Wilt u weten over het bestaan van een (mogelijke) erfelijke hartziekte in uw familie? U kunt hiervoor terecht bij het specialisme Cardiogenetica. Met u wordt nadrukkelijk stilgestaan bij de gevolgen van het wel of niet willen weten van het bestaan van een hartziekte. Ook zijn er bij dit specialisme mogelijkheden voor DNA-diagnostiek.

Ik heb een afspraak op: