Wetenschapsagenda 21-26 oktober 2019

Overzicht van de promoties en oraties van Amsterdam UMC

Dinsdag 22 oktober
Promotie
Gerben Schooneveldt: ‘Verbeteringen van hyperthermiebehandeling’
Bij hyperthermiebehandelingen worden tumoren en het omliggende weefsel met ‘magnetronstraling’ verwarmd tot 41–44 °C. Hierbij is het belangrijk dat gezond weefsel niet te warm wordt. Voor het optimaliseren en evalueren van hyperthermiebehandelingen wordt software gebruikt. Omdat het modelleren van vloeistofstroming veel rekentijd kost en extra handelingen vereist, wordt vloeistof, zoals urine, als een vaste stof zonder stroming gemodelleerd. Vloeistofstroming is echter een efficiënt mechanisme voor warmtetransport, en deze vereenvoudiging leidt dus tot een fout in de berekende temperaturen. Gerben Schooneveldt onderzocht hoe groot de fout is die gemaakt wordt door vloeistofstroming niet te modelleren, hoe voor de fout te compenseren, en in welke gevallen de grotere nauwkeurigheid de extra moeite rechtvaardigt. Dit onderzoek vergroot de betrouwbaarheid van voorspellingen en evaluaties van de temperatuurverdeling tijdens hyperthermiebehandelingen, met name in het bekkengebied. Door deze verbeteringen kan de behandeling verder geoptimaliseerd worden, wat naar verwachting een gunstig resultaat op de gezondheid van de patiënt.
Plaats en tijd: Agnietenkapel (UvA), 14 uur.
Link naar proefschrift:

Donderdag 24 oktober
Promotie
Pier Woudstra: ‘Diagnostiek en nieuwe behandeling van de kransslagaders’.

Een nieuwe stent die kan worden geplaatst in de kransslagader en die in combinatie met medicijnen voorkomt dat de ader dichtgroeit blijkt goed te werken. Dit blijkt uit onderzoek van Pier Woudstra.
De kransslagaders voorzien de hartspier van zuurstofrijk bloed. Gedurende het leven kunnen deze kransslagaders vernauwd of zelfs geheel afsloten raken door het groeien van zogenaamd plaque. Een volledige afsluiting lijdt in de meeste gevallen tot een hartinfarct of zelfs plots overlijden. Hartziekten ten gevolge van ziekte van de kransslagaders zijn, ondanks de sterke verbetering in de afgelopen decennia, nog altijd één van de belangrijkste doodsoorzaken in de Westerse maatschappij. Het onderzoek van Woudstra leidde tot een beter begrip van het ontstaan van hartziekten ten gevolge van aandoening in de kransslagaders.
Om deze kransslagaders open te houden gedurende lange tijd wordt bij een dotter behandeling vaak een stent geplaatst. Samen met collegae uit verschillende Europese landen werd de werking van een nieuwe techniek die de heling van het bloedvat binnenin de stent bevordert onderzocht.
Plaats en tijd: Agnietenkapel (UvA), 10 uur.
Link naar proefschrift

Donderdag 24 oktober
Promotie
Fares Aziz Karamat: 'Creatine kinase en hoge bloeddruk'
Karamat onderzocht de rol van een bepaalde enzym –creatine kinase (CK)- bij de ontwikkeling van hoge bloeddruk. Hij deed laboratorium-, klinische en populatiestudies naar over CK en hoge bloeddruk bij mensen en ontwikkelde een nieuw model voor bloeddrukverlaging van CK-remming.
Plaats en tijd: Agnietenkapel (UvA), 14 uur.
Link naar proefschrift


Donderdag 25 oktober
Promotie
Matthijs van Gool: Meten of de behandeling van longkanker aanslaat'


In een vroeg stadium bestaat de behandeling van niet-kleincellige longkanker uit opereren of bestralen. Tussen de stadia bestaat een groot verschil in overleving en aanvullende chemotherapie geeft slechts een beperkte verbetering. ‘Targeted-therapy’ biedt wellicht nieuwe mogelijkheden; dit is een medicijnbehandeling die in het gericht is tegen een receptor in de kankercel. Erlotinib is zo’n middel dat de groei van tumorcellen kan remmen. Van Gool zocht uit of Erlotinib een bijdrage kan leveren aan de behandeling van vroeg stadium niet-kleincellige longkanker. De promovendus keek naar de mate waarin een behandeling aanslaat (responsevaluatie) door gebruik te maken van PET-CT-scans en weefselonderzoek. Uit de resultaten bleek dat er een correlatie is tussen de responsevaluatie met een PET-CT-scan en de hoeveelheid resterend vitaal kankerweefsel in het weggenomen weefsel. Ook liet van Gool zien dat het maken van een PET-CT-scan al vroeg na het starten van deze voorbehandeling, informatief is voor de respons na drie weken.
Plaats en tijd: Agnietenkapel (UvA), 10 uur.
Link naar proefschrift