Het Amsterdam UMC expert centre for gastroenterologic diseases is een expertisecentrum dat zich bezighoudt met de behandeling van zeldzame gastroenterologische aandoeningen. In dit expertisecentra werken verschillende multidisciplinaire teams samen om de zorg, onderwijs en onderzoek voor de aandoeningen in Nederland en daarbuiten te verbeteren.
Amsterdam UMC Expert Center for Gastroenterologic Diseases
phone
020-5669111

Aandoeningen

Specifieke aandoeningen zijn o.a.

  • Anorectale malformaties (Anusatresie);
  • Sacrococcygeaal teratoom;
  • De ziekte van Hirschsprung;
  • Zeldzame motiliteitsstoornissen van de darm (o.a. pseudo-obstructie syndroom;
  • Zeldzame inflammatoire darmziekten;
  • Necrotiserende Enterocolitis
  • Zeldzame ziekten van de pancreas (alvleesklier)

Meer informatie:

Informatie voor verwijzers

Teams

Aangezien de meeste aandoeningen al op jonge leeftijd aanwezig zijn, worden de kinderen vaak al van jongs af aan structureel behandeld en opgevolgd door het desbetreffende multidisciplinaire team. In dit team zitten medisch specialisten, casemanagers en paramedici die betrokken zijn bij deze kinderen. Om continuïteit van zorg  te bieden vindt er rond de 16-17e jaar transitie van zorg plaats naar volwassen specialisten. Bij voorkeur naar medisch specialisten binnen de multidisciplinaire teams, maar transitie naar volwassen specialisten buiten het expertisecentrum is ook mogelijk. Bij problemen kan er altijd contact worden opgenomen met het expertisecentrum.