Vetstofwisselingsstoornissen (polikliniek)

Om hart- en vaatziekten te kunnen voorkomen, is het van belang om in een vroeg stadium de risicofactoren in kaart te brengen en daar waar nodig en mogelijk de belangrijkste factoren te behandelen. De aanwezigheid van stoornissen in de vetstofwisseling spelen daarbij een belangrijke rol.

Verschillende vormen van ‘schadelijke’ vetten zijn:
*  LDL-cholesterol
* Triglyceriden
*  Lp(a)

LDL-cholesterol: Het  LDL-cholesterol gehalte in het bloed stijgt met de leeftijd (zie ‘normaal’ waarden op www.jojogenetics.nl, onder tools - referentiewaarden), maar in sommige patiënten is het LDL-cholesterol al verhoogd vanaf de geboorte en hierbij is vaak sprake van een erfelijke oorzaak. Met name als in de familie cholesterolverhoging veel voorkomt, meestal in combinatie met aanwezigheid van hart- en vaatziekten in de familie, dient rekening gehouden te worden met erfelijk verhoogd cholesterol. Op de polikliniek wordt onderzoek verricht naar erfelijke oorzaken, ‘al aanwezige’ schade van de bloedvaten (CT-scan) en wordt een behandelplan gemaakt. Dankzij recent onderzoek is thans bij het merendeel van de patiënten het LDL-cholesterol goed behandelbaar met een combinatie van medicijnen.

Triglyceriden: Triglyceridenverhoging wordt vaak veroorzaakt door overgewicht, een slecht dieet en alcoholgebruik. Daarnaast bestaan echter ook erfelijke ziekten, die een forse verhoging van de triglyceridenconcentratie in het bloed kunnen veroorzaken. Op de polikliniek wordt uitgezocht wat de meest waarschijnlijke oorzaak is, op grond waarvan een behandelplan opgesteld kan worden. De vasculaire geneeskunde AMC fungeert als 1 van de landelijke expertisecentra op het gebied van erfelijke triglyceridenstoornissen.

Lp(a): Lp(a) is een wat onbekender vetdeeltje dat ook het risico op hart- en vaatziekten fors kan verhogen. Recent is beter inzicht verkregen hoe dit deeltje deze negatieve uitwerking heeft. Ook worden op de afdeling vasculaire geneeskunde meerdere onderzoeken verricht om ook dit deeltje beter te kunnen bestrijden in de nabije toekomst en daarmee ook het risico op hart- en vaatziekten verder te kunnen verlagen.

Een team van stafartsen op de vasculaire geneeskunde, Professor Kees Hovingh, Professor Erik Stroes en professor John Kastelein, hebben jarenlange ervaring in diagnostiek en behandeling van vetstofwisselingsstoornissen. Door actieve deelname aan innovatief onderzoek zorgen zij voor een optimale behandeling van vetstofwisselingsstoornissen, waardoor het AMC ook een toonaangevende rol speelt op dit vakgebied.

Met name ook bij patiënten, die de normale behandelingen van vetstofwisselingsstoornissen niet of minder goed verdragen, kan op deze afdeling vaak een alternatief gevonden worden om zo alsnog het risico op hart- en vaatziekten te kunnen verminderen.