Renske van den Berg-Vos, bijzonder hoogleraar Vasculaire Neurologie

Prof. dr. Renske van den Berg-Vos (1970) is benoemd tot bijzonder hoogleraar Vasculaire Neurologie aan de faculteit der Geneeskunde van de Universiteit van Amsterdam (AMC-UvA).

De leerstoel wordt gefinancierd door OLVG, waar van den Berg-Vos ruim 12 jaar als (vasculair) neuroloog  werkzaam is. Met de leerstoel Vasculaire Neurologie, de organisatie van de stroke zorg, willen OLVG en AMC hun samenwerking op het gebied van zorg voor patiënten met een herseninfarct of hersenbloeding (stroke) verbeteren en intensiveren. Er zijn steeds meer behandelmogelijkheden in de acute fase (de eerste 24 uur) en er is veel in de zorg voor deze patiënten veranderd doordat ziekenhuizen, revalidatie-instellingen en verpleeghuizen anders zijn gaan werken. De zorg moet daar nog deels op afgestemd worden.

Gegevensoverdracht

Van den Berg-Vos gaat implementatie-onderzoek doen naar de optimale organisatievorm en de manier van gegevensoverdracht tussen de verschillende zorginstellingen, zowel in de acute fase als tijdens de eerste drie maanden na het ontstaan van de stroke. Zij zal volgens de systematiek  van waardegedreven zorg een belangrijke bijdrage leveren aan de oprichting van een stroke-netwerk in de regio Amsterdam en patiënten met een stroke meer regie geven in hun behandeling.

Binnen dit netwerk wil de nieuwe hoogleraar patiënten beter ondersteunen bij het nemen van beslissingen over hun behandeling. Ze doet dit met behulp van ‘patient related outcome measures’ (PROMs), die meten hoe patiënten hun gezondheid en welzijn ervaren. Deze gezondheidsuitkomsten past ze toe in een verbetercyclus.

Opleider

Van den Berg-Vos was - naast haar huidige werk als neuroloog in OLVG en tevens het Zaans Medisch Centrum - ook actief als plaatsvervangend opleider Neurologie in OLVG en heeft landelijk veel bestuurlijk werk gedaan binnen de Nederlandse Vereniging voor Neurologie (NVN) . Zij beheerde in het bestuur van de NVN  de portefeuille Kwaliteit enzat namens de NVN in de Raad Kwaliteit van de Federatie Medisch Specialisten.