Aanmelding GUCH bespreking (aangeboren hartaandoeningen) en PFO sluiting

Hier vindt u de gegevens die nodig zijn voor een GUCH bespreking en hoe u een patiënt kunt aanmelden voor een chirurgische ingreep of PFO sluiting.

Alle gegevens niet ouder dan 3 maanden, tenzij anders vermeld.

Algemene informatie

 • Brief
  - Basisgegevens: Naam, geboortedatum, adres, telefoonnummer, BSN, email adres (wanneer bekend), verzekering, huisarts
 • Behandelvoorstel en indicatie
 • Medische gegevens:
  - Algemene en cardiale voorgeschiedenis
  - Allergieën, intoxicaties
  - Anamnese
  - Vitaliteit van de patiënt
  -Lengte en gewicht
  - Medicatie (recent medicatie overzicht van de apotheker)Antistolling gebruik
 • Laboratoriumuitslagen: Hb, L, T, CRP, Kreat, eGFR
 • Lichamelijk onderzoek
 • MRI of CT-scan beschrijving in brief indien aanwezig

Aanmelding voor chirurgie

Indien uw behandelvoorstel eventueel een chirurgische ingreep betreft zijn de volgende aanvullende onderzoeken nodig, naast wat er onder algemene informatie genoemd staat:

 • Beeldvorming: TTE, CAG of CT coronairen
 • Longfunctie
  - Bij patiënten die bekend zijn bij een longarts/ COPD
  - Bij patiënten met een parenchymresectie/ thoraxwand operatie in de voorgeschiedenis - Bij patiënten met thorax deformaties
  - Bij patiënten die gerookt hebben/ roken (>10PY)
  - CAVE: bij patiënten met een hoofdstamstenose of een kritieke aortaklepstenose is een bloedgas afdoende
 • Focusonderzoek (indien klepchirurgie):
  - Patiënten die minimaal één maal per jaar een tandarts bezoeken en geen klachten hebben van het gebit, hebben geen apart focusonderzoek nodig. Wel is een notitie van de tandarts vereist met frequentie van bezoek.
  - Patiënten die NIET minimaal één maal per jaar een tandarts bezoeken, hebben focusonderzoek nodig (verklaring tandarts/ kaakchirurg).

Aanmelding PFO

Indien uw behandelvoorstel eventueel een PFO sluiting betreft is het volgende aanvullende onderzoek nodig, naast wat er onder algemene informatie genoemd staat:

 • Echodiagram met fysiologisch contrast beelden

Voor definitieve besluitvorming ten aanzien van PFO sluiting zijn de volgende gegevens nodig. Voor de eerste aanmelding voor de GUCH bespreking is dit nog niet nodig.

 • Brief van neurologie/interne, young stroke work up met onderzoek naar cardiovasculaire risicofactoren en stollingstoornissen etc.
 • Beschrijving van MRI/CT hersenen waarop de stroke te zien is.
 • Onderzoek beeldvorming halsslagaders, duplex carotiden/MRA/CTA. Hiervoor verwijzen we naar de brief van de neuroloog.
 • Ten minste 48 uur ritmeobservatie, middels holter/telemetrie