D. Adviezen donatiegesprek

Het donatiegesprek

 1. Donatievraag inkleden door b.v. aan te geven: “Ik wil een belangrijk onderwerp met u bespreken”.
 2. Benoem uitkomst raadplegen Donorregister. *Indien registratie ‘JA’ of ‘Geen Bezwaar’ dan gaat het om een mededeling/instemmingsgesprek, bij alle andere uitkomsten (behalve ‘NEE’) gaat het om een toestemmingsgesprek.
 3. Geef het eerlijk aan als u een antwoord op een vraag niet weet, kom er op een later moment op terug.
 4. Denkpauze inlassen. Voldoende tijd geven is een belangrijke factor om tot een goede beslissing te komen.
 5. Familie begeleiden in het nemen van een weloverwogen beslissing. Sluit aan bij degene die het meeste tijd nodig heeft en niet automatisch bij degene die zelf het meest aan het woord is.
 6. Als familie niet op de hoogte is van wens van hun dierbare (en de donor niet met ‘JA’, ‘Geen Bezwaar’, of ‘NEE’ staat geregistreerd) dan vragen wat zij zelf denken dat het meest past bij hun dierbare. Hoe stond hij of zij in het leven?
 7. Folder ‘weefseldonatie - Informatie voor nabestaanden’ aanbieden. Zie De "winkel" van de Transplantatiestichting.
 8. Geef familie een moment van rust om met elkaar te overleggen hoe men tegenover donatie staat.
 9. Vraag welke beslissing er is genomen ten aanzien van weefseldonatie.
 10. Kondig het einde van het gesprek aan, vat samen en benoem het vervolg.
 11. Indien van toepassing worden inhoudelijke vragen besproken in een volgend gesprek met de arts.