Wondconsulenten/ Decubitus (polikliniek)

Informatie over uw afspraak op de polikliniek Decubitus-/ Wondconsulenten.

Contact en afspraak

Uw specialist verwijst u naar de Decubitus- en Wondconsulenten van het AMC. Decubitus is het medische woord voor 'doorliggen': beschadiging van de huid door langdurige druk. Het voorkomen en behandelen van decubitus is een belangrijk onderdeel van de zorg in het AMC.

U kunt hier ook terecht voor deskundig advies bij complexe wonden. Dat kan het om allerlei soorten wonden gaan, behalve wonden die te maken hebben met een stoma (kunstmatige opening) en fistels.

Route

Decubitus / Wondconsulenten ligt in het polikliniekgebouw (bouwdeel A) op de begane grond. Als u het polikliniekgebouw binnenkomt, gaat u rechtdoor naar de polikliniek Dermatologie. Deze vindt u achter in het poligebouw aan de linkerkant. Hier kunt u zich melden en zij zullen de decubitus/ wondconsulenten inlichten dat u er bent.

Decubitus/Wondconsulenten

020 - 566 8234

Wachttijd Decubitus/Wondconsulenten
Voor deze polikliniek is er geen wachttijd.

Meer over uw bezoek aan het AMC: