G. Evaluatieformulier Donatiegesprek

Evaluatieformulier Donatiegesprek orgaandonatie

Opmerking vooraf

  • Onderstaande vragenlijst dient te worden afgenomen bij de arts die de donatievraag aan nabestaanden van een potentiële orgaandonor heeft gesteld. Dit geldt voor elke potentiële orgaandonor waar met nabestaanden een donatiegesprek is gevoerd, ongeacht of er toestemming of instemming is verkregen.
  • Deze evaluatie is niet nodig indien de overledene met 'nee' geregistreerd stond.

Uitleg gebruik evaluatieformulier

  • Download het formulier:
  • Vul het in;
  • Sla het lokaal op (denk aan geheimhouding patiëntgegevens);
  • Stuur het op met onderstaande uploadmogelijkheid:
  1. Upload
  2. Afronding
Upload