Verschuiving van zorg - afdeling Gynaecologie

Voor gynaecologische zorg, ook de spoedzorg, graag verwijzen naar Amsterdam UMC, locatie AMC.

Gynaecologische zorg wordt sinds januari 2020 geleverd op locatie AMC. Nu ook de verloskunde afdeling in VUmc gesloten is, zullen er geen gynaecologen meer werkzaam zijn op locatie VUmc. Ook niet meer gedurende diensttijd.

Voor vragen over gynaecologische problematiek en uw (spoed) verwijzing kan contact worden op genomen met de dienst doende gynaecoloog via telefoonnummer: 020 – 7329101.

Graag wijzen we u er ook op dat we onlangs ons Kinder Gynaecologisch Centrum Amsterdam hebben geopend. Voor meer informatie en vragen over verwijzingen kunt u ook contact opnemen met de afdeling via hierboven genoemd telefoonnummer.