slideshow_skip_text
hart
hart2
Amsterdam UMC heeft één hartcentrum; onze artsen en verpleegkundigen werken op twee locaties: AMC en VUmc. In het Hartcentrum behandelen en opereren we onder andere patiënten aan een aangeboren hartaandoening, mensen met ritmestoornissen en voeren dotterbehandelingen uit. Ook kunt u zich bij het Hartcentrum laten screenen op erfelijke hartziekten en behandelen we hartfalen. Afhankelijk van de diagnose en behandeling wordt u geholpen op locatie AMC of locatie VUmc. Voor vragen kunt u altijd terecht bij uw zorgverlener.
Hartcentrum
phone
020 566 3794

Ik heb een afspraak op: