Follow Me polikliniek Intensive Care Kinderen

Het Follow Me programma is een gezamenlijk initiatief van de afdelingen Vrouw-Kind van VUmc en AMC. Het programma richt zich op het uniformeren van poliklinische controlebezoeken van vrouwen en kinderen die in een van beide ziekenhuizen zorg (hebben) ontvangen.

Follow Me polikliniek Intensive Care Kinderen

Veel van onze patiënten komen regelmatig naar onze polikliniek voor een controlebezoek. Voorheen was vaak alleen de behandeld arts betrokken bij een controlebezoek. Om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van de gezondheid van onze patiënten, gaan AMC en VUmc nu meer gebruik maken van de expertise van verschillende zorgverleners. Een multidisciplinair team van artsen, paramedici en verpleegkundigen van AMC en VUmc is daarom betrokken bij de poliklinische controles.

Op deze polikliniek zien wij kinderen die langer dan 24 uur opgenomen geweest zijn op de afdeling Intensive Care Kinderen van AMC én een of meerdere van de volgende problemen of behandelingen tijdens de opname hebben meegemaakt:

  • kunstmatige beademing

  • bronchiolitis

  • verminderde hartfunctie

  • bloedvergiftiging (Sepsis)

  • hersenvliesontsteking (Meningitis)

  • langdurige epileptische aanvallen

  • reanimatie

  • delier bij astma

  • hersenletsel

  • medicatie voor pijnstilling en/of het in slaap houden

Download hier de folder voor informatie over een afspraak de Follow Me polikliniek Intensive Care Kinderen.

.

Het team

De Follow Me polikliniek is een multidisciplinaire polikliniek. Naast allerlei medische (sub)specialismen en verpleegkundigen, worden waar nodig ook andere zorgverleners zoals fysiotherapeuten, logopedisten en psychologen ingezet om bij te dragen aan de best mogelijke zorg. Inmiddels is een start gemaakt met de inrichting van een Follow Me programma voor verschillende patiëntengroepen. Hieronder ziet u een overzicht van de zorgverleners en patiëntvertegenwoordigers die betrokken zijn bij de opzet van de Follow Me polikliniek Intensive Care Kinderen.

Team Follow Me Intensive Care Kinderen

Dr. Eric Haarman Kinderpulmonoloog VUmc
Dr. Lotte Haverman Psycholoog AMC
Aarti Kila Kinder-Intensive Care verpleegkundige AMC
Dr. Hennie Knoester Kinderarts-intensivist AMC
Dr. Irene Kuipers Kindercardioloog AMC
Dr. Dick Markhorst Kinderarts-intensivist, hoofd afdeling Intensive Care Kinderen VUmc
Dr. Henny van der Meer Kinderarts-intensivist VUmc
Prof. dr. Jaap Oosterlaan Directeur Follow Me programma, hoogleraar Hersen en Gedrag bij Kinderen AMC/VUmc
Dr. Kim Oostrom Klinisch neuropsycholoog, hoofd Psychosociale Afdeling Emma Kinderziekenhuis AMC AMC/VUmc
Drs. Monique Suijker Kinderarts-hematoloog AMC
Eleonore de Sonnaville arts-onderzoeker Follow Me Intensive Care Kinderen AMC
Prof. dr. Job van Woensel Kinderarts-intensivist, hoogleraar Pediatrische Intensive Care, hoofd afdeling Intensive Care Kinderen AMC
Mariëlla van Ewijk‐Zandvliet Ouder
Saskia Mannaert Ouder

Follow Me polikliniek Aangeboren Afwijkingen

Corona-maatregelen

We zetten ons in om ons ziekenhuis veilig te houden tijdens de coronacrisis.

Lees deze extra maatregelen goed door voordat u een van onze locaties bezoekt:

Feestdagen

Tijdens de feestdagen zijn onze poliklinieken gesloten. Lees meer