F. Onderzoek orgaandonatie

Onderzoek orgaandonatie

Bloed Urine Aanvullend Consulten
Algemeen/nieren bloedgroep, resusfactor, Hb/Ht, leukocyten, thrombocyten, natrium, kalium, ureum, creatinine, glucose, bloedgassen, fibrinogeen, lactaat, CRP glucose, eiwit, sediment X-thorax, COVID-test (< 24 uur voor OK) Radioloog
Lever bilirubine (totaal en direct), ASAT, ALAT, LDH, gamma GT, alk.fosfatase, amylase, totaal eiwit, albumine, PT, APTT echo-abdomen
Hart CK, CK-MB, tropinine ECG (TTE of TEE), evt. coronair angiografie Cardioloog
Longen bloedgassen: uitgangswaarden en waarden na 10 min. beademen met FiO2=1.0 en PEEP 5 cm H2O bronchoscopie Longarts
Pancreas glucose, amylase, HbA1c, lipase echo-abdomen
Dunne darm amylase, lipase echo-abdomen

In overleg met de orgaandonatiecoördinator bepalen welke onderzoeken van bovenstaande tabel gewenst zijn en/of additioneel bloed al kan worden afgenomen voor:

  • virologisch onderzoek(10 ml stolbloed);
  • weefseltypering( 50 ml heparine bloed, 15 ml EDTA en 10ml stolbloed);
  • aanvullende bloedgroepbepaling;
  • specifiek voor weefseldonatie.