Start teleconsultatie en meer nieuws over ZorgDomein

Amsterdam UMC is gestart met teleconsultatie voor de afdelingen Nefrologie en Klinische Genetica. Dit betekent dat u voor deze twee afdelingen een teleconsult kunt aanvragen in ZorgDomein. Amsterdam UMC werkt hierin samen met Huisarts + Punt.

De afdeling Allergologie is de volgende afdeling die aansluit en zo zal het aanbod steeds verder uitbreiden. Houdt hiervoor het ZorgDomein aanbod van Huisarts + Punt in de gaten.

Wachttijd echo diagnostiek

Graag attendeert de afdeling Radiologie & Nucleaire Geneeskunde van Amsterdam UMC u er op dat onze wachttijd voor echo diagnostiek langer is dan gebruikelijk. De wachttijd voor reguliere echo’s bedraagt momenteel vier weken en de wachttijd voor skelet echo’s is momenteel acht weken. Indien mogelijk vragen wij u om patiënten zo veel mogelijk door te verwijzen naar andere ziekenhuizen. In urgente gevallen zal de wachttijd uiteraard korter zijn dan hierboven genoemd. Wij hopen op uw begrip.

Product vaatlaboratorium

Het vaatlaboratorium van Amsterdam UMC, locatie AMC is direct toegankelijk voor huisartsen voor het aanvragen van en enkel-arm-index al dan niet met teendrukmeting en looptest, conform het landelijke verzoek van Zorginstituut Nederland.

Op verzoek van meerdere zorginstellingen is het zorgproductonderdeel ‘Enkel-arm index met inspanningstest’ beschikbaar gesteld onder Diagnostiek > Functieonderzoek door ZorgDomein. Hiermee wordt de gelegenheid geboden dit onderzoek aan te bieden voor patiënten met verdenking op claudicatio intermittens, onder verantwoordelijkheid van de huisarts. Dit sluit aan bij de richtlijn Perifeer Arterieel Vaatlijden (PAV) uit 2016.

Verschuiving zorg afdeling Genetica naar locatie AMC

In verband met de aanstaande lateralisatie van de aandachtsgebieden Oncogenetica en Neurogenetica verschuift alle patiëntenzorg van deze groep binnen de afdeling Klinische Genetica medio 2022 naar locatie AMC van het Amsterdam UMC. Dit betekent dat nieuwe patiënten per 1 april alleen nog kunnen worden verwezen naar locatie AMC. De zorg van bestaande patiënten verschuift de komende maanden eveneens naar locatie AMC. Nadere informatie volgt; in verband met de doorlooptijden / wachtlijsten worden de verwijzingen vooruitlopend op de daadwerkelijke verhuizing al omgeleid.

Deze verschuiving is aangepast in verwijssystemen zoals ZorgDomein. Indien u op een andere manier doorverwijst vragen wij u vanaf nu patiënten uit de patiëntengroepen Oncogenetica en Neurogenetica door te verwijzen naar locatie AMC.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Floor Duijkers: f.a.duijkers@amsterdamumc.nl