Verwijzen naar AGOGO

Amsterdam UMC is een tertiair verwijscentrum voor kinderen met microtie en/of craniofaciale microsomie. Hier vindt u meer informatie over verwijzen naar AGOGO.

Microtie is een aangeboren onderontwikkeling van het oor en gaat vaak gepaard met (gedeeltelijke) atresie van de gehoorgang en malformatie van het middenoor. Microtie komt geïsoleerd voor, maar ook in het kader van craniofaciale microsomie, waarbij de weke en benige delen van het gelaat (eenzijdig of soms dubbelzijdig) hypoplastisch zijn. Ook (de takken van) de nervus facialis zijn meestal aangedaan. Patiënten met microtie en/of craniofaciale kunnen ook extracraniële afwijkingen hebben waarbij afwijkingen aan de wervels het vaakst voorkomen.

Wanneer verwijzen?

Een patiënt met een verdenking op microtie en/of craniofaciale microsomie dient verwezen te worden naar een centrum met expertise op het gebied van microtie en craniofaciale microsomie voor uitleg over de aandoening, diagnostiek en behandeling. Ook kinderen met een milde onderontwikkeling van het oor of het gelaat en kinderen met bijoortjes dienen te worden verwezen voor verdere diagnostiek.

Hoe verwijzen

U kunt een patiënt via zorgdomein naar AGOGO verwijzen. Ook kunt u een verwijzing per e-mail of per fax naar ons verzenden.

Contactgegevens

  • Telefoonnummer Secretariaat Plastische Chirurgie 020 566 2572
  • Telefoonnummer Secretariaat MKA-chirurgie en Orthodontie 020 566 3499
  • Faxnummer 020 691 7549
  • E-mailadres agogo@amsterdamumc.nl