt u niet dat deze dossiers worden samengevoegd? Dan kunt u helaas niet inloggen met DigiD.

Voldoet u niet aan de voorwaarden voor inloggen met DigiD, maar wilt u toch toegang tot Mijn Dossier? Neem dan telefonisch contact met ons op via telefoonnummer 020 - 444 3336 (op werkdagen van 09.00 uur tot 18.00 uur).  Houdt uw identiteitsbewijs bij de hand.

Let op: om Mijn Dossier zonder DigiD te kunnen gebruiken heeft u een Nederlands mobiel telefoonnummer (06-nummer) nodig.

Mijn Dossier via de app gebruiken

Mijn Dossier is ook via de app My Chart beschikbaar. In de app vindt u de belangrijkste functionaliteiten van Mijn Dossier, zoals het inzien en aanvragen van afspraken, overzicht van uw medicijnen en berichten van en aan het behandelteam.

De app My Chart is beschikbaar voor iOS en Android en kunt u gratis downloaden in de App Store en Google Play.

Wat vind ik waar in Mijn Dossier

Berichten

Postvak in / Berichten uit
Hier vindt u uw persoonlijke mailbox.

Brieven
Hier vindt u verschillende soorten brieven over u medische situatie. Bijvoorbeeld brieven die u van ons ontvangt, maar ook brieven die vanuit AMC of VUmc naar uw huisarts of een andere zorgverlener zijn gestuurd.
heeft uw zorgverlener een behandelverslag voor u geschreven, dan vindt u dit ook hier terug. In een behandelverslag staat informatie over uw polikliniekbezoek, ziekenhuisopname of telefonisch consult (vanaf 26 oktober 2015). U leest bijvoorbeeld over uw medische klachten en of u de dosering van uw medicijnen gaat verhogen of verlagen. Of dat u een onderzoek moet ondergaan of bepaalde oefeningen moet doen.

Vraag het uw behandelteam
Heeft u een vraag aan uw behandelteam, dan kunt u hen hier direct een bericht sturen. Maar ook om bijvoorbeeld bijwerkingen van medicijnen door te geven. U kunt binnen enkele werkdagen een reactie verwachten.

Heeft u een dringende vraag? Voor spoedvragen is een mail sturen niet geschikt. Neem bij spoed direct telefonisch contact op met de polikliniek waar u onder behandeling bent of bel uw huisarts.

Herhaalrecept aanvragen
Van een aantal medicijnen die u op dit moment gebruikt en die bij ons bekend zijn kunt u via Mijn Dossier een herhaalrecept aanvragen.

Vraag aan de servicedesk
Heeft u een algemene vraag over (de werking van) het patiëntdossier, dan kunt u deze hier stellen. U kunt binnen enkele werkdagen een reactie verwachten.

Afspraken

Bezoeken
Onder het tabblad bezoeken vindt u een overzicht van uw afspraken en bezoeken. U kunt afspraken afzeggen of een nieuwe afspraak aanvragen.

Aankomende bezoeken
Hier vindt u uw geplande afspraken. U kunt hier uw afspraak voorbereiden door uw persoonsgegevens te controleren en een aantal (medische) vragen te beantwoorden. Uw zorgverlener heeft dan uw meest recente gegevens beschikbaar zodat er meer tijd overblijft voor het gesprek in de spreekkamer. Een week voor uw afspraak sturen wij u een mail waarin wij vragen in Mijn Dossier uw gegevens te controleren en enkele vragen te beantwoorden.

Bezoeken uit het verleden
Hier vindt u uw eerdere afspraken.

Mijn Medisch Dossier

Uitslagen
Hier leest u de uitslagen van verschillende onderzoeken die er zijn gedaan. Bijvoorbeeld bloedonderzoek, urineonderzoek, weefselonderzoek of onderzoek in het maagdarmkanaal. Van beeldvormend onderzoek (zoals een echo of MRI) vindt u hier alleen de verslagen, geen beeldmateriaal (foto's of filmpjes). Soms staan hier uitslagen die de zorgverlener nog niet met u heeft besproken. Uitslagen zijn soms lastig te begrijpen. Uw zorgverlener vertelt u tijdens het volgende consult over de betekenis van de uitslag.

Gezondsheidssamenvatting
Hier vindt u een overzicht van de gezondsheidsproblemen die bij ons bekend zijn en de medicijnen die u op dit moment gebruikt.

Actuele gezondsheidsproblemen
Dit is een overzicht van de gezondsheidsproblemen die bij ons bekend zijn. Heeft u gezondsheidsproblemen die op dit overzicht ontbreken of zijn gezondsheidsproblemen niet meer van toepassing dan kunt u deze hier toevoegen of verwijderen.

Medicijnen
Hier staat het overzicht van medicijnen die u op dit moment gebruikt en die bij ons bekend zijn.

Allergieën
Hier staat een overzicht van allergieën die bij ons bekend zijn. Heeft u allergieën die op dit overzicht ontbreken of zijn allergieën niet meer van toepassing dan kunt u deze hier toevoegen of verwijderen.

Medische voorgeschiedenis
Hier vindt u een overzicht van uw medische voorgeschiedenis voor zover die bij ons bekend is.

Vaccinaties
Hier staat een overzicht van vaccinaties die u heeft gehad en die bij ons bekend zijn.

Medische hulpmiddelen
Vragenlijsten
Is u gevraagd een vragenlijst of een dagboek in te vullen. Deze verzoeken vindt u bij Taken. Ook vindt u hier terug welke vragenlijsten nog ingevuld moeten worden en welke vragenlijsten u eerder hebt ingevuld. Soms is het mogelijk nog wijzigingen aan te brengen.

Voorkeuren

Voorkeuren

Onder het tabblad Voorkeuren kunt u uw wachtwoord wijzigen, uw persoonsgegevens zoals uw adres wijzigen en meldingen instellen.

Personaliseren
Hier kunt u iemand machtigen uw dossier in te zien. U kunt bijvoorbeeld een familielid toestemming geven om uw dossier te bekijken. Meer informatie over machtigen vindt u bij de meest gestelde vragen.

Persoonsgegevens wijzigen
Hier staan uw gegevens zoals deze bij ons bekend zijn, zoals uw adresgegevens, telefoonnummer(s) en mailadres. Het is belangrijk dat deze gegevens kloppen. Controleer ze dus goed en pas ze eventueel aan.

Wachtwoord wijzigen
Hier kunt u zelf uw wachtwoord wijzigen.

Videobellen (videoconsult)

Het is mogelijk om een afspraak door middel van een videogesprek te laten verlopen. Dit heet videobellen. U kunt uw zorgverlener zien en met hem of haar praten via het beeldscherm van uw computer, tablet of smartphone. U hoeft voor de afspraak dus niet naar het ziekenhuis te komen.

Voor wie?

Iedereen met een patiëntendossier (Mijn Dossier) van Amsterdam UMC kan videobellen. Of uw afspraak geschikt is om te videobellen kunt u overleggen met uw zorgverlener. Soms is het beter om naar het ziekenhuis te komen, bijvoorbeeld als er lichamelijk onderzoek moet plaatsvinden.

Wat heeft u nodig?

 • een smartphone met webcam
 • toegang tot internet
 • Mijn Dossier account

Handleidingen

Informatie

Onder het tabblad Informatie vindt u de adresgegevens van AMC en VUmc en een directe link naar de websites van beide ziekenhuizen.

Veelgestelde vragen Mijn Dossier

Hier vindt u antwoord op veelgestelde vragen

Een korte introductie over Mijn Dossier vindt u in onderstaand filmpje. Heeft u na het zien van het filmpje nog vragen over Mijn Dossier? Neem dan contact op via telefoonnummer 020 - 444 3336 (op werkdagen van 09.00 uur tot 18.00 uur) of patientenloket@amsterdamumc.nl

Algemene voorwaarden

Wij raden u aan de algemene voorwaarden van Mijn Dossier zorgvuldig te lezen, zodat u op de hoogte bent van de (on)mogelijkheden bij het gebruik van Mijn Dossier.

Telkens wanneer het systeem wordt aangepast zullen ook deze algemene voorwaarden moeten worden aangepast. Het AMC en VUmc zullen een bericht over de wijziging, zoveel mogelijk voorafgaand aan de invoering, op de portal van Mijn Dossier plaatsen. De meest actuele versie van de algemene voorwaarden is te raadplegen via Mijn Dossier.

Corona-maatregelen

We zetten ons in om ons ziekenhuis veilig te houden tijdens de coronacrisis.

Lees deze extra maatregelen goed door voordat u een van onze locaties bezoekt: