Als universitair medisch centrum heeft het AMC drie hoofdtaken. Voorop staat de behandeling van patiënten. Daarnaast wordt in het AMC veel medisch-wetenschappelijk onderzoek verricht. Derde hoofdtaak is het verzorgen van onderwijs en opleiding.
Amsterdam UMC - Locatie AMC
Meibergdreef 9
1105 AZ Amsterdam 
phone
020 566 9111