ABCD-studie op TV

Op 10 januari 2024 zond AT5 een item uit over het 20-jarig bestaan van de ABCD-studie.

Bekijk de korte uitzending hier.

We hebben veel ABCD-deelnemers, die alle fases van de studie hebben meegedaan. Heel waardevol! Maar zoals ook blijkt in het item van AT5, zijn er nu ook veel deelnemers die meedoen terwijl in het verleden niet aan veel onderzoeken van de ABCD-studie is meegedaan.
We zijn als ABCD-studie blij met deze trend. Aangezien nu de deelnemers zelf worden benaderd in plaats van de ouders, kunnen zij geheel zelfstandig de keuze maken om deel te nemen aan fase 7 van het ABCD-onderzoek. Dit houdt in dat we nu alsnog voor deze deelnemers de gezondheid op latere leeftijd in kaart kunnen brengen en een eventuele relatie met omstandigheden in het vroege leven (in de buik en baby- peuterleeftijd) kunnen bekijken.

Dus hierbij de oproep: Heb jij een brief gekregen van de ABCD-studie? Doe dan mee, ook als je in het verleden niet aan de andere ABCD-onderzoeken hebt meegedaan.