Klachten en claims

Van de medewerkers van het AMC verwacht u goede en professionele zorg. Toch ontevreden? Dan horen we dat graag.

U bent niet tevreden (klachten en claims)

Van de medewerkers van het AMC verwacht u goede en professionele zorg. Toch ontevreden? Dan horen we dat graag. Misschien kunnen we uw onvrede oplossen, we zullen er sowieso van leren. Het klachtenbeleid van het AMC staat beschreven in de Klachtenregeling patiënten.

Klacht melden en bespreken op de plek waar deze ontstaan is

Als het voor u duidelijk is welke AMC-medewerker verantwoordelijk is voor uw onvrede, probeer dan uw klacht met deze persoon te bespreken. Zo kunnen we direct een oplossing zoeken en eventuele misverstanden rechtzetten. Is het niet mogelijk om de betreffende persoon meteen te spreken? Maak dan een afspraak voor een gesprek.

Klacht melden bij de afdeling Patiëntenvoorlichting en Klachtenopvang

U kunt uw klacht ook melden bij de afdeling Patiëntenvoorlichting en Klachtenopvang:

  • Bij de afdeling Patiëntenvoorlichting en Klachtenopvang (op werkdagen van 9.00 – 12.30 uur en 13.00 – 15.30 uur) laat u aan de balie of telefonisch (020-5663355) weten dat u een klacht heeft. Als de klachtenfunctionaris niet meteen beschikbaar is dan nemen we binnen vijf werkdagen contact met u op.
  • Ook kunt u voor het melden van uw klacht gebruik maken van het webformulier. Een papieren klachtenformulier is verkrijgbaar bij de recepties van het AMC en op de poliklinieken en verpleegafdelingen. Op het formulier staat vermeld naar welk adres u het kunt sturen. Na ontvangst van het formulier neemt de klachtenfunctionaris binnen vijf werkdagen contact met u op.

Wat kan de klachtenfunctionaris voor u doen?

U kunt de klachtenfunctionaris uitgebreid laten weten wat er niet naar wens is verlopen. Bij actuele gevallen proberen we dit meteen op te lossen. Gaat de klacht over een ouder incident? Dan kijken we naar een andere passende oplossing.

Klachtencommissie

Lukt het niet om met hulp van de klachtenfunctionaris uw klacht naar tevredenheid op te lossen, dan dient u de klacht schriftelijk in bij de Commissie Klachtenbehandeling Patiënten AMC ('Klachtencommissie’). De Klachtencommissie is een onafhankelijke commissie, ingesteld op basis van de wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector. Deze commissie onderzoekt uw klacht en doet een uitspraak over de gegrondheid.

De klachtenfunctionaris legt u uit hoe u de klacht in kunt dienen. Desnoods kan de klachtenfunctionaris u daar zelfs bij helpen.

Vergoeding van materiële schade

Is er materiële schade ontstaan? Vul dan dit formulier in ‘Formulier niet-medische claims’.

We verzoeken u dit formulier zo goed mogelijk in te vullen en zo mogelijk een bewijs van uw schade bij te sluiten. Het ingevulde formulier stuurt u naar de afdeling Juridische Zaken (zie ‘Adressen’). De juristen op deze afdeling zorgen voor de afhandeling van uw claim.

Vergoeding van schade door medisch handelen

Meent u letselschade te hebben opgelopen door onzorgvuldig handelen van onze medewerkers? Dan stuurt u uw claimbrief met toelichting naar de afdeling Juridische Zaken. Na ontvangst van uw claimbrief stuurt de afdeling Juridische Zaken u een ontvangstbevestiging. In deze bevestiging wordt uitgelegd dat de behandelend jurist uw medisch dossier zal opvragen. Wanneer u het hier niet mee eens bent geeft u via een machtigingsformulier aan welke informatie de juristen van het AMC wel en niet mogen inzien. Ook overleggen ze met alle betrokkenen van het AMC om een goed beeld te krijgen van wat er precies is gebeurd.

Afhandeling van uw claim

De afdeling Juridische Zaken streeft ernaar binnen drie maanden een inhoudelijke reactie te geven op uw claim. Dat betekent dat zij u laten weten of het AMC aansprakelijkheid erkent of afwijst. Van een afwijzing kan bijvoorbeeld sprake zijn als de omstandigheid - waardoor de schade is ontstaan - niet aan het AMC is toe te rekenen. Ook kan gezamenlijk tot een expertise worden besloten. Dit kan het geval zijn wanneer partijen zo zeer verdeeld blijven dat de mening van een onafhankelijke derde nodig is om tot een uitkomst te komen.

Tijdens de claimprocedure kunt u zich laten bijstaan door een belangenbehartiger, bijvoorbeeld door een raadsman of rechtsbijstandverlener. De kosten van uw belangenbehartiger worden alleen dan door het AMC vergoed, als de aansprakelijkheid van het AMC wordt erkend.

Adressen

Afdeling Patiëntenvoorlichting en Klachtenopvang
AMC Poligebouw, A0
(9.00 – 12.30 uur en 13.00 – 15.30 uur)
Postbus 22660, 1100 DD Amsterdam,
tel. 020-56 63355
E-mail: klachtenfunctionaris@amc.nl

Afdeling Juridische Zaken AMC
Postbus 22660, 1100 DD
Amsterdam,
tel. 020-56 61254
E-mail: secretariaatjz@amc.nl