Nieuw project: GrowH!

De ABCD-studie zal bijdrage aan het nieuw Europees project: GrowH! (Growing up healthy), gesubsidieerd door ZonMw.

Doel van het project:
Interventies ter preventie van obesitas zijn zelden effectief, of alleen werkzaam op de korte termijn. Met name kwetsbare groepen worden onvoldoende bereikt, terwijl in deze groepen de prevalentie van obesitas het hoogst is.

De lasten van obesitas en de gerelateerde cardio-metabole ziekten kunnen aanzienlijk verlaagd worden, wanneer we in staat zijn om al op jonge leeftijd en bij de meest kwetsbare doelgroepen risicofactoren effectief te reduceren.

In het GrowH! project worden interventiestrategieën ontwikkeld en getest die beter aansluiten bij de doelgroep en daardoor potentieel effectiever zijn.
Daarnaast zullen er richtlijnen voor beleid worden opgesteld en vervolgens via diverse kanalen (sociale media, netwerken/organisaties zoals WHO) verspreid worden, dit om het beschikbare bewijs betreffende obesitaspreventie in de Europese context zo breed mogelijk toegankelijk te maken.