Zorgaanbod Humane Genetica, aandachtgebied Aanleg & Ontwikkeling

In verband met de lateralisatie van het aandachtsgebied aanleg & ontwikkeling (aangeboren afwijking en verstandelijke handicap) verschuift alle patiëntenzorg van deze groep binnen de Humane Genetica begin 2022 naar locatie AMC van het Amsterdam UMC.

Bovenstaande betekent dat nieuwe patiënten per 1 december alleen nog kunnen worden verwezen naar locatie AMC en dat de zorg van bestaande patiënten de komende tijd eveneens verschuift naar locatie AMC.

Deze verschuiving is aangepast in verwijssystemen zoals ZorgDomein. Indien u op een andere manier doorverwijst vragen wij u vanaf nu patiënten uit de patiëntengroep aanleg & ontwikkeling door te verwijzen naar locatie AMC.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Bij vragen en/of voor overleg kunt u contact opnemen met afdelingshoofd dr. M.M. van Haelst via m.vanhaelst@amsterdamumc.nl