Aanmelding voor Hartteam

Hier vindt u de gegevens die we nodig hebben voor de hartteam bespreking. Onder de algemene gegevens vindt u gegevens die we nodig hebben voor alle aanmeldingen voor de hartteam bespreking. Er staat per specifieke procedure/ingreep vermeld wat wij aanvullend nodig hebben om tot goede besluitvorming te komen. Mocht een specifieke procedure er niet bij staan, dan zijn hier geen aanvullende gegevens voor nodig.

Zaken die worden besproken tijdens de hartteam bespreking zijn:

 1. CAG (+optie)/PCI procedures
 2. Chirurgische ingrepen
 3. Tf-TAVI en Mitralisklep ingrepen
 4. Endocarditis
 5. Expert opinions

  Alle gegevens niet ouder dan 3 maanden, tenzij anders vermeld.
  Algemene informatie:

  • Brief met basisgegevens: Naam, geboortedatum, adres, telefoonnummer, BSN, email adres (wanneer bekend), verzekering, huisarts
  • Behandelvoorstel en indicatie
  • Medische gegevens:

   • Algemene en cardiale voorgeschiedenis,
   • Allergieën, intoxicaties,
   • Anamnese,
   • Vitaliteit van de patiënt,
   • Lengte en gewicht,
   • Lichamelijk onderzoek
   • NYHA klasse dyspnoe
   • CCS klasse AP
   • Ischemiedetectie toegepast: MIBI, MRI, ergo of geen
   • CAG beelden via Evocs of CD (tot 1 jaar oud, bij geen coronair event)
   • TTE beelden via Evocs of CD
   • Laboratoriumuitslagen

    • Hb, L, T, CRP, Kreat, eGFR
   • Medicatie ( recent overzicht van apotheker)

    • Antistolling gebruik

  Aanmelding voor chirurgische ingreep
  Indien uw behandelvoorstel eventueel een chirurgische ingreep betreft zijn de volgende aanvullende onderzoeken nodig, naast wat er onder algemene informatie genoemd staat: Brief:

  • Laboratoriumuitslagen: leverfuncties
  • X- thorax beschrijving in de brief

  Voor definitieve besluitvorming (niet nodig voor hartteam)

   Voor definitieve besluitvorming ten aanzien van chirurgische klepingreep zijn de volgende gegevens nodig. Voor de eerste aanmelding voor de Hartteambespreking is dit nog niet nodig.

   Longfunctie:

   • Bij patiënten die bekend zijn bij een longarts/ COPD
   • Bij patiënten met een parenchymresectie/ thoraxwand operatie in de voorgeschiedenis
   • Bij patiënten met thorax deformaties
   • Bij patiënten die gerookt hebben/ roken (>10PY)
   • CAVE: bij patiënten met een hoofdstamstenose of een kritieke aortaklepstenose is een bloedgas afdoende
   • NIET nodig voor TF-TAVI procedures, tenzij er al wel eerder een longfunctie is gedaan

   Focusonderzoek:

   • Patiënten die minimaal één maal per jaar een tandarts bezoeken en geen klachten hebben van het gebit, hebben geen apart focusonderzoek nodig. Wel is een notitie van de tandarts vereist met frequentie van bezoek
   • Patiënten die NIET minimaal één maal per jaar een tandarts bezoeken, hebben focusonderzoek nodig (verklaring tandarts/ kaakchirurg).

   Aanmelding voor mitraclip ingreep
   Indien uw behandelvoorstel eventueel een mitraclip ingreep betreft is het volgende aanvullende onderzoek nodig, naast wat er onder algemene informatie genoemd staat:

   • TEE beelden via Evocs of CD

   Voor definitieve besluitvorming (niet nodig voor hartteam) ten aanzien van een mitraclip ingreep zijn de volgende gegevens nodig. Voor de eerste aanmelding voor de Hartteambespreking is dit nog niet nodig.

   • Longfunctie

   Aanmelding voor endocarditis bespreking
   Indien uw behandelvoorstel endocarditis betreft, dan zijn de volgende aanvullende gegevens nodig, naast wat er onder algemene informatie genoemd staat:

   • Brief:
    - laboratoriumuitslagen: uitslag van bloedkweken

   Aanmelding voor expert opinion
   Voor een export opinion van het hartteam hoeft u niet alle bovenstaande gegevens aan te leveren. U levert aan wat u nodig acht om een oordeel te vormen. Graag duidelijk vermelden dat het om een expert opinion gaat.

   Wilt u vervolgens uw patiënt doorverwijzen naar ons, dan vragen we u een complete lijst met gegevens aan te leveren, waarna we de patiënt nogmaals zullen bespreken in het hartteam.

    Wachttijd:
    Er kunnen geen rechten ontleend worden aan de vermelde termijnen en de wachttijden kunnen per patiënt verschillen.

    CAG/PCI/FFR/Rechtscatheterisatie: +- 4 weken
    Complexe ingrepen, bijv PCI CTO/ poging openen, PCI met rotablatie: +- 6 weken

    CABG & AVR:+- 4-6 weken
    Chirurgische TAVI: +- 4 weken

    Tf - TAVI: 4-6 weken vanaf acceptatie
    MitraClip: +- 8-10 weken vanaf acceptatie