Let op!

Deze informatie gaat over locatie AMC.
Moet u zijn op locatie VUmc? Ga naar:
polikliniek vaatchirurgie, locatie VUmc/De Boelenlaan

Vaatchirurgie (verpleegafdeling)

Informatie over uw opname op de verpleegafdeling Vaatchirurgie.

Contact en afspraak

Uw arts heeft met u besproken dat u wordt opgenomen op de verpleegafdeling Vaatchirurgie. U wordt opgenomen vanwege aandoeningen aan de vaten in de hals, borstholte, buik of de benen. Ongeveer de helft van de patiënten wordt opgenomen voor een geplande ingreep, de andere helft betreft spoedingrepen.

Wat kan ik verwachten?

U kunt zich op de afgesproken dag en tijd bij de Inschrijfbalie Opname melden. Die ligt niet ver van de hoofdingang. U loopt rechtdoor tot de kapsalon op de hoek van het grote plein en gaat daar rechtsaf. Na enkele tientallen meters vindt u dan aan uw rechterhand de Inschrijfbalie Opname.

Wanneer dat nodig is, begeleidt een van onze gastvrouwen of gastheren u na de inschrijving naar de verpleegafdeling. Het is mogelijk dat u daar even moet wachten, omdat het er 's ochtends druk kan zijn. Op de verpleegafdeling wordt u wegwijs gemaakt door een verpleegkundige die een opnamegesprek met u zal voeren.

Opnamegesprek

Bij een opnamegesprek komen onderwerpen aan de orde die van belang zijn voor de AMC-medewerkers die u verzorgen en behandelen. U kunt bij deze gelegenheid ook allerlei persoonlijke voorkeuren kenbaar maken.

Als uw opname langer dan vijf dagen duurt, krijgt u een vaste verpleegkundige toegewezen. De verpleegkundige neemt de voortgang met uw door en zorgt er voor dat uw zorg is afgestemd met alle zorgverleners.

U maakt van tevoren kennis met de behandelend arts. Wanneer uw operatie klaar is wordt uw contactpersoon door het personeel van de verkoeverkamer of de Intensive Care gebeld. Hij of zij krijgt dan informatie over uw gezondheidstoestand. De verkoeverkamer is de ruimte waar u bijkomt van de narcose. Na de behandeling licht de arts u in over zijn of haar bevindingen.

Algemene informatie over uw verblijf in Amsterdam UMC, locatie AMC kunt u vinden bij Ínformatie over opname, of in de brochure 'Welkom bij Amsterdam UMC, locatie AMC'

Verpleegafdeling Vaatchirurgie

020 - 566 3160

Meer over uw bezoek aan het AMC:

Corona-maatregelen

We zetten ons in om ons ziekenhuis veilig te houden tijdens de coronacrisis.

Lees deze extra maatregelen goed door voordat u een van onze locaties bezoekt: