Organisatie

AMC Coördinerend centrum

 • Regiosupervisor (RS) - Frederike Bemelman;
 • Coörd. Donatie-intensivist (CDI) - Thomas Cherpanath;
 • Regioteamleider (RTL) - Robert Klaasen.

Amsterdam UMC, locatie AMC - Donatie intensivist (DI) - Sander van der Sluijs

 • Ter Gooi;
 • Flevoziekenhuis.

Amsterdam UMC, locatie VUmc - Donatie intensivist (DI) - Patrick Thoral

 • Amstellandziekenhuis;
 • Zaans Medisch Centrum.

NoordWest Ziekenhuisgroep locatie Alkmaar - Donatie intensivist (DI) - Wouter de Ruijter

 • Rode Kruisziekenhuis;
 • Dijklander ziekenhuis, locatie Hoorn;
 • Dijklander ziekenhuis, locatie Purmerend;
 • NoordWest Ziekenhuisgroep locatie Den Helder.

OLVG oost kernziekenhuis - Donatie intensivist (DI) - Michal Leeda

 • OLVG West;
 • Boven IJ Ziekenhuis.

De primaire taak van de orgaandonatiecoördinator is het begeleiden van orgaandonatieprocedures. Voor overleg over de medische geschiktheid van een potentiële orgaandonor is 24/7 een orgaandonatiecoördinator beschikbaar en te bereiken via de Nederlandse Transplantatiestichting (NTS) op nummer 071 - 579 5795 (keuzemenu 2 intoetsen).

De donatie-intensivist in de kernziekenhuizen kan extra ondersteuning bieden bij het donormanagement en adviezen geven met betrekking tot het donatiegesprek bij orgaandonatie.

De donatiecoördinator geeft adviezen en scholing met betrekking tot de weefseldonatie.