Longecho betrouwbaar alternatief voor CT-scan bij vaststellen covid-19

Een longecho kan tijdens deze covid-19 pandemie van grote waarde zijn, zo tonen onderzoekers van het Radboudumc en Amsterdam UMC aan. Longechografie is snel en betrouwbaar in staat om een infectie met het coronavirus uit te sluiten of zeer waarschijnlijk te maken. Middels een CT-scan kan dit ook, maar die is minder makkelijk beschikbaar.

Artsen van de afdeling acute interne geneeskunde verrichtten een longecho bij bijna 200 patiënten die een verdenking op covid-19 hadden. Naast de longecho werd een CT-scan gemaakt en de bekende PCR coronatest uitgevoerd, zodat een vergelijking tussen de verschillende testmogelijkheden gemaakt kon worden.

Hoogleraar Acute Geneeskunde Prabath Nanayakkara van Amsterdam UMC: “De resultaten van de CT-scan en longechografie komen overeen; beiden geven even betrouwbaar aan of covid-19 uitgesloten kan worden of juist aannemelijk is. Maar het grote voordeel van een echo van de longen is dat die makkelijker te verrichten is dan een CT-scan. De behandelend arts kan een echo direct aan het bed verrichten, als onderdeel van het lichamelijk onderzoek. Een arts hoeft dan geen beroep te doen op de schaarse CT-apparatuur. Ook is dit minder belastend voor de patiënt.”

Longecho ook buiten het ziekenhuis

De ernstige ziekteverschijnselen bij covid-19 worden veroorzaakt door een longontsteking die zich vooral aan de buitenzijde van het longweefsel bevindt. Dit gedeelte van de longen is met echografie goed in beeld te brengen. De echoapparatuur bestaat slechts uit een zogeheten handheld echokop die aangesloten wordt op een mobiele telefoon. Dat is vooral handig bij grote aantallen patiënten en wanneer er beperkte of geen beschikking is over een CT-scan.

Ook buiten het ziekenhuis, bijvoorbeeld in verpleeghuizen of op de huisartsenpost, kan longechografie worden verricht. De onderzoekers, die hun resultaten presenteren in de European Respiratory Journal, pleiten ervoor dat meer artsen worden getraind in longechografie zodat deze veelbelovende techniek op grote schaal kan worden toegepast.