Verwijzen en het coronavirus

Door de coronavirusuitbraak ziet Amsterdam UMC genoodzaakt maatregelen te nemen. Hier leest u hoe dat effect heeft op het verwijzingsproces.

Vanaf 4 mei 2020 start Amsterdam UMC met het opschalen van de reguliere zorg. Deze datum is regionaal besproken en vastgelegd binnen het Roaz. De reguliere zorg wordt gedoseerd opgeschaald aangezien er de komende periode door de zorg voor onze Covid patiënten en de 1,5 meter maatregelen beperkte capaciteit beschikbaar is. De 1,5 meter maatregelen zijn nodig om de veiligheid van onze patiënten en medewerkers te kunnen waarborgen. Gestart wordt met de meest noodzakelijke planbare zorg. Vervolgens wordt stap voor stap bekeken welke verbreding mogelijk is. Voor het opschalen van de reguliere zorg wordt de urgentielijst van het NZa gevolgd.

Voor u als verwijzer betekent dit dat u weer patiënten kunt verwijzen en onderzoeken kunt aanvragen waarvoor zorg binnen drie maanden noodzakelijk is. U kunt hiervoor de NZa classificaties volgen. Elke verwijzing en aanvraag wordt beoordeeld voordat er een afspraak wordt ingepland. Deze herbeoordeling wordt ook toegepast op patiënten die al op de wachtlijst staan.

De afgelopen weken is veel zorg gecontinueerd door de inzet van telefonische afspraken en het video consult. Om het volume van patiënten in het gebouw zo laag mogelijk te houden wordt vol ingezet op het continueren van deze wijze van zorg verlenen.

We houden u op de hoogte. Heeft u urgente vragen of wilt u overleggen over een verwijzing dan kunt u contact opnemen met de afdeling waar u naar toe verwijst. Onze afdelingen, zowel op locatie VUmc als op locatie AMC zijn telefonisch bereikbaar.

We houden u op de hoogte. Meer informatie over het coronavirus op onze speciale webpagina, of op www.thuisarts.nl en www.nhg.org.