Transmuraal Incident Melden voor Amsterdam UMC

Amsterdam UMC is aangesloten bij het Transmuraal Incident Melden (TIM) van de Sigra. Dit betekent dat u voortaan een incident kunt melden als deze heeft plaatsgevonden.

Wat is TIM?

TIM is het melden van een zorgincident dat niet binnen de eigen organisatie of praktijk heeft plaatsgevonden. Zorgverleners (Amsterdamse specialisten, openbare en poliklinische apothekers en huisartsen) krijgen hiermee de mogelijkheid om structureel incidenten te melden. Het doel van TIM is het verbeteren en veiliger maken van de overdracht van patiënten in de zorgketen. En om een organisatie / cultuur te creëren waarin we van elkaar leren en actie wordt ondernomen / verbeteringen worden ingezet naar aanleiding van de meldingen.

Type meldingen

TIM meldingen kunnen in verschillende categorieën vallen, nl.:

  1. Medisch-inhoudelijk
  2. Administratief
  3. Communicatie
  4. Medicatie
  5. Ook kan worden aangegeven of het incident betrekking heeft op het niet- nakomen van een transmurale afspraak (COPD, DM, CVRM/HVZ en CVA).
  6. Het systeem is niet bedoeld voor meldingen van patiënten.

Incident ontvangen

Indien Amsterdam UMC een incident ontvangt, dan komt deze terecht bij de verwijscoördinator die zorgdraagt voor de juiste afhandeling.

Incident melden

Heeft er een incident plaatsgevonden en wilt u dit graag melden? Vul dan het meldingsformulier in op: https://amsterdam-transmuraal.nl/tim

Vragen?

Bij vragen kunt u contact opnemen met verwijs coördinator Cécile Dekkers, via c.f.dekkers@amsterdamumc.nl.