In de media: puberteit steeds eerder

Lees hier het artikel van de volkskrant.

Bij meiden begint de puberteit steeds vroeger. Overgewicht speelt een rol en mogelijk ook blootstelling aan hormoonverstorende stoffen. Siyu Zhou, PhD-student bij de ABCD-studie, is geïnterviewd door Kaya Bouma voor dit artikel in de Volkskrant. Siyu doet onderzoek naar factoren tijdens de eerste 1000 dagen, die samenhangen met een vroege puberteit. Ook bij jongens, want over jongens is nog maar weinig bekend