Jet Bussemaker treedt toe tot raad van toezicht

Oud-minister Jet Bussemaker is per 1 november benoemd tot lid van de raad van toezicht van AMC en VUmc. Zij volgt Steven Lamberts op, die voor het AMC vanaf 2012 deel uitmaakte van de raad van toezicht. Voor VUmc was hij toezichthouder vanaf het moment van de bestuurlijke fusie op 7 juni 2018.

Jet Bussemaker was minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (2012-2017) en rector van de Hogeschool van Amsterdam en in die rol ook bestuurder van de UvA (2011-2012). Zij was tevens kroonlid van de SER (2011-2012) en voorzitter van de commissie zorg. Jet Bussemaker was van 2007 tot 2010 staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Eerdere functies waren onder meer Kamerlid voor de PvdA en universitair docent aan de Vrije Universiteit.

Sinds 1 juni 2019 is zij voorzitter van de Raad voor Volksgezondheid & Samenleving, een onafhankelijk adviesorgaan voor regering en parlement. Sinds 1 juli 2018 is zij ook werkzaam als hoogleraar aan het Leids Universitair Medisch Centrum en de faculteit Governance and Global Affairs van de Leidse Universiteit met de leeropdracht ‘Wetenschap, beleid en maatschappelijke impact, in het bijzonder in de zorg’ Daarnaast heeft zij een aantal boeken geschreven.

Samenstelling

Naast mevrouw Jet Bussemaker bestaan de raden van toezicht per 1 november 2020 uit Wim Kuijken - voorzitter, Willem Geerlings, Piero Overmars, Anita Nijboer, Willy de Mooij en Annelien Bredenoord.