Fysieke activiteit en dieetkwaliteit van kinderen: de rol van moeders én vaders

Het gedrag van kinderen wordt beïnvloed door het gedrag van hun ouders. Dit wordt ook wel 'parental modelling' genoemd. Als het gaat om gezonde leefstijl bij kinderen, dan is er nog maar weinig onderzoek gedaan naar de rol van de vaders. Dit komt deels door traditionele opvattingen over de rolverdeling binnen gezinnen, waarbij moeders als hoofdverzorgers worden gezien. Echter, vaders nemen ook minder vaak deel aan onderzoeken over dit onderwerp. Dit heeft er toe geleid dat er nog maar weinig onderzoek is gedaan naar de onafhankelijke bijdrage van vaders en moeders aan de leefstijl van hun kinderen wat betreft gezonde voeding en voldoende beweging. De ABCD-studie heeft dit nu wel bekeken. Onderzocht is de lichamelijke activiteit en de dieetkwaliteit van kinderen en de invloed van beide ouders daarin. Lees de uitslag van het onderzoek op de website van Captise.