Wouter Bos verlaat Amsterdam UMC, benoemd tot bestuursvoorzitter Invest-NL

Wouter Bos, voorzitter van de Raad van Bestuur van VUmc en vicevoorzitter van de Raad van Bestuur AMC, vertrekt per eind september bij Amsterdam UMC. Sinds 7 juni jl. is VUmc bestuurlijk gefuseerd met het AMC onder de naam Amsterdam UMC. Minister Hoekstra van Financiën heeft, mede namens Minister Eric Wiebes (Economische Zaken) en Minister Sigrid Kaag (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking), Wouter Bos per 29 oktober a.s. benoemd tot bestuursvoorzitter bij Invest-NL.

In een reactie op zijn benoeming bij Invest-NL zegt Wouter Bos: ‘Met heel gemengde gevoelens neem ik per eind september afscheid van Amsterdam UMC. Mijn benoeming door het kabinet als CEO van Invest-NL is een prachtige nieuwe uitdaging, die mij in staat stelt op de grens van publiek en privaat met voor ons mooie land heel relevante zaken bezig te zijn. Net zoals ik dat de afgelopen vijf jaar in ons prachtige Amsterdam UMC heb mogen doen.’

In een reactie op het vertrek van Wouter Bos, zegt Wim Kuijken, voorzitter van de Raden van Toezicht van Amsterdam UMC: ‘Wij betreuren het vertrek van Wouter Bos maar hebben er begrip voor, gezien de betekenisvolle stap die hij in zijn loopbaan gaat maken. Wij zijn hem veel dank verschuldigd voor al het werk en zijn grote inzet voor VUmc en Amsterdam UMC.’ Op korte termijn zullen de Raden van Toezicht -in goed overleg met de Raden van Bestuur van VUmc en AMC en de vertegenwoordigende organen- zich beraden over de samenstelling van de Raden van Bestuur vanaf 1 oktober 2018 en spoedig met een voorstel komen.

De huidige Raden van Bestuur van AMC en VUmc bestaan na de bestuurlijke fusie naast drs. Wouter Bos, voorzitter raad van bestuur VUmc en vicevoorzitter raad van bestuur AMC, uit prof. dr. Hans Romijn, voorzitter en decaan AMC en vicevoorzitter VUmc, prof. dr. Chris Polman, decaan VUmc, drs. Frida van den Maagdenberg en prof. dr. Mark Kramer.

Invest-NL is een nieuwe staatsdeelneming, waarvoor Wouter Bos zeer recent is benaderd. Het vorige kabinet nam in 2017 het initiatief voor Invest-NL, dat nu wordt geactiveerd. Wouter brengt volgens het kabinet de noodzakelijke ervaring met maatschappelijke thema’s en financiële vraagstukken, in de private en publieke sector, met zich mee.

Invest-NL gaat ondernemers één loket bieden voor risicokapitaal en garanties en zal grote maatschappelijke projecten ontwikkelen en waar nodig meefinancieren; denk hierbij bijvoorbeeld aan de verduurzaming van de economie en de noodzakelijke energietransitie. Invest-NL krijgt hiervoor 2.5 miljard euro investeringskapitaal mee.