Experimentele Vasculaire Geneeskunde

De afdeling Experimentele Vasculaire Geneeskunde (EVG) is een afdeling binnen de divisie Laboratoriumspecialismen en bevindt zich in het Amsterdam UMC, locatie AMC op G1. Het EVG voert biochemische bepalingen t.b.v. klinisch onderzoek op het gebied van Diabetes, Atherosclerose, Microbioom en Hemostase.

De afdeling was al sinds 2005 CCKL geaccrediteerd voor al haar werkzaamheden onder registratienummer: R170 . Deze registratie is per december 2017 overgegaan in een ISO 15189 registratie (nr. M142).

De ondersteuning van klinisch wetenschappelijke projecten op gebied basaal en translationeel onderzoek gebeurt in nauwe samenwerking met de afdeling Vasculaire Geneeskunde.

Verder verricht het EVG ook analytisch onderzoek in diverse lichaamsmaterialen en materiaal verkregen uit proefdier onderzoek.

Een standaard pakket aan bloedstolling en lipiden testen wordt aangeboden (Tabel 1). Afhankelijk van de vraagstelling kunnen er ook nieuwe testen worden opgezet en geëvalueerd.

Tabel 1. Bepalingslijst
Bepalingsnaam: Bepalingsnaam:
1 ADAMTS13 16 Factor XI (activiteit)
2 APCsr (CAT) 17 Factor XII (activiteit)
3 APTT 18 HK
4 Apo A-I 19 PK
5 Apo B 20 PAP
6 Cholesterol (Totaal) 21 PT
7 D-dimer (Low) 22 TAT
8 ETP (CAT) 23 TGT
9 F1+2 24 Triglyceriden
10 Factor II (activiteit) 25 vWF (activiteit)
11 Factor V (activiteit) 26 vWF (antigeen)
12 Factor VII (activiteit) 27 vWF (multimeren)
13 Factor VIII (activiteit)
14 Factor IX (activiteit)
15 Factor X (activiteit

Secretariaat:
t.a.v. A.M. Vree, G1-146, 
Postbus 22660, 
1100 DD Amsterdam

Telefoonnummer:
+31(0)20 5662824

Mail:
a.m.vree
Hoofd:
Prof M. Nieuwdorp PhD, MD
Mail:
m.nieuwdorp