Poli’s verloskunde en kindergeneeskunde in juni naar locatie AMC

Vanaf 1 juni zal de polikliniek Verloskunde verhuizen naar locatie AMC. Vorig jaar is al de gehele klinische geboortezorg op locatie AMC geconcentreerd. Sinds november 2021 vinden er geen bevallingen meer plaats op locatie VUmc. Ook de Verlos- en kraamafdeling en de intensive care zorg voor zieke pasgeborenen (NICU) zijn geconcentreerd op locatie AMC. De polikliniek Voortplantingsgeneeskunde blijft wel op locatie VUmc.

In juni gaan tevens de polikliniek en dagbehandeling Kindergeneeskunde verhuizen naar onze andere locatie, het AMC. In Zorgdomein kan straks alleen nog voor de locatie AMC gekozen worden bij een verwijzing naar Kinderpolikliniek of dagbehandeling.
De laatste jaren is de kindergeneeskunde in Amsterdam UMC steeds meer geconcentreerd in het Emma Kinderziekenhuis op locatie AMC. Door alle kinderzorg op één plek aan te bieden, voegen we zorgverleners en hun deskundigheid samen.

Wat blijft op locatie VUmc?
Op locatie VUmc blijft de zorg voor kinderen en adolescenten met genderdysforie en de poliklinische zorg voor kinderen geleverd door andere specialismen, zoals Kinderchirurgie, Kinder-KNO, Kinderrevalidatie en Mond-, Kaak- en Aangezichtschirurgie.