Cardiologie (kinderpolikliniek)

Informatie over de afspraak van uw kind op de polikliniek Cardiologie.

Contact en afspraak

Uw huisarts of specialist heeft uw zoon/dochter een verwijzing gegegeven voor de polikliniek Cardiologie van het Amsterdam UMC. Onze polikliniek richt zich op kinderen met hartziekten. We zijn deskundig in zowel onderzoek als behandeling.

  Wat kan ik verwachten?

  Op de polikliniek gaan we na wat er precies met uw zoon/dochter aan de hand is en wat de oorzaken zijn. Natuurlijk laten we weten welke mogelijkheden er zijn om uw kind te behandelen. Misschien zijn er nog vervolgonderzoeken nodig om daar meer duidelijkheid over te krijgen.

  Ook vertelt de arts over de eventuele risico's van de behandeling, en over andere mogelijkheden om de aandoening te behandelen (als die er zijn). Bovendien lichten we u in over de vooruitzichten: wat is er van de behandeling te verwachten?

   Wachttijden

   We doen ons best om uw kind zo snel mogelijk te helpen, maar meestal kunt u na doorverwijzing niet meteen terecht in het ziekenhuis. De gemiddelde wachttijd voor een afspraak op de polikliniek Cardiologie voor kinderen is 46 dagen. Deze wachttijd is een indicatie, de wachttijd voor uw kind kan hiervan afwijken.

   Onderzoek door een arts of specialist in opleiding

   Het Amsterdam UMC is een universitair medisch centrum. Niet alleen een ziekenhuis, maar ook een plek waar artsen en specialisten worden opgeleid. Daarom kan het voorkomen dat een co-assistent (arts in opleiding) of een arts-assistent (specialist in opleiding) uw kind onderzoekt. Door mee te kijken en te luisteren, kunnen assistenten het vak goed leren. Natuurlijk staan ze altijd onder toezicht van een ervaren medicus.

   Doorverwijzing naar ons Dagziekenhuis

   Het kan zijn dat uw kind na het bezoek aan de polikliniek wordt doorverwezen voor opname in het AMC Dagziekenhuis voor kinderen.

   Route 32

   De polikliniek Cardiologie voor kinderen ligt in het polikliniekgebouw (bouwdeel A). De ingang is rechts naast de liften op de begane grond, route 32.

   Cardiologie

   020 - 566 8000

   Wachttijd Cardiologie (kindergeneeskunde)

   Wachttijden polikliniek:

   Door het Coronavirus wijken onze toegangstijden af van hetgeen op de website staat. Houd voor meer informatie onze homepage in de gaten. Voor urgente vragen kunt u contact opnemen met de afdeling waar u naar toe verwezen bent.

   Cardiologie (kindergeneeskunde): 46 dagen.

   Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw   zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin   ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare   wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de   Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor   behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken.

   Meer over uw bezoek aan het AMC: