Wat staat er in Mijn Dossier

Mijn Dossier biedt patiënten van het AMC en VUmc een beveiligde digitale omgeving. Meer over de gegevens in Mijn Dossier die u kunt inzien:

Berichten

Postvak in / Berichten uit
Hier vindt u uw persoonlijke mailbox.

Brieven
Hier vindt u verschillende soorten brieven over u medische situatie. Bijvoorbeeld brieven die u van ons ontvangt, maar ook brieven die vanuit AMC of VUmc naar uw huisarts of een andere zorgverlener zijn gestuurd.
heeft uw zorgverlener een behandelverslag voor u geschreven, dan vindt u dit ook hier terug. In een behandelverslag staat informatie over uw polikliniekbezoek, ziekenhuisopname of telefonisch consult (vanaf 26 oktober 2015). U leest bijvoorbeeld over uw medische klachten en of u de dosering van uw medicijnen gaat verhogen of verlagen. Of dat u een onderzoek moet ondergaan of bepaalde oefeningen moet doen.

Vraag het uw behandelteam
Heeft u een vraag aan uw behandelteam, dan kunt u hen hier direct een bericht sturen. Maar ook om bijvoorbeeld bijwerkingen van medicijnen door te geven. U kunt binnen enkele werkdagen een reactie verwachten.

Heeft u een dringende vraag? Voor spoedvragen is een mail sturen niet geschikt. Neem bij spoed direct telefonisch contact op met de polikliniek waar u onder behandeling bent of bel uw huisarts.

Herhaalrecept aanvragen
Van een aantal medicijnen die u op dit moment gebruikt en die bij ons bekend zijn kunt u via Mijn Dossier een herhaalrecept aanvragen.

Vraag aan de servicedesk
Heeft u een algemene vraag over (de werking van) het patiëntdossier, dan kunt u deze hier stellen. U kunt binnen enkele werkdagen een reactie verwachten.

Afspraken

Bezoeken
Onder het tabblad bezoeken vindt u een overzicht van uw afspraken en bezoeken. U kunt afspraken afzeggen of een nieuwe afspraak aanvragen.

Aankomende bezoeken
Hier vindt u uw geplande afspraken. U kunt hier uw afspraak voorbereiden door uw persoonsgegevens te controleren en een aantal (medische) vragen te beantwoorden. Uw zorgverlener heeft dan uw meest recente gegevens beschikbaar zodat er meer tijd overblijft voor het gesprek in de spreekkamer. Een week voor uw afspraak sturen wij u een mail waarin wij vragen in Mijn Dossier uw gegevens te controleren en enkele vragen te beantwoorden.

Bezoeken uit het verleden
Hier vindt u uw eerdere afspraken.

Mijn Medisch Dossier

Uitslagen
Hier leest u de uitslagen van verschillende onderzoeken die er zijn gedaan. Bijvoorbeeld bloedonderzoek, urineonderzoek, weefselonderzoek of onderzoek in het maagdarmkanaal. Van beeldvormend onderzoek (zoals een echo of MRI) vindt u hier alleen de verslagen, geen beeldmateriaal (foto's of filmpjes). Soms staan hier uitslagen die de zorgverlener nog niet met u heeft besproken. Uitslagen zijn soms lastig te begrijpen. Uw zorgverlener vertelt u tijdens het volgende consult over de betekenis van de uitslag.

Gezondsheidssamenvatting
Hier vindt u een overzicht van de gezondsheidsproblemen die bij ons bekend zijn en de medicijnen die u op dit moment gebruikt.

Actuele gezondsheidsproblemen
Dit is een overzicht van de gezondsheidsproblemen die bij ons bekend zijn. Heeft u gezondsheidsproblemen die op dit overzicht ontbreken of zijn gezondsheidsproblemen niet meer van toepassing dan kunt u deze hier toevoegen of verwijderen.

Medicijnen
Hier staat het overzicht van medicijnen die u op dit moment gebruikt en die bij ons bekend zijn.

Allergieën
Hier staat een overzicht van allergieën die bij ons bekend zijn. Heeft u allergieën die op dit overzicht ontbreken of zijn allergieën niet meer van toepassing dan kunt u deze hier toevoegen of verwijderen.

Medische voorgeschiedenis
Hier vindt u een overzicht van uw medische voorgeschiedenis voor zover die bij ons bekend is.

Vaccinaties
Hier staat een overzicht van vaccinaties die u heeft gehad en die bij ons bekend zijn.

Medische hulpmiddelen
Vragenlijsten
Is u gevraagd een vragenlijst of een dagboek in te vullen. Deze verzoeken vindt u bij Taken. Ook vindt u hier terug welke vragenlijsten nog ingevuld moeten worden en welke vragenlijsten u eerder hebt ingevuld. Soms is het mogelijk nog wijzigingen aan te brengen.

Voorkeuren

Voorkeuren

Onder het tabblad Voorkeuren kunt u uw wachtwoord wijzigen, uw persoonsgegevens zoals uw adres wijzigen en meldingen instellen.

Personaliseren
Hier kunt u iemand machtigen uw dossier in te zien. U kunt bijvoorbeeld een familielid toestemming geven om uw dossier te bekijken. Meer informatie over machtigen vindt u bij de meest gestelde vragen.

Persoonsgegevens wijzigen
Hier staan uw gegevens zoals deze bij ons bekend zijn, zoals uw adresgegevens, telefoonnummer(s) en mailadres. Het is belangrijk dat deze gegevens kloppen. Controleer ze dus goed en pas ze eventueel aan.

Wachtwoord wijzigen
Hier kunt u zelf uw wachtwoord wijzigen.

Informatie

Onder het tabblad Informatie vindt u de adresgegevens van AMC en VUmc en een directe link naar de websites van beide ziekenhuizen.

Een kort overzicht van de functionaliteiten van Mijn Dossier vindt u in onderstaand filmpje.

Veelgestelde vragen

Ik wil geen e-mails ontvangen als er een nieuwe uitslag is. Wat moet ik doen?

U kunt zelf instellen voor welke nieuwe informatie u een melding wilt ontvangen.

Dit geldt voor meldingen over:

 • Nieuwe berichten;
 • Nieuwe uitslagen;
 • Nieuwe brieven;
 • Nieuwe bezoeksamenvatting;
 • Nieuw aangevraagd medisch document.

  U kunt dit aangeven in Mijn Dossier onder het tabblad ‘Instellingen’ à ‘Instellen meldingen’

  Kan het voorkomen dat ik een uitslag eerder zie dan mijn behandelaar?

  Ja, het is mogelijk dat u een uitslag eerder ziet dan uw behandelend zorgverlener. Uitslagen zijn soms moeilijk te begrijpen en kunnen bovendien in delen binnenkomen. Verbind daarom géén conclusies aan de resultaten. Bij de volgende afspraak legt uw behandelaar uit wat de uitslagen betekenen. Hij/zij heeft namelijk alle uitslagen nodig om een volledig beeld van uw gezondheidssituatie te krijgen.

  U bepaalt zelf of u de uitslagen wilt bekijken voorafgaand aan de afspraak met uw zorgverlener. U kunt er bijvoorbeeld ook voor kiezen de resultaten pas te bekijken na de volgende afspraak. Uw behandelaar heeft u dan al uitleg kunnen geven. Als u de uitslagen nog niet wilt zien, kunt u dit doen in Mijn Dossier bij ‘Uitslagen verbergen/weer tonen’.

  Maakt u zich zorgen? Neem dan contact op met de polikliniek waar u onder behandeling bent. De poliklinieken zijn tijdens kantooruren telefonisch bereikbaar. U kunt ook een bericht sturen in Mijn Dossier via ‘Vraag het uw behandelteam’. In het weekend worden berichten echter niet gelezen.

  Ik heb een uitslag gelezen in Mijn Dossier. Nu is deze uitslag niet meer zichtbaar. Hoe kan dat?

  Controleer eerst of uw uitslagen ‘aan’ staan. Als dat niet het geval is, kunt u uw uitslagen weer ‘aan’ zetten. Als de uitslagen al ‘aan’ staan, dan heeft uw zorgverlener de uitslag ingetrokken. Bespreek dit tijdens uw volgende afspraak.

  Ik heb een vraag gesteld en nog geen antwoord gekregen

  We proberen binnen twee werkdagen een antwoord te geven op uw vraag. Heeft u na vier werkdagen nog geen reactie ontvangen? Dan is er iets mis gegaan, onze excuses daarvoor. We vragen u om dan telefonisch contact op te nemen met de polikliniek waar u onder behandeling bent. 

  Wat kan ik niet inzien?

  Sinds 25 oktober 2015 werkt het AMC en sinds 13 maart 2016 werkt het VUmc met het  elektronisch patiëntendossier. Om technische redenen kunnen gegevens voor deze tijd (nog) niet getoond worden in het patiëntenportaal.
  Onder andere de volgende uitslagen kunnen om technische redenen (nog) niet worden getoond:

  • een aantal resultaten van het bloedtransfusie-laboratorium
  • een aantal resultaten van speciële hematologie
  • een aantal resultaten van microbiologie AMC
  • genetische laboratoriumresultaten
  • hartfunctie-onderzoeksresultaten
  • klinische neurofysiologie (KNF)-onderzoeksresultaten
  • longfunctie-onderzoeksresultaten
  • metabole laboratoriumresultaten

   Waarom is het niet mogelijk om de gegevens van voor 25 oktober 2015 in te zien?

   Sinds 25 oktober 2015 werken wij in het elektronisch patiëntendossier. Alle gegevens van vóór deze datum zijn digitaal overgezet en voor de zorgverlener beschikbaar. Om technische redenen kunnen deze (nog) niet getoond worden in het patiëntenportaal.
   U heeft het recht om uw medisch dossier in te zien. Meer informatie hierover vindt u hier.

    Staat uw vraag er niet bij? Dan kunt u contact met ons opnemen:

    Corona-maatregelen

    We zetten ons in om ons ziekenhuis veilig te houden tijdens de coronacrisis.

    Lees deze extra maatregelen goed door voordat u een van onze locaties bezoekt: